Bộ Bộ Kinh Tâm (2011) - Scarlet Heart [ 35/35 TM+LT]
Trương Hiểu là nữ nhân viên văn phòng ở thế kỷ 21 do không may gặp tai nạn ô tô sau đó bị hôn mê bất tỉnh. Từ đó cô bị du hành ngược thời gian về thế kỷ 18 đời nhà Thanh, dưới thời vua Khang Hy giữa lúc các hoàng tử của ông đang tranh giành ngôi báu. Tại đây cô sống dưới thân phận là Mã Nhĩ Thái Nhược Hy - con gái của một quý tộc người Mãn Châu và là em gái của Mã Nhĩ Thái Nhược Lan - Trắc Phúc tấn của Bát A Ca. Cô bị kẹt ở lại trong suốt 21 năm
Diễn Viên: Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoằng
Số Tập : 35/35 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2011

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Bo-Bo-Kinh-Tam-Scarlet-Heart-2011 [id] Tập 01;skyphim-tm.com/RfHQx4Cy8zU| Tập 02;skyphim-tm.com/pl_73zIww04| Tập 03;skyphim-tm.com/xpVCIx0cdDU| Tập 04;skyphim-tm.com/1W2k-HWZ9NQ| Tập 05;skyphim-tm.com/R-OBiehrARE| Tập 06;skyphim-tm.com/wiqE-bAhA5o| Tập 07;skyphim-tm.com/MTwtEQSL9qc| Tập 08;skyphim-tm.com/6O66bjOTU6E| Tập 09;skyphim-tm.com/YhUV-vOV8NM| Tập 10;skyphim-tm.com/4FxUcGU-kYk| Tập 11;skyphim-tm.com/_1enMxfsmxk| Tập 12;skyphim-tm.com/CCGRKIYKjrk| Tập 13;skyphim-tm.com/QVVwOJ0KJns| Tập 14;skyphim-tm.com/9OC3SsxGn-M| Tập 15;skyphim-tm.com/To8fnVwJ9P4| Tập 16;skyphim-tm.com/fQHvDM2Wnls| Tập 17;skyphim-tm.com/G734tTJ4dSQ| Tập 18;skyphim-tm.com/8MkyJwiR5o4| Tập 19;skyphim-tm.com/SR6UnzxINgk| Tập 20;skyphim-tm.com/dPj-olizlN0| Tập 21;skyphim-tm.com/fsbqEU_sysw| Tập 22;skyphim-tm.com/JE-9mULModc| Tập 23;skyphim-tm.com/c3NEyzEgYSI| Tập 24;skyphim-tm.com/jPVg_OFUBoo| Tập 25;skyphim-tm.com/OhiyZYQ4bcM| Tập 26;skyphim-tm.com/Ktskxu_VW_A| Tập 27;skyphim-tm.com/Yx9ytlnUAoM| Tập 28;skyphim-tm.com/Kniz5-_temk| Tập 29;skyphim-tm.com/Oz4Q5VGWAzw| Tập 30;skyphim-tm.com/C9AeAHofwdc| Tập 31;skyphim-tm.com/0XjyeQV2X7M| Tập 32;skyphim-tm.com/tx7kmCY85j4| Tập 33;skyphim-tm.com/H11pS4gx2Ko| Tập 34;skyphim-tm.com/quSPcArNGms| Tập 35;skyphim-tm.com/2oVYSJ2BRXE| Tập 01;skyphim-GDLT.net/Qcba4e6LLRyxizA| Tập 02;skyphim-GDLT.net/JQrMvScrjLaWa6g| Tập 03;skyphim-GDLT.net/vRGKvznOeeI1R6E| Tập 04;skyphim-GDLT.net/vRAGpTEtlfRSTNU| Tập 05;skyphim-GDLT.net/oEcxwSD7Mq1RKMn| Tập 06;skyphim-GDLT.net/ETVhnpunjaIUbIr| Tập 07;skyphim-GDLT.net/4TdPUE7haW7Vcm8| Tập 08;skyphim-GDLT.net/PktNH7hoboz4aKz| Tập 09;skyphim-GDLT.net/ChZQj6IaNGjiZjV| Tập 10;skyphim-GDLT.net/r5189qTn8FwP4OE| Tập 11;skyphim-GDLT.net/VznpCNvoINGfbiw| Tập 12;skyphim-GDLT.net/qMvayA4XJMhbFR3| Tập 13;skyphim-GDLT.net/ADukNIlrSSz7o7g| Tập 14;skyphim-GDLT.net/26hIbiPINalPUkT| Tập 15;skyphim-GDLT.net/E5CSlY4yegcXcqg| Tập 16;skyphim-GDLT.net/hlQIk8bxwYHdGvP| Tập 17;skyphim-GDLT.net/aAiiSm3SBWg2pxQ| Tập 18;skyphim-GDLT.net/tGG4tAQJaDbJYwZ| Tập 19;skyphim-GDLT.net/qRFn6Izm958Tk2u| Tập 20;skyphim-GDLT.net/vF4gaEUxjiGgQXC| Tập 21;skyphim-GDLT.net/rFTda48HySlqW49| Tập 22;skyphim-GDLT.net/zrI7Zi8a6iaaKHR| Tập 23;skyphim-GDLT.net/aFv34V0bLTdhldg| Tập 24;skyphim-GDLT.net/qIWov6gvJlDY4Lr| Tập 25;skyphim-GDLT.net/oNY3h3b8etmEE30| Tập 26;skyphim-GDLT.net/VxaAaTl4b9Ggd3n| Tập 27;skyphim-GDLT.net/7jYpaJQBaNfUztI| Tập 28;skyphim-GDLT.net/C0C84CbCPwoHU8l| Tập 29;skyphim-GDLT.net/8avotCD3i8Xwjyo| Tập 30;skyphim-GDLT.net/R4S9Oy8ngXLQ6qt| Tập 31;skyphim-GDLT.net/GX2Lnhuf2pozaJL| Tập 32;skyphim-GDLT.net/bf2x0AxpDqcgXk0| Tập 33;skyphim-GDLT.net/KqhueW5LMUGhhXv| Tập 34;skyphim-GDLT.net/49bT6Ktf8zhSIDp| Tập 35;skyphim-GDLT.net/02Akmfb5QpB0i09| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2011
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc