Tân Giáo Hoàng (2020) - The New Pope [Full 9/9 VS]
Dưới sự đứng đầu của vị tân Giáo hoàng John Brannox với tông hiệu là John Paul III, Vatican cố gắng lấy lại thanh danh sau hàng loạt những scandal tình dục.
Diễn Viên: Chưa rõ
Số Tập : 9/9 Tập

Quốc Gia : Âu Mỹ

Thể Loại : Chưa rõ

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2020

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tan-Giao-Hoang-The-New-Pope-2020 Tập 01;skyphim-GDVS.net/kgiJ5PtIx0x7VFY| Tập 02;skyphim-GDVS.net/FxHXbEzEG7Tulhk| Tập 03;skyphim-GDVS.net/BbLVp5XfImeKdJH| Tập 04;skyphim-GDVS.net/DAfwIMSpfcEaq0u| Tập 05;skyphim-GDVS.net/FTnGnqFYpQbM7nW| Tập 06;skyphim-GDVS.net/XP5vCblPEmgVLZ5| Tập 07;skyphim-GDVS.net/11VhiGhQyV0KUx9| Tập 08;skyphim-GDVS.net/qPb5pjdK7Ba8waD| Tập 09;skyphim-GDVS.net/tMpIrt7WfIl6GaF| [id] Tập 01;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=AVW8niDTWeLjn1t| Tập 02;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=ck4IbmvpntU2dMh| Tập 03;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=uJo33He9DKvEijI| Tập 04;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=FJ5gTpOrYT0YJQs| Tập 05;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=skraBgRBtTklABp| Tập 06;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=uZP4HNKkvonulXj| Tập 07;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=noTBTLBHgwAqCCD| Tập 08;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=m2sve0hYo4STGhr| Tập 09;skyphim-SKVS.net/GP.php?id=CfAZIRUeHrDaQhC| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Âu Mỹ