Tay Hái Được Sao Trời (2020) - Love And The Emperor [Full 24/24 VS+TM]
Phim kể về Lịch Hạ, một nhân viên photoshop của công ty game, bởi vì một lần trùng hợp liền trở thành người chơi thử trong game mới phát triển của công ty. Nhưng bởi vì game bị BUG (lỗi) nên không có cách nào thoát ra. Bắt đầu trải qua con đường lội ngược dòng của cung nữ đổ bô xí, nàng cùng thiên tử Dương Mặc tương ái tương sát, treo đánh công chúa phương bắc Tùng Nguyệt Anh cùng các cường địch. Sau cùng mới biết, cách duy nhất để thoát game chính là cái chết của "người nam chính yêu thương".
Diễn Viên: Hà Hoa, La Nhất Hàng, Văn Dĩ Phàm
Số Tập : 24/24 Tập

Quốc Gia : Trung Quốc

Thể Loại : Cổ Trang

Đạo Diễn : Chưa rõ

Năm Chiếu : 2020

Thời Lượng : 40-45 Phút

Chất Lượng : HD [720]
Tay-Hai-Duoc-Sao-Troi-Love-And-The-Emperor-2020 - Ha Hoa, La Nhat Hang, Van Di Pham [id] Tập 01;skyphim-FBVS.net/frrmfUJciIBsfUJ| Tập 02;skyphim-FBVS.net/FTMIrPgNcALvOpW| Tập 03;skyphim-FBVS.net/HuOWXyJxYAkNvez| Tập 04;skyphim-FBVS.net/PUEKOWALAkQgHMc| Tập 05;skyphim-FBVS.net/xCnrkZYdeRHPsZy| Tập 06;skyphim-FBVS.net/pEJUyYHXpGcfvUS| Tập 07;skyphim-FBVS.net/bPKCZlUINYHNlai| Tập 08;skyphim-FBVS.net/RFxpoidiYmRvexN| Tập 09;skyphim-FBVS.net/XQCciDPExmnDBCO| Tập 10;skyphim-FBVS.net/cUOtxYHVwMGhvfK| Tập 11;skyphim-FBVS.net/TvrGJyOqhLTExGu| Tập 12;skyphim-FBVS.net/ViBIdhhlWzqruME| Tập 13;skyphim-FBVS.net/BwgcQZwbqrjXNBW| Tập 14;skyphim-FBVS.net/uHTOhCXnPazklsP| Tập 15;skyphim-FBVS.net/nElEOptzNsFyoKv| Tập 16;skyphim-FBVS.net/TiFvDkQwbplMdqN| Tập 17;skyphim-FBVS.net/MxWhMQdgZLNLLpG| Tập 18;skyphim-FBVS.net/EUMNPWbEsXrwmux| Tập 19;skyphim-FBVS.net/SmsCajvgAGcCHzX| Tập 20;skyphim-FBVS.net/dlpKkfvZQxALDCa| Tập 21;skyphim-FBVS.net/NVdwhCoQAwIuvzg| Tập 22;skyphim-FBVS.net/JntDLcXRqZfqifA| Tập 23;skyphim-FBVS.net/OhoIbtjtWhlYUzv| Tập 24;skyphim-FBVS.net/doEKyhAITHheCmv| Tập 01;skyphim.com/-AdyIiZ1-S0| Tập 02;skyphim.com/itaPVaT9Lvo| Tập 03;skyphim.com/PRYtLbCmJf0| Tập 04;skyphim.com/S6O6oINLlpc| Tập 05;skyphim.com/fGNAERlojNI| Tập 06;skyphim.com/uDgcFahSOxw| Tập 07;skyphim.com/cT0WNcTr4Ww| Tập 08;skyphim.com/TyJyrGo4k7w| Tập 09;skyphim.com/f8AQvLBvkmk| Tập 10;skyphim.com/bCjvxfEmGwM| Tập 11;skyphim.com/mj1KPcsE33w| Tập 12;skyphim.com/R2m8CcTlOi8| Tập 13;skyphim.com/44FChuU5wh0| Tập 14;skyphim.com/BUtT4lhqLro| Tập 15;skyphim.com/NJztLtz_Ma8| Tập 16;skyphim.com/Xl_85buHa0E| Tập 17;skyphim.com/9XI_qkUZVeE| Tập 18;skyphim.com/rXaF5Wd9PZ0| Tập 19;skyphim.com/v7QXuMsFrXE| Tập 20;skyphim.com/2TJqJsdlKD4| Tập 21;skyphim.com/1MQCuPHq7Kk| Tập 22;skyphim.com/gg8c-6CAmmo| Tập 23;skyphim.com/KUq_2zWFMkk| Tập 24;skyphim.com/wZOI4Tv6irg| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc