Công Tắc Tình Yêu - As Long As You Love Me (2020)
[stt/Full 46 VS] [hd/Full 46 TM]
Công Tắc Tình Yêu​ kể về chuyện tình giữa Châu Diễn Chiếu và Châu Tiểu Manh. Hai người vốn yêu nhau sâu đậm đã nhiều năm. Theo ước định giữa bọn họ, sinh nhật tuổi 22 của Tiểu Manh, Chu Diễn Chiếu sẽ trở về nước gặp cô. Không ngờ cha anh đột ngột qua đời, Chu Diễn Chiếu phải tiếp nhận cơ nghiệp kinh doanh bất động sản của gia đình. Mà kẻ tình nghi hại chết cha anh lại chính là mẹ của Tiểu Manh, tình yêu giữa Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh liền tan vỡ từ đây.
Diễn Viên: Hùng Tử Kỳ, Lại Vũ Mông, Đồng Lực, Triệu Lạc Nhiên, Hứa Dung Chân
Số Tập: 46 Tập
Cong-Tac-Tinh-Yeu-As-Long-As-You-Love-Me-2020 - Hung Tu Ky, Lai Vu Mong, Dong Luc, Trieu Lac Nhien, Hua Dung Chan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/thKjyLhjFBgjkpJ| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/FcbDVOzWvqRXSQf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/JlMJDMeUcxeAJCy| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/mEZgFCdtUaUnHpn| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/vkMYykiTSUYgRPB| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/FJqXoyUHMbADqua| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/wgQXjPMmxVFErjT| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/qjmTAKSUwAqrEgy| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/jriBUzVqyRRkHCo| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/nYktMlSaVtwCdfo| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/MGuOOOkaSfHGosc| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/JshsmWJzHOJEAid| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/PpeogFNGzqBiFxI| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/jFpxzGvBwUbHMFR| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/xxuhjVgzDrQbWUj| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/ZlInUdCitJtHlnO| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/OyYDHiMWMwPbsBz| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/poINOXeVRYVKdjK| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/hgLbOtfJZruTgKq| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/yuvrgYhtWeJZjiM| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/kFibOHAfZIwyBMy| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/zjLkjwVqmNsMyxX| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/OvBUhslPzZrYHRd| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/uzVfpnlMHVhqDZS| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/OAjlpGCtRYyAcUO| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/zRYsOpqvtjNosCq| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/CDuyehKQGRJcUBR| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/mFkWEyUQlcMJiEx| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/CIoDQHHbSLcbzXu| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/hisKvfWxpcRriBe| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/KxFQXsVgVhMNkVB| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/hGnBSRbATprDiEY| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/FnreNilhkpktzvH| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/xdkLFreMkNfgfDv| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/EGekiIGirRYDmhF| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/miUabHqRCviaEcx| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/wvAhgMphFVRcbBp| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/dRHKIstWOuwudZF| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/mcXqtTLeDVuORoi| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/TAYcOUmPcGTCJwK| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/VsQRAWwpnUlAJWG| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/oTCQCDTbccqbIYT| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/wgbWPsAcOBcHrHd| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/gsMBcKWaILDpQhS| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/mffnjxhlfoBtWaQ| End 46;skyphim-VIPTM.net/VNkUQmtozsARqjb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc