Thủy Hử (2011) - All Men Are Brothers [Full 86/86 TM]
Mặc dù dựng trên hình ảnh của 1 cuộc khởi nghĩa nông dân nhưng Thủy Hử và các anh hùng Lương Sơn Bạc luôn đại diện cho tiếng nói và niềm khao khát tự do. Bến Lương Sơn, đầm Lục Nhi đã trở thành nơi hội tụ của hào kiệt và tráng chí bốn phương. Mãi cho đến sau này, anh hùng Tống Giang – một lòng vì quốc muốn đem cái tài của 108 hảo hán ra để giúp nước mà đồng ý chiêu an, tụ lại dưới cờ triều đình. Tống triều khi đó bị bọn gian thần lũng đoạn, cử 108 anh hùng Lương Sơn Bạc đi đánh dẹp Phương Lạp, lần lượt bọn họ hy sinh, số còn lại trở về cũng bị hãm hại cho đến chết.
Diễn viên: Trần Long, Trương Hàm Dư, Huỳnh Hải Băng, Hàn Đống, Nghiêm Khoan
Số tập: 86/86 Tập

Quốc gia: Trung Quốc

Thể loại: Cổ Trang

Đạo diễn: Chưa rõ

Năm chiếu: 2011

Thời lượng: 45 Phút

Chất lượng: HD [720]
Thuy Hu 2011 - All Men Are Brothers, Tran Long, Truong Ham Du, Huynh Hai Bang, Han Dong, Nghiem Khoan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/fYAEsBbzfTMWdRq| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/JaBpMNlCctOGoTi| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/vNcEHtRRsiSdgSz| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/tqOHkNuHqVmdtyL| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/jleqviAJteDXUaE| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/fuZeBbJrSxvNhaz| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/XUKPMHEwXTGYMOd| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/TyeWpitVqBzOxZf| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/GPBkYNJwFBhFusI| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/GCOMjkHXYpCshmK| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/SiyMAsCEmHoRvcM| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/HiHvACMMhGxfcAq| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/fiCoAJyjhEMeugR| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/zUKxdVmanVeoAmY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/lPLIpBVykAUHFdA| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/jAkXJkecfPHZsCA| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/VkoUjayOqBXpyVz| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ozsUGsbgxoLAwYl| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/fpIxozsgVUkdAym| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/PvwvIlkkKAqWcug| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/oKHJjpnlrDHiSiV| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/QRszvHkKXxBcMAU| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/ERoJlnhhUAtVwyI| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/nTqptrDbHCMzFgK| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/pnNmHqaRJVezSBl| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/MzLHHANpGpPXGtp| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/FZjlqwdRIKkwmSd| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/juhWnQvZKHDLaIm| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/WtqqHETBzNaIXdQ| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/VcWqMctWpbnAMLo| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/jANrnKWCXzBWklJ| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/XMfzNEsbGFmVhLe| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/QvRErYLUbAFStWd| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/xHKlEKTdcXDjzDK| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/uUhpqYKAQBOzLbM| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/bOBLcGbOYXhmSGv| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/TKgjMyBDpwkBOWh| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/ujXwUWniqqTJIMG| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/CGiwRFfpPkTUTBF| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/eltUYwPpLkNQrpa| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/IyUrfRUdUQyMTIr| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/lQgOlOehFBOHbDg| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/wUTjTsolSlFDFJi| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/EAuHHMaXyIzXbKS| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/woCPAIWhnvgnNRH| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/TuTlmOcfQKAvYqu| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/MKQFHPCVfRqpbGV| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/hiXMhBrIJIjROOD| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/ULMKDcNGqwrNJYn| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/SMndGgFhDyAogxJ| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/eaSriKqPdHPeDsJ| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/jxNgxEuUlTaePiz| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/LAfIQOABkSElwXD| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/MsGuNJxxSWDTMKd| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/ytZvGRbhUmdUuPl| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/CGyinnWoLQhBzvz| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/BrxWioveTRAHNAX| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/MDLtEGuYwtZqngg| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/eYBvoUhwpMTitJg| Tập 60;skyphim-VIPTM.net/OTIIlmYUEmxzcbA| Tập 61;skyphim-VIPTM.net/zkZivBakwepYeXT| Tập 62;skyphim-VIPTM.net/wTieolgCTNQeLXB| Tập 63;skyphim-VIPTM.net/bgIzWkELQTkTPJh| Tập 64;skyphim-VIPTM.net/liICskjdgVvdHeN| Tập 65;skyphim-VIPTM.net/BjEpjiCvUzteniq| Tập 66;skyphim-VIPTM.net/yPVrvRnpZhsnneD| Tập 67;skyphim-VIPTM.net/cEkGjlAjNkXyblf| Tập 68;skyphim-VIPTM.net/lVUWDMRCiVqXUSj| Tập 69;skyphim-VIPTM.net/xfjouTQocUBkSDi| Tập 70;skyphim-VIPTM.net/SHBiWvYgdleXLzm| Tập 71;skyphim-VIPTM.net/mdOvuGURomcGeVY| Tập 72;skyphim-VIPTM.net/mVAgXDFDToxxfMe| Tập 73;skyphim-VIPTM.net/xBmUHfGoVFJYrXk| Tập 74;skyphim-VIPTM.net/mJFxmERitUhHJmY| Tập 75;skyphim-VIPTM.net/bmqxYeAVuYccoAM| Tập 76;skyphim-VIPTM.net/unwKBEQUjvDvXXm| Tập 77;skyphim-VIPTM.net/qnSBHyFfVeojzvr| Tập 78;skyphim-VIPTM.net/VYmVgfshhtBWakZ| Tập 79;skyphim-VIPTM.net/DzJJrdHpHMsNTnR| Tập 80;skyphim-VIPTM.net/SRMZhtdNIPldLAc| Tập 81;skyphim-VIPTM.net/TnDeEFZCaBtBbxb| Tập 82;skyphim-VIPTM.net/DrtOzKjJEJEBBCL| Tập 83;skyphim-VIPTM.net/bXaonhEYSizEaKs| Tập 84;skyphim-VIPTM.net/fkavzGpVacMmWLC| Tập 85;skyphim-VIPTM.net/mjTCWCdlbZriiFo| Tập 86;skyphim-VIPTM.net/cMwvtCBWtKqzgcC| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2011
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc