Đại Tần Đế Quốc 1 - The Qin Empire (2009)
[stt/Full 51 LT] [hd/2009]
Cốt truyện trong phim kể về việc xây dựng nước Tần dưới thời Tần Hiếu công với sự kiện biến pháp của Thương Ưởng.Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở phía Tây, nước Tần là một đất nước nhỏ bé, liên tục bị nước Ngụy hùng mạnh ở phía Đông xâm chiếm. Tần Hiếu Công, vị vua trẻ của nước Tần đã tiến hành cải cách, thực hiện biến pháp của Thưởng Ưởng, khiến nước Tần trở nên hùng mạnh và đã thống nhất Trung Hoa gần 200 năm sau đó.
Diễn viên: Cao Viên Viên, Hầu Dũng, Dương Chí, Vương Chí Phi
Dai Tan De Quoc 1 2009 - The Qin Empire, Cao Vien Vien, Hau Dung, Duong Chi, Vuong Chi Phi [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/XkvplbXGhDqFhvu| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/WdecRtIGNojnLHz| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/ZWJJxmNBDWrIDgw| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/pfGfElSeWLhoyaB| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/IYMWdqnTzxqyvnB| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/iaDaSjrAktbNzop| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/JviqZIWvFbaJTyc| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/xqeZcDtuXWdvBez| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/RAEkOuvdharjxtW| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/kkZnhPjLiMsHlFj| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/HSRSOHIuTzyxXLL| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/fzFtAJHRohtVWXe| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/iDoHCvIKQgMPlSx| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/MxKIPvsQkqnNuKV| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/KMaEWtDqDHbfcNO| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/kmQjysubzrdgGCD| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/NnTQJhrOevqthbw| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/sNGSDfckScsNhbT| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/QxjNoLfwZJcmrZY| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/XGrJLTVXieUcMcx| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/GcWsNIZquEzMFVa| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/pwDsQefsaFkuQyM| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/RajaADtvLIFokOq| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/KobEZnseIDZZUks| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/obVqmbhyQPwijme| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/TtvjcisQVSNQnfC| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/tJzWkZSpPebGyzu| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/WDvuVqtSkPxhzSQ| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/ISwWoukTmtBSgpY| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/NoPIrhBcGjatWkQ| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/wKcfxEzTpqUlhsh| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/DBofHFBHllQZokt| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/UfEDJVoOKIBkzur| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/imQAsPSblvEheCS| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/JYBmaNBaUCGOrnq| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/rwLcrJJMkRDtusX| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/PEIhEfLxhUBzMXG| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/xnPzKAoOBhcCpnc| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/VNejMCKHEHHhEuZ| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/EcIofzGpPJWwUjq| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/fBsbiphNQRwXjTD| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/FvOKlSObjwkRCoN| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/ChIIuVmRgcQTGCr| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/vrcKqYCTXxLhoHw| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/fVbIBtDUnmzoxth| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/RIADYsqeZCPaUqH| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/CBjVXoHMdcQODSe| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/lTbkjwmDxEgHvge| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/SlneNRjMKobPRQR| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/itAWDZiojddJmqi| End 51;skyphim-VIPLT.net/GjmvarKMOSokZle| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2009
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc