Hán Sở Truyền Kỳ (2012) - Legend Of Chu And Han [80/80 LT]
Hán Sở Tranh Hùng kể về Lưu Bang ngoài 40 tuổi, cả ngày nhàn rỗi, không thích lao động nhưng tính khí vô cùng phóng khoáng, có tài năng ngoại giao, hay khoác lác, thường tự xưng là “Long chủng” Tần Thủy Hoàng bất ngờ qua đời, gian thần lộng quyền, nhị thế tử kế vị, tàn bạo bất nhân, lạm dụng chinh chiến để bốc lột người dân Không nghề mưu sinh, thảo khấu nổi lên tứ phía. Đúng lúc này cácanh hùng hào kiệt từ các nơi tụ họp về Trung nguyên. Những âm mưu rợn người, những cuộc chiến tranh giành quyền lực đan xen những mâu thuẩn trong tình cảm, Ngu Cơ, Lưu Bang, Lữ Trĩ. Cuối cùng Lưu Bang đại thắng, dựa trên chế độ chính trị hiện có của nhà Tần, thành lập Đại Hán và lưu vào sách sử với tên gọi Hán Cao Tổ
Diễn Viên: Trần Đạo Minh, Tần Lam, Hà Nhuận Đông
Số Tập : 80/80 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2012

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Han-So-Truyen-Ky-Legend-Of-Chu-And-Han-2012 - Tran Dao Minh, Tan Lam, Ha Nhuan Dong [id] Tập 01;skyphim-OK.net/2214366284429| Tập 02;skyphim-OK.net/2214366743181| Tập 03;skyphim-OK.net/2214366808717| Tập 04;skyphim-OK.net/2214366874253| Tập 05;skyphim-OK.net/2214366939789| Tập 06;skyphim-OK.net/2214367005325| Tập 07;skyphim-OK.net/2214367070861| Tập 08;skyphim-OK.net/2214367267469| Tập 09;skyphim-OK.net/2214367398541| Tập 10;skyphim-OK.net/2214367464077| Tập 11;skyphim-OK.net/2214367529613| Tập 12;skyphim-OK.net/2214367595149| Tập 13;skyphim-OK.net/2214367791757| Tập 14;skyphim-OK.net/2214367922829| Tập 15;skyphim-OK.net/2214367988365| Tập 16;skyphim-OK.net/2214368053901| Tập 17;skyphim-OK.net/2214368184973| Tập 18;skyphim-OK.net/2214368447117| Tập 19;skyphim-OK.net/2214368512653| Tập 20;skyphim-OK.net/2214368643725| Tập 21;skyphim-OK.net/2214369036941| Tập 22;skyphim-OK.net/2214369102477| Tập 23;skyphim-OK.net/2214369233549| Tập 24;skyphim-OK.net/2214369495693| Tập 25;skyphim-OK.net/2214369561229| Tập 26;skyphim-OK.net/2214369626765| Tập 27;skyphim-OK.net/2214369823373| Tập 28;skyphim-OK.net/2214369888909| Tập 29;skyphim-OK.net/2214370019981| Tập 30;skyphim-OK.net/2214370085517| Tập 31;skyphim-OK.net/2214370216589| Tập 32;skyphim-OK.net/2214370282125| Tập 33;skyphim-OK.net/2214370347661| Tập 34;skyphim-OK.net/2214370413197| Tập 35;skyphim-OK.net/2214370544269| Tập 36;skyphim-OK.net/2214370609805| Tập 37;skyphim-OK.net/2214370675341| Tập 38;skyphim-OK.net/2214370806413| Tập 39;skyphim-OK.net/2214370937485| Tập 40;skyphim-OK.net/2214371003021| Tập 41;skyphim-OK.net/2214428609165| Tập 42;skyphim-OK.net/2214428674701| Tập 43;skyphim-OK.net/2214428740237| Tập 44;skyphim-OK.net/2214428805773| Tập 45;skyphim-OK.net/2214428936845| Tập 46;skyphim-OK.net/2214429002381| Tập 47;skyphim-OK.net/2214429133453| Tập 48;skyphim-OK.net/2214429264525| Tập 49;skyphim-OK.net/2214429330061| Tập 50;skyphim-OK.net/2214429395597| Tập 51;skyphim-OK.net/2214429461133| Tập 52;skyphim-OK.net/2214429526669| Tập 53;skyphim-OK.net/2214429657741| Tập 54;skyphim-OK.net/2214429723277| Tập 55;skyphim-OK.net/2214429854349| Tập 56;skyphim-OK.net/2214429985421| Tập 57;skyphim-OK.net/2214430050957| Tập 58;skyphim-OK.net/2214430182029| Tập 59;skyphim-OK.net/2214430247565| Tập 60;skyphim-OK.net/2214430313101| Tập 61;skyphim-OK.net/2214430378637| Tập 62;skyphim-OK.net/2214430509709| Tập 63;skyphim-OK.net/2214430575245| Tập 64;skyphim-OK.net/2214430640781| Tập 65;skyphim-OK.net/2214430706317| Tập 66;skyphim-OK.net/2214430771853| Tập 67;skyphim-OK.net/2214430902925| Tập 68;skyphim-OK.net/2214430968461| Tập 69;skyphim-OK.net/2214431033997| Tập 70;skyphim-OK.net/2214431165069| Tập 71;skyphim-OK.net/2214431230605| Tập 72;skyphim-OK.net/2214431296141| Tập 73;skyphim-OK.net/2214431361677| Tập 74;skyphim-OK.net/2214431427213| Tập 75;skyphim-OK.net/2214431558285| Tập 76;skyphim-OK.net/2214431689357| Tập 77;skyphim-OK.net/2214431885965| Tập 78;skyphim-OK.net/2214432017037| Tập 79;skyphim-OK.net/2214432148109| Tập 80;skyphim-OK.net/2214432213645| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2012
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc