Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ - The Legend Of White Snake (2019)
[stt/36/36 TM] [hd/2019]
Tại núi Nga Mi, có một xà yêu tu luyện ngàn năm tâm tính lương thiện tên là Bạch Tố Trinh (Cúc Tịnh Y), một lòng muốn tu thành chánh quả trở thành tiên, nàng cũng dự định đến thành Lâm An để mở rộng nhãn giới. Vào ngày tết Nguyên Tiêu ở thành Lâm An, tình cờ cùng một con thanh xà kết làm tỉ muội, thanh xà dùng tên hiệu là Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đã vô tình gặp gỡ Hứa Tiên (Vu Mông Lung) dung mạo khuynh thành. Bạch Tố Trinh trời sinh tính tình hiền lành lương thiện, Hứa Tiên lại có phẩm đức một lòng hành y cứu người, cả hai rung động với nhau. Trái qua một loạt sóng gió như Vượt qua biển lửa hoa đăng, Hàng phục rết tinh, Du ngoạn thuyền trên Tây Hồ, Trúng độc cá nóc ở bữa yến tiệc tại phủ Bạch gia.. hai người thề hẹn yêu nhau.
Diễn viên: Cúc Tịnh Y, Vu Mông Lung, Tiêu Yến, Bùi Tử Thiêm
Tan Bach Nuong Tu Truyen Ky, Cuc Tinh Y, Vu Mong Lung, Tieu Yen, Bui Tu Thiem [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/CxeBerTgiRmHwWA| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/cRLwIKoDMKiXlia| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/opwQLJqIZFWtLLM| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/HPANYPqgjXMRcAi| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/dkqGKhreTIEKtxa| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/voUMtgTgefGMsQv| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ObjyPJwtZQHeuDT| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ZNlGjiIvKnRhftV| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ShiEvJiABHEyYOd| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/MbZCcEvDporfnlj| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/tZsIcKrTJrcpygv| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/xuIMMokVVsrpnVh| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/DgYzKQhSwrDeeXY| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/qNYlqiWqUMxwrEa| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/BqOuSmVuVBmQzMK| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/PSijmoyahfCsbFX| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/LEcMkbWhJIqitnK| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/BlErPqLncXQsxWY| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/NaGvlZWcVGUfrNb| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/PHxkSGScgyExpci| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/KzNmAvLDLqDnAXH| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/MOHjihRvukCNyVf| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/xYtrbbGxjBDRoVC| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/SSJucYGbddDRrpi| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/pduFOLfzBRKRzmq| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/gEkyOOzZiFMtIJL| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/LjywtdULGuZIlkj| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/PvnXkVHgimbXjfe| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/FfnFgNLtGCvfADP| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/QFAQhTesFTfHLGo| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/AneUHKrVRffWtDA| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/wDXayOPGtMjDYxT| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/ZNfUgxMXYLSamRW| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/jlBEEcfqRDcXLBY| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/evSVSGDrnKKvrNK| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/BNFfRIZbOwFqBmk| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc