Nguyệt Thượng Trọng Hỏa - And The Winner Is Love (2020)
[stt/Full 48 VS] [hd/Full 48 TM]
Dưới ngòi bút của Thiên Lại Chỉ Diên, Thượng Quan Thấu phải nói là vô cùng mỹ miều, ngũ quan tuyệt thế, tướng mạo đoan trang, một cái nhếch môi cũng khiến hoa non tự nở, trăng khuyết nguyện tròn, võ công cái thế nhưng cuộc đời lại vô cùng bi đát. Còn Trọng Tuyết Chi, nàng là cung chủ Trọng Hỏa cung, chẳng những trượng nghĩa mà lại còn giỏi giang siêu phàm. Tuy nhiên, Trọng Tuyết Chi lại là người có cá tính thẳng như thước kẻ, yêu nhiệt tình, ghét cũng nhiệt tâm, hận người lại càng nhiệt huyết.
Diễn Viên: La Vân Hi, Trần Ngọc Kỳ, Điền Y Đồng, Trâu Đình Uy
Số Tập: 48 Tập
Nguyet Thuong Trong Hoa, La Van Hi , Tran Ngoc Ky, Dien Y Dong, Trau Dinh Uy [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/ikBDmbrFOKhdaSH| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/yJBlQwYlVkFwptr| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/gshLrgBevWIDTCR| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/DYquEFWmVclolUj| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/EziAoyChAczpnbG| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/RpfKQipUchenmMu| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/YASoCTDZICDpkEi| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/oEbGoKjMOEIRPdT| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/hzqHVDfuetTxoXj| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/GGotsipdwBXgpLi| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/AOMmfLEQJirDKqs| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/YbUIlNkNnvWMXym| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/PlJpeTYvBnUqnjm| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/FtPleFjVPQPJkUF| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/MjKioxHQqERPwhi| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/tgtOmbOPQdXXcml| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/TNdYOXvmEOsGYYr| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ndGYcyxqZJzkHXF| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/KpcZedskyiMMUCO| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/hQVGAtxACaIHoRY| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/avsdEtTYAhfgAOn| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/tjLfeYTQyGKOiDl| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/NVHHECiYbAbmwJy| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/RxfezolsDLtyLbq| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/zYBzGlkHIiELksD| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/SWBFucnYZZPekrR| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/mBqrLFLlQfVbkAp| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/GLUcArSnTEuGWPz| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/TIxzDjqILxjppNo| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/xgthUaSQPmJTLlw| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/XvWUNTWLVmYHnsf| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/tildtNbcKIhJpKy| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/YTcPNiVrGvOzWso| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/gBZjPOUCAnhRfHk| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/PMyasNLbveASNAD| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/lmxvOQAFWPzUvcC| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/LaIqWwsFTtvnpOV| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/rXfvClZuLNzqfXY| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/SExYhVxAjQquPOt| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/YvYWTVDwBOwfBjM| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/NqYloeJCbFXkVra| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/PxikNEePMrmGuDF| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/vpzMgfGmXfgLjEy| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/ighHEZRnGxiXLvU| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/ENhaWpjuSkAeRFA| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/eyAVrmuJjldlQrC| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/RXmEunupKEmVZHm| End 48;skyphim-VIPTM.net/rkPrXmLiRSZXeyO| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/mSNpcoKkjocgLbj| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/uhZpeTpUgoBZQCa| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/pQSQVjFXfhnabES| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/wutKRkMqATWxGyW| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/OzOwideZtIcUKhZ| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/JpTdPwkcTALVIQr| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/EXNFuONNpQvIqoG| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/KzTVKqMCoykALFj| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/ZcfTYTMHOzYLaxT| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/jyqDEliHachLJmi| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/pogSuIOWFRcPfsO| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/AGcmGXmCXjJJRHK| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/seQYkKGjXaoypja| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/aDWHxbeMVVJYjta| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/YLapcnhESAlAXXW| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/RPysMAcfqxddnPC| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/YULRFHAWFTkqmeb| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/njpZUIQCrrwFrmY| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/AtcxqNnjAkLeNHb| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ucDZvjjZfGJRong| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/DqoSVJkElQhxizj| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/RueNcGhCXatIjTB| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/IQbKBycjYAqWtHe| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/flFQJglyqhIKOth| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/geSjZWzJfrVZMOx| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/LhNiXUWixxKrXUI| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/amxhexMyrhNYucZ| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/NrPmbKpLIIoHMBd| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/fpHoykoKGOAwIMb| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/VEGisEuEAaJvhaF| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ZfJfDVgrLOFGfRU| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/ewGCWiZzbqVuBJB| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/leNKhHApVbAkOSB| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/ghLekBQfaEozycZ| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/NCxJlncaOAAVJLk| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/saUSkTXpXsZVfZc| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/LVjxDKWpRkghvxP| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/eeZXYjfbBwZGssJ| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/EyOyKuekQTXpkEz| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/XmivyXmfPooWuzD| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/MZACjSgHvDmUSFd| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/gouXHsQNnRneFrZ| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/nzEfUQyJPegQIst| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/nmrNZKZSLrRZwEc| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/FEiRCMwHiKXejOB| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/iWQPTVOdNTCFnaf| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/jTvlkYVpbbhSLJH| End 48;skyphim-VIPVS.net/zSqGnuYHcXRCHBW| Tập 01;skyphim-MFTM.net/gzJnOmILPoeEjuG| Tập 02;skyphim-MFTM.net/jgzhDxnuQrrCXVF| Tập 03;skyphim-MFTM.net/JNFjjqcRrrUYWtc| Tập 04;skyphim-MFTM.net/yYFzGqUidJywXZG| Tập 05;skyphim-MFTM.net/kBkrmjwkGZAXemd| Tập 06;skyphim-MFTM.net/KOPPVqbcLGDhKIU| Tập 07;skyphim-MFTM.net/zSwEPKmvyrNvTtJ| Tập 08;skyphim-MFTM.net/XvSqMOtNUpdVpqM| Tập 09;skyphim-MFTM.net/bCUwjWhLfGwcMSK| Tập 10;skyphim-MFTM.net/RwUdTQergtkJDCu| Tập 11;skyphim-MFTM.net/AfIObKLVFFZXBRI| Tập 12;skyphim-MFTM.net/pHKOwoiySDxdDBR| Tập 13;skyphim-MFTM.net/ECvTVBesBzGIYgh| Tập 14;skyphim-MFTM.net/MCAggEWTTVCKbfU| Tập 15;skyphim-MFTM.net/flAoegGWMJQNwSH| Tập 16;skyphim-MFTM.net/TiSWOijASqUVOkG| Tập 17;skyphim-MFTM.net/jCOLbNYahwqXVun| Tập 18;skyphim-MFTM.net/fizyAAJtZZsQNvR| Tập 19;skyphim-MFTM.net/ImGBxygHNzzUXSh| Tập 20;skyphim-MFTM.net/nbUjuiSPOZVnqDZ| Tập 21;skyphim-MFTM.net/DQawBdPgPCDdxMO| Tập 22;skyphim-MFTM.net/cEovXsqfBvulxjg| Tập 23;skyphim-MFTM.net/wTJtJAPShrYlpfP| Tập 24;skyphim-MFTM.net/JAOBPApZBqkGsnH| Tập 25;skyphim-MFTM.net/pGFCWIYbGKUSuAX| Tập 26;skyphim-MFTM.net/PCrBNLwLxIgYZSZ| Tập 27;skyphim-MFTM.net/jBqeWFBEbBQFiGa| Tập 28;skyphim-MFTM.net/AcEaVxSISvbWoab| Tập 29;skyphim-MFTM.net/zFDwhbhjWpYqMxJ| Tập 30;skyphim-MFTM.net/cbyLJIlpPsETwqv| Tập 31;skyphim-MFTM.net/mxFqfrwLcoIlccr| Tập 32;skyphim-MFTM.net/MmxtTpCHuGqnazr| Tập 33;skyphim-MFTM.net/CFhlgVCPcZzUpdv| Tập 34;skyphim-MFTM.net/CNslQvkfmZzsFxv| Tập 35;skyphim-MFTM.net/MqesAlAYhNbfZtD| Tập 36;skyphim-MFTM.net/UHOkYaJIbPEJnWj| Tập 37;skyphim-MFTM.net/ZhzYtzAevABDfcf| Tập 38;skyphim-MFTM.net/nsoyfqXUmgdBxFS| Tập 39;skyphim-MFTM.net/xbhlBlNZZefsXLh| Tập 40;skyphim-MFTM.net/wXbJzCFQNxZeLAk| Tập 41;skyphim-MFTM.net/uhBevMGLrQwcsXt| Tập 42;skyphim-MFTM.net/SdExfcRGGMlagVt| Tập 43;skyphim-MFTM.net/kOCvBAvKokxbHpn| Tập 44;skyphim-MFTM.net/odBQtLrWciGqdxu| Tập 45;skyphim-MFTM.net/sIIZHxHQheylmSk| Tập 46;skyphim-MFTM.net/NNjtEfHCodEkzzS| Tập 47;skyphim-MFTM.net/dgYxBkPeTWqzJeV| End 48;skyphim-MFTM.net/CFqRSQyJEryFlmu| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc