Thần Y Hiệp Lữ (2004) - The Magnificent Healer [Full 40/40 LT]
Thần Y Hiệp Lữ xoay quanh một cô nương tên là Thuần Vu Đề Oanh (Giả Tĩnh Văn), nàng vốn là con gái của thần y Thuần Vu Ý nổi tiếng khắp kinh thành, tuy nhiên do không chuyên tâm học nghề nên Đề Oanh liên tục gây ra những tai họa, sau mỗi lần như vậy là cô thường bị cha phạt lên núi hái thuốc
Diễn Viên: Cao Viên Viên, Đổng Hiểu Uyên, Giả Tịnh Văn, Lữ Hành, Lưu Hằng Vũ, Lưu Tuyết Hoa, Tôn Yên, Triệu Văn Trác, Trương Thiết Lâm
Số Tập : 40/40 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2004

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Than-Y-Hiep-Lu-The-Magnificent-Healer-2004 - Cao Vien Vien, Dong Hieu Uyen, Gia Tinh Van, Lu Hanh, Luu Hang Vu, Luu Tuyet Hoa, Ton Yen, Trieu Van Trac, Truong Thiet Lam Tập 01;skyphim-GDLT.net/cEBlheQWOecbYyD| Tập 02;skyphim-GDLT.net/dOaOH7w7EpNmYhE| Tập 03;skyphim-GDLT.net/ROKZFdgN2ETaKvp| Tập 04;skyphim-GDLT.net/XXvt97rfzGGNmpo| Tập 05;skyphim-GDLT.net/HUnrCWuvUcpvjBq| Tập 06;skyphim-GDLT.net/FwcWqtDRYkoIu7C| Tập 07;skyphim-GDLT.net/GqNbbkaSVd8WEHV| Tập 08;skyphim-GDLT.net/WcE1uJmSqqggEvN| Tập 09;skyphim-GDLT.net/BYjSziqLIllzAjt| Tập 10;skyphim-GDLT.net/leqOWQvMcbTDP4g| Tập 11;skyphim-GDLT.net/OIHGErgy2QcLt0u| Tập 12;skyphim-GDLT.net/Jpei7F9fBfYwfvi| Tập 13;skyphim-GDLT.net/knAqWHTXX0OH6tj| Tập 14;skyphim-GDLT.net/rtlanbmEGp0UdOJ| Tập 15;skyphim-GDLT.net/PCZXRScIV7FdGEw| Tập 16;skyphim-GDLT.net/JZBCavuTF06tj7e| Tập 17;skyphim-GDLT.net/CVZ3dWcjxgDZbPx| Tập 18;skyphim-GDLT.net/oBRlg4CzGRY54KE| Tập 19;skyphim-GDLT.net/KCzVw5lnSccyht4| Tập 20;skyphim-GDLT.net/UicmgRtqKA2tzD7| Tập 21;skyphim-GDLT.net/U9eADmROOVmt3DV| Tập 22;skyphim-GDLT.net/t2QTPUDVG8EXIRF| Tập 23;skyphim-GDLT.net/u5LIEBpAcaXEIY2| Tập 24;skyphim-GDLT.net/8Vfu2Eaaac3fI7d| Tập 25;skyphim-GDLT.net/R8BKv2hchALgrck| Tập 26;skyphim-GDLT.net/6qvlE5uq0OjebnN| Tập 27;skyphim-GDLT.net/Y5xuXyl3aMRjI6P| Tập 28;skyphim-GDLT.net/5TlBOkgEGOMCkHh| Tập 29;skyphim-GDLT.net/8roiWWt4OgRwGRX| Tập 30;skyphim-GDLT.net/5g1m7WctFiZ5LH6| Tập 31;skyphim-GDLT.net/K2ki12BmGUQnSlj| Tập 32;skyphim-GDLT.net/VHconF1z3AX0UgD| Tập 33;skyphim-GDLT.net/omQu8jo2xrxLXlh| Tập 34;skyphim-GDLT.net/8R5IYaloPZ4jH8b| Tập 35;skyphim-GDLT.net/5hM1NznfKI5gylG| Tập 36;skyphim-GDLT.net/BqK13fXCR3FvwWT| Tập 37;skyphim-GDLT.net/aoao8bHiXWWjjXb| Tập 38;skyphim-GDLT.net/Alt0yPkOWhd6Z7q| Tập 39;skyphim-GDLT.net/5KhI3SraBp05ktR| Tập 40;skyphim-GDLT.net/Gxbql8nnc69PRax| [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zFfFMuGOvDqSgEx| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=qMFa4dZF3dfZKqj| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xroMJ2XeJTdrdvz| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Kwci6SChb442AiF| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Z2MdkoGvWs8iDQz| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=mAA6F93lq8HVkOL| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Zs6mVT5WBpkihh0| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Td1XuCgQiVJe0Pw| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=xOM0oNI8FF8KHkH| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=eOBc1zT3Abyiyox| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=iGEwxUNWn1riWjx| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=opOL9SJxofUbcUn| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=nTS9IElYE6UaYlz| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8oTKDtT74uoRsZi| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8gIsuc0AKDjjELu| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=r89IRZJrYBNuFIT| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=r6SJXMuiK3UNeyn| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=r3xIs51yp0GM9Q6| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2YyUKo0ZxOds4qy| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3wYsLfqjf28Z0GX| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=NbcHzzanSicPOZY| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JG8dE86u0SspKem| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2IYrC7OqBOIpYi5| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0bxMP42MWNMVXAL| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9aoTDJLQ8JbDBgM| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=IYAvcqesloTnT5f| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=nNVVqYecaU4XZci| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Yzzb0SyaZLvRwgT| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=79ogAFDmLMlZUEb| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=IzafNQmZOFLlgF7| Tập 31;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=g7kYSbZq4GQjKCQ| Tập 32;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=EWxTGv2YN53rWTD| Tập 33;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wtEPu2PbZGhakNn| Tập 34;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=pJ2VE8x576iLSo0| Tập 35;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=DTbLdGGNX1Xl5ga| Tập 36;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=iwn4e8gCfYBA4oM| Tập 37;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=zqgPrXQQrFvASql| Tập 38;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=PsMsVKRbz1VDqzE| Tập 39;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=6KVovkMl9rfV9ee| Tập 40;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=2p10WQ9fXuyoXgL| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2004
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc