Em Là Người Tốt Nhất Trên Thế Gian (2020) - The Best of You in My Mind [Full 24/24 VS+TM]
Em Là Người Tốt Nhất Trên Thế Gian được chuyển thể từ tiểu thuyết "Yêu Thầm Hương Bơ Sữa" của tác giả Trúc Dĩ. Bắt đầu từ đại học,cuộc thi vật tay giữa sinh viên ngành thú y Lâm Hề Trì và sinh viên quốc phòng Hứa Phóng, phần thưởng là phí sinh hoạt của một tháng. Hai người thông qua quan hệ vay tiền trêu đùa lẫn nhau, quan hệ càng thêm thân thiết. Lâm Hề Trì có thể không kiêng nể gì trước mặt Hứa Phòng, chủ yếu là bởi vì hai người từ bé đã là thanh mai trúc mã. Khi học cấp 3, Lâm Hề Trì gia đình xảy ra biến cố, khiến tính cách vốn cởi mở, không quan tâm đến điều gì, lại trở nên không có cảm giác an toàn trên nhiều mặt. Nhưng thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cô ấy, Hứa Phóng là một thiếu niên tính cách bướng bỉnh đến chưa nói được vài câu đã mất bình tĩnh, nhưng cậu ấy đối với Lâm Hề Trì lại đặc biệt dịu dàng.
Diễn Viên: Trương Diệu, Tống Y Nhân
Số Tập : 24/24 Tập

Lịch Chiếu : Full

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Tình Yêu

Năm Chiếu : 2020

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Em-La-Nguoi-Tot-Nhat-Tren-Tren-The-Gian-2020 - Truong Dieu, Tong Y Nhan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/ffzjLsBJTpztURD| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/nkETALFzacgfCuP| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/VwVtOgZYIDDEWap| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/PStCzNUhOCuvyPT| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/LEsRFDEKQeBfHln| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/htprGyLfnqDEeUs| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/OVNOgTzXwbzYxor| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/LjYYavLjZDVIJOg| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/nTrJLDpMvMuoaqr| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/BniuIRZzuzbvJdX| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/gzkRsqhtbUVVbzi| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/iiZRXnJcszwsEpv| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/nXXewHsIJWDaysG| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/jnBXvFotUbtISAr| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/LdxOzBpxkjVUvOa| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/qIfxsPHKrxlpYqt| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/MrYgqXnMlTbgYYn| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/hKjQqsckliocHjV| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/XbOeFIFWfEpyhnE| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/YnouICQPniSMUCP| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/BSPuTPNGIUNrnvY| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/wkoDgZYFtufBWsG| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/sURuzXLQcjryjCg| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/tLSNXotCxRlnCPi| Tập 01;skyphim-FBVS.net/dbpRPXjzlXiefig| Tập 02;skyphim-FBVS.net/YhBvEIVsKLyguht| Tập 03;skyphim-FBVS.net/OtSlyWmfCvcujKU| Tập 04;skyphim-FBVS.net/BNrvASqljwOxrZJ| Tập 05;skyphim-FBVS.net/JoxJCImTvWjKZNf| Tập 06;skyphim-FBVS.net/GrGqAjzKbmqYIvA| Tập 07;skyphim-FBVS.net/rsAwJSotdbthYOq| Tập 08;skyphim-FBVS.net/tEFHMJGrfGQyOJq| Tập 09;skyphim-FBVS.net/SkTjYsBcplHzivP| Tập 10;skyphim-FBVS.net/ZRBvsZGCkxCrDjm| Tập 11;skyphim-FBVS.net/yASMCoPDPPzYTIe| Tập 12;skyphim-FBVS.net/CXKpoHBrkPRUOft| Tập 13;skyphim-FBVS.net/VXvNYrpfauWxYLk| Tập 14;skyphim-FBVS.net/xUEFROkshANJgYH| Tập 15;skyphim-FBVS.net/eBVFSwFzmxPlQZL| Tập 16;skyphim-FBVS.net/cEQChRcjHfOEXDy| Tập 17;skyphim-FBVS.net/EAAfGXPoKbosSWQ| Tập 18;skyphim-FBVS.net/pdhigHGzUAvmwlX| Tập 19;skyphim-FBVS.net/QhmMcEsHPbTRubi| Tập 20;skyphim-FBVS.net/vOrgXQsyWLYbUlG| Tập 21;skyphim-FBVS.net/hqDENUXNxRncmfV| Tập 22;skyphim-FBVS.net/mnVNTREJeGMaslh| Tập 23;skyphim-FBVS.net/iowxWvmUgziTIXF| Tập 24;skyphim-FBVS.net/kCAmfwmCGDkrZji| Tập 01;skyphim-MFTM.net/SeDuVaEKIWPcsLx| Tập 02;skyphim-MFTM.net/UVuCOjDmPfvGPyc| Tập 03;skyphim-MFTM.net/MofcpvQiNDxHYCZ| Tập 04;skyphim-MFTM.net/IriOlVrbhRFCXAg| Tập 05;skyphim-MFTM.net/eQAROYHppXjkzCU| Tập 06;skyphim-MFTM.net/rKdgReOouAztWcx| Tập 07;skyphim-MFTM.net/eEqmYDVTiwmIXwp| Tập 08;skyphim-MFTM.net/lygGtslmTHvIkGB| Tập 09;skyphim-MFTM.net/yudmxQIPHzcjDvq| Tập 10;skyphim-MFTM.net/mXuyeAfxswCdVYk| Tập 11;skyphim-MFTM.net/EQzrYvsNXpNxWJv| Tập 12;skyphim-MFTM.net/toeBZCBvuGGQXbR| Tập 13;skyphim-MFTM.net/hcORuMbFNWCdhzi| Tập 14;skyphim-MFTM.net/uLhWTZguJngfUmB| Tập 15;skyphim-MFTM.net/JULmFSDZwZMntyE| Tập 16;skyphim-MFTM.net/iplJodIBoOcievi| Tập 17;skyphim-MFTM.net/wQPJGSPAPRbCDEU| Tập 18;skyphim-MFTM.net/BQQOSChMJavGpCd| Tập 19;skyphim-MFTM.net/XsYJhVyQyrKLWrr| Tập 20;skyphim-MFTM.net/AJuHQPNDRSKqVuh| Tập 21;skyphim-MFTM.net/CWuheRbfdDowRmk| Tập 22;skyphim-MFTM.net/hYdGmjvChMIeSFK| Tập 23;skyphim-MFTM.net/SEgXDctYdlipubV| Tập 24;skyphim-MFTM.net/OCLsSXLCGVbElkp| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc