Tinh Võ Trần Chân (2008) - Jing Wu Chen Zhen [Full 30/30 LT]
Tinh Võ Trần Chân Phim kể về Trần Chân, đệ tử của Hoắc Nguyên Giáp, trong quá trình làm công ở Phương Gia đã quen với tiểu thư Phương Chí Hân, giữa 2 nguời nảy sinh tình cảm. Phim cũng thể hiện tinh thần ái quốc chống Nhật của những thanh niên can truờng
Diễn Viên: Đổng Khiết, Trần Tiểu Xuân
Số Tập : 30/30 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Võ Thuật

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2008

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tinh-Vo-Tran-Chan-Jing-Wu-Chen-Zhen-2008 - Dong Khiet, Tran Tieu Xuan [id] Tập 01;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=9AzfGeyrj6Q7C0R| Tập 02;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=bdwA6Faia5rkmuA| Tập 03;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8SZ2DXnQ73a4zBe| Tập 04;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Qa51DOT4QmFOxqa| Tập 05;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Cj2uuGOXwbNjxRw| Tập 06;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=aKwU9OiRfcZ4aPn| Tập 07;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GG2xOwlx7cQsLTC| Tập 08;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=0gCXN9MBfA781b8| Tập 09;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=GjpZpOzxhmuQS9z| Tập 10;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=qLMnwv0eb8NQHBe| Tập 11;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Bz7QKsMicQYsMWt| Tập 12;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=OenvIMjkpYOv9nZ| Tập 13;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=JiqC7RWpMi0yryA| Tập 14;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=Me5f3JI8k840Ko9| Tập 15;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=sEkSUAoUeEU8XWY| Tập 16;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=pMYHILo1MCV9rZO| Tập 17;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=D2QA4cbN5k7neQ4| Tập 18;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=PnpqnLDY92PqcZR| Tập 19;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=eepdixeBNW1LZ6o| Tập 20;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=jNS9A86XhKpYu0E| Tập 21;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=PBJhAIgvMfgFEvJ| Tập 22;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=4nRXcHsTOxs0qQc| Tập 23;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=uV4fHFaZgnioMXN| Tập 24;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=vhpWvQVuzSXxrnM| Tập 25;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=KXI66tJS1Ppx8Bo| Tập 26;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=3t9eydflhKJ9nxx| Tập 27;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=H4bnJemkTmZgFVA| Tập 28;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=QjsqyXQyO6FLcRv| Tập 29;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=8DtE5NGvCnjd1EL| Tập 30;skyphim-SKLT.net/GP.php?id=wdSkZt1q7LJLrBf| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2008
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc