Tây Du Ký (1986) - Journey To The West [Full 25/25 TM]
"Tây Du Ký" kể về chuyện Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tĩnh phò Đường Tăng sang phương Tây (Ấn Độ ở về phía tây của Trung Quốc). Đường đi gặp bao gian nan trắc trở, tổng cộng gặp đến 81 nạn, cuối cùng cũng đều vượt qua đến được xứ sở Phật tổ, mang kinh Phật về truyền bá ở phương Đông.
Diễn viên: Lục Tiểu Linh Đồng
Số Tập : 25/25 tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Viễn Tưởng

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 1986

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tay Du Ky 1986, Luc Tieu Linh Dong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/XZjkGtPaodWVdht| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/jHIgnCxNcsQQwdB| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/xoDiJuvRbasqATN| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/gVpLYGCgQratDsS| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/sIjFhGvREpBbjUw| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/QbhaDzTLzIanaga| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/roATrivfFPWSUQm| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/sjzKDJcRAnPxbIG| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/WjdHYIVeqrADiiQ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/UfJIZsbBfdSuJTR| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/smOGwZERFVPtyqF| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/ezVKJntFoveuMUi| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/LAuNPPzCgaEjIsW| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/jcpQSoGmSTntrQJ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/nVyJyYaZYTqgzVK| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/eapMfWTrOtndJLI| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/txzbQqfydPrmoaB| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/DsdaFyhSWZjOUIg| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/hbFqmwktmnIybJQ| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/nNYCzQhsIoNqHWD| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/lyiVoikCBqLTTeW| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/YpKZvxEjNpcsLRU| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/EkdGjKtbyBosuMv| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/HtMruvUPQxFnSni| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/RaXTtTdsSjPUCSG| [/id]

Năm Chiếu:
  • 1986
  • Thể Loại:
  • Viễn Tưởng
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc