Bạo Phong Nhãn - Storm Eye (2020)
[stt/Trailer] [hd/2020]
Bạo phong nhãn là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh hiện đại trong tình hình an toàn quốc gia đang bất ổn. An Tịnh (Dương Mịch đóng) và Mã Thượng (Trương Bân Bân đóng) là những người đại diện cho nhân viên trinh sát quốc gia không ngại nguy hiểm, một lòng vì chính nghĩa, nỗ lực dùng khả năng, kỹ thuật của mình lần lượt phá được những vụ án, bảo vệ đất nước.
Mat Bao - Bao Phong Nhan (2020) - Storm Eye - Duong Mich, Truong Ban Ban, Luu Nhue Lan, Dai Tu, Vuong Dong [id] Trailer;skyphim.com/bAjvKipOtEs| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Quốc Gia: