Kinh Thành Kỳ Án (2003) - Secret Amazing Cases [Full 44/44 LT]
Nội dung của phim Kinh Thành Kỳ Án xoay quanh anh chàng Hàng Thiết Sinh (Tô Hữu Bằng), vốn là huyện lệnh trẻ tuổi của huyện Trúc Sơn. Ngay từ nhỏ, Sinh đã bộc lộ tư chất thông minh hơn người của mình, chàng không chỉ có tính tình cương trực mà nhờ việc được học cả văn lẫn võ lên lớn lên có tài nghệ xuất chúng, mưu trí và dũng cảm. Chính nhờ có cậu mà cuộc sống ở huyện nơi Thiết Sinh cai trị luôn được yên bình, những vụ án xảy ra đều được qua tay anh, vì thế không bao giờ bọn tội phạm chạy thoát.
Diễn Viên: Huỳnh Hiểu Minh, Khấu Chính Hải, Tô Hữu Bằng, Triệu Nghị, Vương Diễm
Số Tập : 44/44 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2003

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Kinh-Thanh-Ky-An-Secret-Amazing-Cases-2003 - Huynh Hieu Minh, Khau Chinh Hai, To Huu Bang, Trieu Nghi, Vuong Diem Tập 01;skyphim-GDLT.net/8ZoofFaMqJzinHX| Tập 02;skyphim-GDLT.net/I3pCZ5aTHCAWBo8| Tập 03;skyphim-GDLT.net/ou8upUza6u3PFee| Tập 04;skyphim-GDLT.net/mfSXOHVv8M4NDje| Tập 05;skyphim-GDLT.net/0GaSGo23TwOIQm6| Tập 06;skyphim-GDLT.net/K535ukAqj4f9aku| Tập 07;skyphim-GDLT.net/C5bYtBZY2HhhLyn| Tập 08;skyphim-GDLT.net/n4UWbCov23KCPdk| Tập 09;skyphim-GDLT.net/ionzL3rZbfPODfw| Tập 10;skyphim-GDLT.net/uF9m0zV1CyCtwdO| Tập 11;skyphim-GDLT.net/uSXvLGmln6ykaZO| Tập 12;skyphim-GDLT.net/qxmTo403aXOlUzi| Tập 13;skyphim-GDLT.net/rmIoF20SrQfLwVO| Tập 14;skyphim-GDLT.net/ZCNnRBhROxp8dAp| Tập 15;skyphim-GDLT.net/m3BMpjf6McXHLAt| Tập 16;skyphim-GDLT.net/dOtUNGUl3rcioiH| Tập 17;skyphim-GDLT.net/EyDpSuKvOypCydT| Tập 18;skyphim-GDLT.net/aXkXEtlL4x35YPv| Tập 19;skyphim-GDLT.net/6nbaUCfxfMxmbKv| Tập 20;skyphim-GDLT.net/MEjGLyxv9G4DuTg| Tập 21;skyphim-GDLT.net/5xqUhdXVEBr1myX| Tập 22;skyphim-GDLT.net/ckX2zzDifQYSg1X| Tập 23;skyphim-GDLT.net/NPpqa09Ir3lXXOQ| Tập 24;skyphim-GDLT.net/bIM9gkAjpy81jYM| Tập 25;skyphim-GDLT.net/OUuYQzUPBUg9uDT| Tập 26;skyphim-GDLT.net/6awSyFUXXX4t3Bt| Tập 27;skyphim-GDLT.net/QfAajGwpqKQCwOu| Tập 28;skyphim-GDLT.net/gO19VmXXTTlHnem| Tập 29;skyphim-GDLT.net/o3XVgnhOUwcT4A8| Tập 30;skyphim-GDLT.net/0hztCdltmy4TDIO| Tập 31;skyphim-GDLT.net/AGpaErC05zNrr9J| Tập 32;skyphim-GDLT.net/amihfaV78K68Rww| Tập 33;skyphim-GDLT.net/nvcomz1v06tAmdE| Tập 34;skyphim-GDLT.net/VmIWodDjHbxNHl6| Tập 35;skyphim-GDLT.net/a5iLHeDGD6ajAf6| Tập 36;skyphim-GDLT.net/9adxYgbcGqA9Ama| Tập 37;skyphim-GDLT.net/m5nREUF9N0teQOy| Tập 38;skyphim-GDLT.net/mCfaSOan4ju22l5| Tập 39;skyphim-GDLT.net/1MEqyNnS7A1JW9r| Tập 40;skyphim-GDLT.net/y0ftkChNmtTGBAC| Tập 41;skyphim-GDLT.net/7mcSvmcLUx2EM33| Tập 42;skyphim-GDLT.net/mr0L4aEZoGZYQTi| Tập 43;skyphim-GDLT.net/p0pejYPu8jeJOUn| Tập 44;skyphim-GDLT.net/no4Jx7G9Vm6uxMa| [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ib3eNs77Kk26Gfj| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=v8Br72575WC1GGX| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=vKcNyXqK8gvU0rE| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=WaRVOqAkMsav2ko| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xAYZ6Pa3oHPnvk7| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6WUkku2J7w0q9MT| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jLgZnYLMJqEAtpR| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=gquXdFhETD1Ncgm| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=aHvuMnzHK36GZSN| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=mC3GCgsnvYJWUeB| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=m7Ayneg3ZQV6ilU| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=4XNvGt7SUNV6pn7| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=MRBQ02AunEp51zq| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=1B6ktSorWp9Y0i5| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=t3gd57AtrFayPVs| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ZcIUySAL4TRgiFU| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=yhQGjWcavtpZxc6| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=5PDWSQK26OoJVBm| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Ja8idvIpZSU2OyA| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2azpWnft2TTJyzH| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=UGBgnCYN9NlvxFX| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=KyXwsJ0e1VW40SD| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=DkpgHGTHGsB7CYp| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=apkGpEHcFovo7UP| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=gFrj5aDxtYWTybN| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wytJcIi5I7ssN6w| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=TtgRzNawGUEPklW| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=CStnFlRRHBell76| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=M4GGZsDZ42Ti2R0| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=KK2fB3Nhlt6DUCD| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=d6utfeqVXPEoiDm| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=HBQgvuj9698clvy| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=BP2xDQvRo0NhN22| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ACVjYUVB3ztHTKU| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=XK4WJG7WnmpzvdP| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bmSP65kk9Lxir8i| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ICAYdQ6jO7cL7ku| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=hfgN9oQWRwlAnm4| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=e14Q7wzu4XYSJ0v| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wMgDsZM0lARoGxt| Tập 41;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=J4mLEguf5zPyAN0| Tập 42;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=ciTOnxYziPB7MAB| Tập 43;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=kDAkpreJ8Em5pql| Tập 44;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=BRTfCPJdlRgT6Fb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2003
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc