Trái Tim Đấng Nam Nhi - Hua Jai Look Poochai (2019)
[stt/Full 15 VS] [hd/2019]
Trái Tim Đấng Nam Nhi kể về một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất mang quyết tâm trả thù người đã giết bố cậu. Thế nhưng trong hành trình ấy, cậu lại phải lòng con gái của kẻ thù. Trái tim đấng nam nhi liệu rằng sẽ quyết định thế nào trước số phận một mất một còn.
Diễn Viên: Tisanart Sornsuek, Hussawee Pakrapongpisan, Worrapon Jintakoson, Mint Baramita Sakornchan, Amp Pheerawas Khunlanunthwatn, Giada Intorre
Trai-Tim-Dang-Nam-Nhi-2019 [id] Tập 01;skyphim-OK.net/2358608988797| Tập 02;skyphim-OK.net/2358608923261| Tập 03;skyphim-OK.net/2358608857725| Tập 04;skyphim-OK.net/2358638807677| Tập 05;skyphim-OK.net/2358656699005| Tập 06;skyphim-OK.net/2358663907965| Tập 07;skyphim-OK.net/2359060269693| Tập 08;skyphim-OK.net/2359067216509| Tập 09;skyphim-OK.net/2359081044605| Tập 10;skyphim-OK.net/2359540320893| Tập 11;skyphim-OK.net/2359556639357| Tập 12;skyphim-OK.net/2359562013309| Tập 13;skyphim-OK.net/2359568501373| Tập 14;skyphim-OK.net/2359580035709| End 15;skyphim-OK.net/2359591111293| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Thái Lan