Pháp Y Tâm Linh (2019) - The Listeners [36/36 TM]
Bộ phim xoay quanh nhân vật Chu Minh Xuyên – một chuyên gia pháp y cho cảnh sát thành phố, có tài năng tìm kiếm các ý nghĩa từ những mảnh manh mối nhỏ nhất. Bên cạnh sự tận tâm chuyên nghiệp đối với sự thật, anh còn giúp đỡ với những mong muốn tâm nguyện cuối cùng của người chết và sự hối hận của người sống. Chính vì tài năng như vậy, Minh Xuyên có phẩm chất và tính cách vô cùng bí ẩn.
Diễn Viên: Lô Phương Sinh, Nhiếp Viễn, Tống Dật
Số Tập : 36/36 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Hình Sự

Đạo Diễn : Cung Triều Huy

Năm Chiếu : 2019

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Phap-Y-Tam-Linh-2019, Tam-Linh-Phap-Y-The-Listeners-2019 - Lo Phuong Sinh, Nhiep Vien, Tong Dat [id] Tập 01;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=s9AstF5ZQH7b8HO| Tập 02;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kNxEwzK4SrFPAKY| Tập 03;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=7AswyfvzaWpxJV9| Tập 04;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=xlVDFzAUKACKNFM| Tập 05;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=EDIPSJkgWFHuMnk| Tập 06;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=ayb76K793HY0ajo| Tập 07;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=oUrPdi21nvXFx0j| Tập 08;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=hvFVRWdvcRwMd8M| Tập 09;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=qFwy3kVaoi5tUNd| Tập 10;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=QEBrOkMES2xUoB6| Tập 11;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=jgp501QuFfE91IS| Tập 12;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=OtfBe2Dmld3G0k4| Tập 13;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=1lLvds6HfHGXRhI| Tập 14;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=iTs0AN8JKMmykxI| Tập 15;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=f184p9PGBHPrvQg| Tập 16;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=fL5O0o57PaiciyL| Tập 17;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=XOiONFRm7z66tIR| Tập 18;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=8HicFIWJ6bDjdye| Tập 19;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=KzLTeO4aqHIaWhw| Tập 20;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=bKlOYNEZB9UuMA2| Tập 21;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nNhpsyCH9j3Rng8| Tập 22;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=kXoibTq4wTGBnVN| Tập 23;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=fHLuXQAX3PPDZIK| Tập 24;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=U5G3Vc6y5EZMCYl| Tập 25;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=GcLTQoGHz7uNgV6| Tập 26;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=BbW9o0jO1EUhevv| Tập 27;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=izoNGkzJ1HsXMWD| Tập 28;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=u2CYcRmyAELzJhd| Tập 29;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=ID1tCSJV7n7w3hN| Tập 30;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=VHBJmGlxJ2v0KtC| Tập 31;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=KibBRMUxraWhyRT| Tập 32;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=5JG9e79yAfKa8i9| Tập 33;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=0Zod7rflcYhCknW| Tập 34;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=mWhVDsXrXGnW07Q| Tập 35;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=AeEodVvjBUQRJLU| Tập 36;skyphim-SKTM.net/GP.php?id=nlA7NDw5rvu2nq6| Tập 01;skyphim-GDTM.net/2Jz4Du67mGQrtU2| Tập 02;skyphim-GDTM.net/HYKQkeDGamONc39| Tập 03;skyphim-GDTM.net/tiNrdT11a7oY2Pt| Tập 04;skyphim-GDTM.net/Skaz6S2rok1LkUQ| Tập 05;skyphim-GDTM.net/JFKQLiEZ7tGu18E| Tập 06;skyphim-GDTM.net/5DpdFZXI5rPpPMf| Tập 07;skyphim-GDTM.net/WujMIH4cFYwPuth| Tập 08;skyphim-GDTM.net/fSql4PC869f0a6P| Tập 09;skyphim-GDTM.net/365dLH0hcqpltyh| Tập 10;skyphim-GDTM.net/rDG2izBDSNoZDjD| Tập 11;skyphim-GDTM.net/acIJRR3ivjgFcnq| Tập 12;skyphim-GDTM.net/EwlTYJt3ojIoFyu| Tập 13;skyphim-GDTM.net/BGOMQ2ABzkfEdDF| Tập 14;skyphim-GDTM.net/4TmrwBLUqmWg8CH| Tập 15;skyphim-GDTM.net/eecrWWX3YOxgzhA| Tập 16;skyphim-GDTM.net/K2dzZUJZkpWiakn| Tập 17;skyphim-GDTM.net/dvjndVFCTGT35lc| Tập 18;skyphim-GDTM.net/873L8UrzNAifgZH| Tập 19;skyphim-GDTM.net/GTckhkPd0uiyWDE| Tập 20;skyphim-GDTM.net/3oa2KJRkaMNzmJ9| Tập 21;skyphim-GDTM.net/h5TBj1YrG5dxdjv| Tập 22;skyphim-GDTM.net/dENpa2EHurCM1fw| Tập 23;skyphim-GDTM.net/WNRq5crnljMKbCS| Tập 24;skyphim-GDTM.net/fDFKq9DQr9yWuA5| Tập 25;skyphim-GDTM.net/aX7hJOVvIrnCxoZ| Tập 26;skyphim-GDTM.net/wKujDCwnEXV0HSa| Tập 27;skyphim-GDTM.net/15uwMGMMnANrTjS| Tập 28;skyphim-GDTM.net/MwkJEa0Cy8jrXhx| Tập 29;skyphim-GDTM.net/9tZ7pvv3BI2QzkD| Tập 30;skyphim-GDTM.net/a5DJBxnqmYzNSJJ| Tập 31;skyphim-GDTM.net/DojzPVmaQ5mWIQo| Tập 32;skyphim-GDTM.net/9PZUqLaqOAuccJo| Tập 33;skyphim-GDTM.net/08LWFlUFXBkmnAY| Tập 34;skyphim-GDTM.net/9Z8dy2DhIlaXKlG| Tập 35;skyphim-GDTM.net/gB0b7lhURt2ZnGb| Tập 36;skyphim-GDTM.net/RZFHOeJnfbLIyBI| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Hình Sự
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc