Hiên Viên Kiếm Hán Chi Vân (2017) - Xuan Yuan Sword Legend The Clouds Of Han [Full 58/58 TM]
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
Sau khi trưởng thành gặp lại nhau ở biên giới Thục - Ngụy, Triều Vân là dũng sĩ Phi Vũ quân, Mộ Vân là dũng sĩ Đồng Tước quân, 2 bên đều vì chủ nhân mà chiến đấu, không nhận ra nhau. Tướng lĩnh Đồng Tước quân là Thuần Vu Việt bạo ngược vô đạo, lạm sát kẻ vô tội, thường xuyên xâm lược nước Thục. Phi Vũ quân vì bảo vệ biên giới làm yên lòng dân thường xuyên có chiến tranh với Đồng Tước quân. Triều Vân và Mộ Vân gặp lại nhau trên chiến trường binh đao khói lửa.
Diễn Viên: Trương Vân Long, Vu Mông Lung, Quan Hiểu Đồng, Cúc Tịnh Y, Trương Giai Ninh, Cao Vỹ Quang
Số Tập : 58/58 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2017

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Hien Vien Kiem Han Chi Van (2017) - Xuan Yuan Sword Legend The Clouds Of Han - Truong Van Long, Vu Mong Lung, Quan Hieu Dong, Cuc Tinh Y, Truong Giai Ninh, Cao Vy Quang [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/rWFdkKNscBzLqgO| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/IGlbNDpazLvesnf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/HCpznLhQTWXfVOg| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/CINQyRmKGbLXqgz| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/hOZlWYNEBqilMfu| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/yvTqbXUfNmYwlWK| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/lGYmumsHIDAFhjw| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/jABTzXPDgOxxfYW| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/DTyhYtAWEXdFjFY| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/iWHlIBjgifThBzu| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ArPFhAZlJVJvkMw| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/dZOpdpwWXKFFoMX| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/tyjghLoJMHrIFHF| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/HPMpOxeGhxnROnV| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/uGWxYvfaPbjWzrg| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/AoASPKUDrLnCVBC| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/FcYbZbEPACNRlWB| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/XRrMCEuBxlhqNLO| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/tRHSKMvnmmbCIET| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/AkEODIdstBfquMc| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/ektHQHlbCjiIyMa| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/oJAmroPoHUjGKhY| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/UkhrCkFsZESljku| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/CBFITxJwdthFzRI| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/onOkvMSazlYtFsa| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/iOjKIcLhPfWSvgj| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/vWuBnaSBefnGIgA| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/EwAGDSPxqyxYsKy| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/nOTbFPjCWcPboLV| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/HnXAxwqjOBagUBw| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/CIKcmlyLUVDqtfp| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/iZJtQGrWISEaNLT| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/BpVZkjXlzxkmfhs| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/GxzAqjPLctnbIyz| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/UoyyAJUOrFuLVCw| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/YlBSNsBrMTIEKhg| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/vHiBucEOFNNbmpu| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/YVaOLhheaQKCHkq| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/MYAooYBkmIWLVtt| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/SnxVFqADprTICUE| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/rlJqvnDephoMxvZ| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/RBIGjxktcqLEDza| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/sMoZSXiDSiXXpDI| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/YpfkghymSEHdTeG| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/nHZYzOBGfFesGra| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/pOfHVXEEoMfQQUt| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/cbHlNRlDwPaxWhe| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/YmZutfbPhLbVUtz| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/IVTZwqakDAoudPH| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/yWgbeAyzIYfGPFf| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/iEatMVBGrWLDOmO| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/elDPJCXxzhLWKxj| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/tURJCHqAXKPHnaT| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/UpKEflkGVCRmSZr| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/JjyNdxxsSAeBeWk| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/PPqVSUxmDDhKLvW| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/gZSmldZlNVOLJWP| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/VMlBrUsLLfkwHaG| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc