Bức Màn Tình Yêu - Marn Bang Jai (2020)
[stt/Full 30 VS] [hd/2020]
Feunglada là một nữ sinh trường nội trú. Trong khi bố cô sống cùng vợ kế (Soithong) và con gái riêng của bà (Soisoun). Taen là một hi-so goá vợ, sống với con gái và một người em trai tên Tai. Một ngày trong lúc vội vàng đến thăm con gái, bố của Lada bị xe của Taen tông phải. Trước khi mất, ông nhờ Taen chăm sóc Lada. Khi biết mẹ kế của Lada cố tìm cách bán cô cho một lão già người Trung Quốc để kiếm tiền, Taen hỏi cưới Lada và họ bắt đầu cuộc sống hôn nhân đầy sóng gió. Tai, em trai Taen luôn muốn dò hỏi về gia đình Lada, trong khi đó bà Soithong cố ép Soun tiếp cận Taen. Taen muốn hoàn thành lời hứa với bố Lada trước khi ông mất. Lada lại hận Taen và cho rằng anh chính là kẻ đã giết bố cô. Sẽ là lương duyên hay là nghiệt duyên đây?
Diễn Viên: Weir Sukollawat, Mookda Narinrak, Euro Yotsawat, Noey Paphada
Số Tập: 30 Tập
Buc-Man-Tinh-Yeu-Marn-Bang-Jai-2020, Weir Sukollawat, Mookda Narinrak, Euro Yotsawat, Noey Paphada [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/WAlOksusOVCCIAu| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/xCFtmugPRkkQeVd| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/PMLnHduvYjUATQW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/AhYMtyruUYxeGxF| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/eHxfuqYWnmuENRo| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/aIEmPyIbVCuqDGZ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/YaCPfRpOnzWXWFB| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/MyxziomUpJHTjBD| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/tagycMxXKqePrHz| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/zRxMAEWublsyjqT| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/uzvqwjZErikSLAf| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/DJpjRCPPhZmZdJB| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/JUcnhIlEslUEjxA| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/JSBJxHiNZFGuMUn| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/RgRUsEeprAOpKbQ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/BXzkvigWXmTDQFX| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/JZMaERbtvcUZyBc| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/hoUWDdGkWaxiwfY| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/fTKVaidgJuDobwM| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/HfOurMIEbgflXDX| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/hVanaDVBrbsaVAk| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/xfKQHPkRkULZJvR| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/xWnjMKRbTfkrvAu| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/FHrWVKPBWOxJtuT| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/BpSsDqJYisctprD| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/iOXfRfcMHkkQzLl| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/tBnpBZhnhiKgODz| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/gNmcahfHgUkLqUs| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/eUSfaMWlKMVZkyd| End 30;skyphim-VIPVS.net/suVjmWxJHtNzBMK| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Thái Lan