Thiên Tỉnh Chi Lộ - Legend Of Awakening (2020)
[stt/48/48 VS] [hd/48/48 TM]
Thiên Tỉnh Chi Lộ là bộ phim về đề tài võ hiệp kỳ ảo, xoay quanh nam chính Lộ Bình và cuộc đấu tranh giữa các học viện dị năng trong một đại lục giả tưởng. Kể về thời Đại Nam Bắc Triều - người dân đã bị thú dữ tàn phá nên họ bắt đầu tu luyện như một vũ khí tự bảo vệ. Bốn anh hùng trẻ tuổi bắt đầu trên một hành trình hướng tới sự thức tỉnh. Lộ Bình và Tô Đường là trẻ mồ côi. Trường võ thuật Trạch Phong đưa họ vào khi họ còn trẻ và họ trở thành bạn tốt với Tần Tang và Yến Tây Phàm. Cả bốn làm một hiệp ước để trở thành một trong những người thức tỉnh, do đó bắt đầu trên một con đường nơi họ sẽ đối mặt với nhiều đối thủ khác nhau để đạt được mục tiêu của mình.
Diễn Viên: Trần Phi Vũ, Hùng Tử Kỳ, Trình Tiêu, Đặng Ân Hy, Ngu Y Kiệt
Thien-Tinh-Chi-Lo-Legend-Of-Awakening-2020 - Tran Phi Vu, Hung Tu Ky, Trinh Tieu, Dang An Hy, Ngu Y Kiet, Trần Phi Vũ, Hùng Tử Kỳ, Trình Tiêu, Đặng Ân Hy, Ngu Y Kiệt [id] Tập 01;skyphim-BSTM.net/gvjomFOfqnafubm| Tập 02;skyphim-BSTM.net/rTuxDKiTVVPCOni| Tập 03;skyphim-BSTM.net/tviwVaHmiEFxYND| Tập 04;skyphim-BSTM.net/wcOFbPNFnntviZI| Tập 05;skyphim-BSTM.net/lgCDTTpPQqswros| Tập 06;skyphim-BSTM.net/XtrbAPbKydmhxzA| Tập 07;skyphim-BSTM.net/fECUCUnxKxnzHXx| Tập 08;skyphim-BSTM.net/nluhiLdOOkTqOPO| Tập 09;skyphim-BSTM.net/ckoDEtMXWwsttMt| Tập 10;skyphim-BSTM.net/xoDvIBgpDdTGTjp| Tập 11;skyphim-BSTM.net/nndWAXgRLhvKqPC| Tập 12;skyphim-BSTM.net/wOjUSeQhcgkTcgV| Tập 13;skyphim-BSTM.net/FSstDkvSAkBhdEG| Tập 14;skyphim-BSTM.net/LhyvSWqFLAzGIfW| Tập 15;skyphim-BSTM.net/unKNdiSDZejqUjE| Tập 16;skyphim-BSTM.net/NfRTLxqTZDqKoEq| Tập 17;skyphim-BSTM.net/nuIFoKRMwnhXbuk| Tập 18;skyphim-BSTM.net/RVrEyKJdmzRBssM| Tập 19;skyphim-BSTM.net/NqMjPtnQlDkVOEn| Tập 20;skyphim-BSTM.net/YWMRQarUGuLQByO| Tập 21;skyphim-BSTM.net/JWoEhhMRepdYGfB| Tập 22;skyphim-BSTM.net/XAaroIyFGaVkLSH| Tập 23;skyphim-BSTM.net/argKUVZSCikEFsu| Tập 24;skyphim-BSTM.net/amHOjMDFlOnSprq| Tập 25;skyphim-BSTM.net/urhMWatSfNOkAtW| Tập 26;skyphim-BSTM.net/NClKiARFvhdbTUP| Tập 27;skyphim-BSTM.net/DDmRApjQBQzRafF| Tập 28;skyphim-BSTM.net/XidecINwgmkuUzt| Tập 29;skyphim-BSTM.net/FoCBlnsikUwdzyR| Tập 30;skyphim-BSTM.net/DcxUzpMbrOBpFMX| Tập 31;skyphim-BSTM.net/FueJwEYYrucMBlp| Tập 32;skyphim-BSTM.net/cCyvTwAgIdOxrOs| Tập 33;skyphim-BSTM.net/pZzwExAfhnLYdwc| Tập 34;skyphim-BSTM.net/jGufECahFDcXUoK| Tập 35;skyphim-BSTM.net/emgbUGOYJmvAwbP| Tập 36;skyphim-BSTM.net/fSfhTJxumzvUmHr| Tập 37;skyphim-BSTM.net/TeYEWOLmVhCwlIX| Tập 38;skyphim-BSTM.net/YPnduCUHiSaHDCc| Tập 39;skyphim-BSTM.net/VgHjNTtHLGFXsIX| Tập 40;skyphim-BSTM.net/rgyEWtpiMokfCWV| Tập 41;skyphim-BSTM.net/DRiJnqPLfrakrMD| Tập 42;skyphim-BSTM.net/UdoCNbUWudTfnzC| Tập 43;skyphim-BSTM.net/LTIiEksFocAObYo| Tập 44;skyphim-BSTM.net/AvoOLrqPNEtwhhX| Tập 45;skyphim-BSTM.net/HtiseHSTzTKcHbA| Tập 46;skyphim-BSTM.net/dyqlxWqQfCTvYed| Tập 47;skyphim-BSTM.net/MljqyrNFwmjIjhE| Tập 48;skyphim-BSTM.net/ZmoxvpsLrPyEEBv| Tập 01;skyphim-MFTM.net/gIQoQDRmkJFyJEl| Tập 02;skyphim-MFTM.net/XSAMoRhwEkaiRtG| Tập 03;skyphim-MFTM.net/bMnLwgtdXBfngmd| Tập 04;skyphim-MFTM.net/EAQvDvuyANRfHBQ| Tập 05;skyphim-MFTM.net/LUfLEDkTTKejlis| Tập 06;skyphim-MFTM.net/wCVsfUxdCveWWkG| Tập 07;skyphim-MFTM.net/bzHOKYSGrHLocuC| Tập 08;skyphim-MFTM.net/GjQcAIKXtOVPvXg| Tập 09;skyphim-MFTM.net/auWTiRQnhTzVwxs| Tập 10;skyphim-MFTM.net/XWrlpjtkYZodMsl| Tập 11;skyphim-MFTM.net/RYpWtLiVhlsQTPT| Tập 12;skyphim-MFTM.net/wXAscICANLZbNNm| Tập 13;skyphim-MFTM.net/voojvOefhtWYvkp| Tập 14;skyphim-MFTM.net/gbNBwrsXZJGOTpf| Tập 15;skyphim-MFTM.net/fIzpYGanIqMAQGu| Tập 16;skyphim-MFTM.net/oYnDUzvoIALJwff| Tập 17;skyphim-MFTM.net/gkErDibNqnWYzAn| Tập 18;skyphim-MFTM.net/srwqVQDfUkyBGpZ| Tập 19;skyphim-MFTM.net/lmQpIsOAZWMgkXS| Tập 20;skyphim-MFTM.net/LRmNEMnPpuXEKOv| Tập 21;skyphim-MFTM.net/wvtcowcmxvXpBhG| Tập 22;skyphim-MFTM.net/chlHnGhBtBpjnxb| Tập 23;skyphim-MFTM.net/pLTNRycNNAqNMnx| Tập 24;skyphim-MFTM.net/UapznFIVCsEcOQK| Tập 25;skyphim-MFTM.net/JsVEWyJUcJtHcWn| Tập 26;skyphim-MFTM.net/thytuLpikLtdfBE| Tập 27;skyphim-MFTM.net/fwDkyvhkZqKuGer| Tập 28;skyphim-MFTM.net/tZhQtEOJVFSoCnT| Tập 29;skyphim-MFTM.net/YnmRZuVTubgKqdB| Tập 30;skyphim-MFTM.net/TvSJUyQKAICOymb| Tập 31;skyphim-MFTM.net/slAtduBdDlHaxLC| Tập 32;skyphim-MFTM.net/WYTegbeIUWgkHkw| Tập 33;skyphim-MFTM.net/omNElRqrIuEpUqp| Tập 34;skyphim-MFTM.net/MFomsDCuGkiKAux| Tập 35;skyphim-MFTM.net/EgOMLxKkPWrmaUl| Tập 36;skyphim-MFTM.net/VgAXkWzyOUaRwQU| Tập 37;skyphim-MFTM.net/qbwDrJwUeVibwIG| Tập 38;skyphim-MFTM.net/ESnqLvupXkUtpzI| Tập 39;skyphim-MFTM.net/rCfAwLembAlUyVw| Tập 40;skyphim-MFTM.net/MCFlmbZgNTOekTo| Tập 41;skyphim-MFTM.net/UHZkXeKellWYUBc| Tập 42;skyphim-MFTM.net/hizGXYXiAFgqNdB| Tập 43;skyphim-MFTM.net/rnHOoZXojLKYFOr| Tập 44;skyphim-MFTM.net/MFjBawQueHVrjGd| Tập 45;skyphim-MFTM.net/HWAuYePkqIxCyNR| Tập 46;skyphim-MFTM.net/eyHxjunuurMMFPG| Tập 47;skyphim-MFTM.net/BXovOITXseLVZcJ| Tập 48;skyphim-MFTM.net/WVhVteNyEqFLTwz| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc