Quan Hệ Hoàn Mỹ (2020) - Perfect Partner [Full 50/50 VS]
Bô phim xoay quanh kể các nhân viên làm việc trong ngành PR, những người bắt đầu tìm kiếm chính mình và dần dần học cách chiến đấu bên cạnh nhau để vượt qua nhiều trở ngại. Vệ Triết đã nhận được nhiều giải thưởng với tư cách là nhân viên quan hệ công chúng độc lập có giá trị nhất trong lĩnh vực này. Anh có nhiều mối liên hệ, nguồn lực và phương pháp để trở thành người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Giang Đại Lâm là một tân binh có rất nhiều tiềm năng. Cô ấy ngay thẳng, có năng lực, hoạt ngôn và đầy phong cách. Hai người hợp tác để chạy đua với thời gian và hoàn thành các kế hoạch
Diễn Viên: Hoàng Hiên, Đồng Lệ Á, Lý Trạch Phong, Cao Khải Viễn
Số Tập : 50/50 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Tình Yêu

Đạo Diễn : An Kiến

Năm Chiếu : 2020

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [1080]
Quan-He-Hoan-My-Perfect-Partner-2020 - Hoang Hien, Dong Le A, Ly Trach Phong, Cao Khai Vien [id] Tập 01;skyphim-FBVS.net/PSGQBbnrVaUDfRY| Tập 02;skyphim-FBVS.net/QSyOYnADYLusyvM| Tập 03;skyphim-FBVS.net/bdGOrbLaXwpbBXm| Tập 04;skyphim-FBVS.net/iyAcszNbPIxujlo| Tập 05;skyphim-FBVS.net/kCMNTbBVZhSkfjK| Tập 06;skyphim-FBVS.net/RtzhnEqsaDqwEMs| Tập 07;skyphim-FBVS.net/jhDUReHXgNickSQ| Tập 08;skyphim-FBVS.net/VfAXGKyCYHaPXhS| Tập 09;skyphim-FBVS.net/OVnJeUtGmYrvqqH| Tập 10;skyphim-FBVS.net/krvxsunOLUnxpqk| Tập 11;skyphim-FBVS.net/VMSNhpIeYhTENdO| Tập 12;skyphim-FBVS.net/VOWIAnWxZKJwvOJ| Tập 13;skyphim-FBVS.net/YgJLDnffViSLoOu| Tập 14;skyphim-FBVS.net/anIquXhtLhtWCMQ| Tập 15;skyphim-FBVS.net/XdrGKbQzYdjaJZR| Tập 16;skyphim-FBVS.net/sqWYLgDUSLGKElt| Tập 17;skyphim-FBVS.net/MqaJRQKNYyLcppI| Tập 18;skyphim-FBVS.net/VtXkAOkaTBkjPgT| Tập 19;skyphim-FBVS.net/TDqKKKylOLWMYMA| Tập 20;skyphim-FBVS.net/vIzKEJjqtuGnggL| Tập 21;skyphim-FBVS.net/estTVDGBUevGmBJ| Tập 22;skyphim-FBVS.net/mlnSFQdcoIwcLfJ| Tập 23;skyphim-FBVS.net/IzLPwApXiNgtFZj| Tập 24;skyphim-FBVS.net/aHRcheucMmtoJiz| Tập 25;skyphim-FBVS.net/DKHmciAqAbMJdrm| Tập 26;skyphim-FBVS.net/xyPbjRurHaBJzEJ| Tập 27;skyphim-FBVS.net/dwZjbeehzfokoPT| Tập 28;skyphim-FBVS.net/PVYlOavFLNRctxZ| Tập 29;skyphim-FBVS.net/xiUgMrzZmTsCCYy| Tập 30;skyphim-FBVS.net/FJRTbmYgciUZXpe| Tập 31;skyphim-FBVS.net/txnbfZsyPMspHNh| Tập 32;skyphim-FBVS.net/BixOrsqSKXUjNQE| Tập 33;skyphim-FBVS.net/zlAZusMWPHHBzzq| Tập 34;skyphim-FBVS.net/boYFTuqzSQpadCH| Tập 35;skyphim-FBVS.net/FyeataUdzpPNZQd| Tập 36;skyphim-FBVS.net/dyAoBmgXEQxDRdt| Tập 37;skyphim-FBVS.net/PuVmhjsAzfBSXfQ| Tập 38;skyphim-FBVS.net/NVtxNvMIdJANVIW| Tập 39;skyphim-FBVS.net/FBjxwdzMRDdbsQz| Tập 40;skyphim-FBVS.net/jiOkTPTcwqUdbJt| Tập 41;skyphim-FBVS.net/FhqMxDgCTQxsMvA| Tập 42;skyphim-FBVS.net/ruaHZjKJpfRMfbJ| Tập 43;skyphim-FBVS.net/OuFAVNHjpursITT| Tập 44;skyphim-FBVS.net/nFSKSpQycnusvNT| Tập 45;skyphim-FBVS.net/zwuzHXHXPFXVfUB| Tập 46;skyphim-FBVS.net/spRTipUdcAoRbLf| Tập 47;skyphim-FBVS.net/OQKodoETdxQHPIf| Tập 48;skyphim-FBVS.net/VTwgunIeaVpiRmc| Tập 49;skyphim-FBVS.net/fnELkwUlYahvmSz| Tập 50;skyphim-FBVS.net/HGvcdpITmXgaCMa| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc