Cẩm Ngôn Truyện - Phượng Quy Tứ Thời Ca (2020)
[stt/Full 34 VS] [hd/Full 34 TM]
Phượng Quy Tứ Thời Ca (Cẩm Ngôn Truyện) The Legend Of Jin Yan kể về con gái nhà tướng Văn Tố Cẩm ban hôn cho thân vương Tiêu Dục và Cẩm vương Tiêu Kỳ, bất đắc dĩ chị gái Văn Tổ Ngữ phải gả thay, sau đó chị em nhà họ Văn lại vì một di chiếu của tiên vương mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt vương vị, Văn Tố Cẩm bèn dùng tên giả Cẩm Ngôn lẻn vào vương phủ muốn cứu tỷ tỷ, nhưng trong quá trình này lại nảy sinh vướng mắc tình cảm phức tạp với Dục thân vương và Cẩm vương.
Diễn Viên: Chu Dực Nhiên, Hứa Nhã Đình, Trần Tĩnh Khả, Triệu Nghiêu Kha, Trương Hách
Số Tập: 34 Tập
Cam-Ngon-Truyen-Phuong-Quy-Tu-Thoi-Ca-2020 - Chu Duc Nhien, Hua Nha Dinh, Tran Tinh Kha, Trieu Nghieu Kha, Truong Hach [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/VGWOCcsuFrjFLXD| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/NDeRYYLSHxABksK| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/kYVfomcTqpeJDSG| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/vAsXNehUJrjVzHz| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/JFfdLtwUXmGZukP| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/YkmspMvyyELWIdA| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/fZpDIlQhcMKFINU| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/wdJiSUInsLSwYTl| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/LtcrZRXYkJHWVgG| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/edsFybdCtxQIqqO| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/DRAJWqXwQBaVhlV| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/fgCJphURfnsuKoR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/OVLwSMUuJNYFJNn| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/YrKkpgIEtqKnuhz| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/OGgUaLpTHqCWYgv| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/nGDwCvmMRgdAGMB| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/VwdSImAdLhiHGeI| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/mrOiAPmJyeThKnD| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/dPGzEuxVCniUFbc| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/hXjFxFvTEgiEjUZ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/YtdqUDmVARTmyct| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/wmGpzLHhBNvsLWM| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/IzANGJVDryLjgWG| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/EMDWOutGZQbbRXc| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/rdSVjJNErkDPtcb| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/fNyoknqFbpcCIrX| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/JRvRtxzXGEYTsea| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/ZNoQzcMHOQuSPqv| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/pffwgzTLmHLapMJ| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/idInsJWTDNzAyZU| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/rPPZpZjeoDeqUAf| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/SdebaPWsKomyMfM| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/UsgnPkcXmMImZOp| End 34;skyphim-VIPTM.net/ZHrCHnglbAvjfVR| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/WFhXguTVilttRua| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/KvRaAOHlsDXdEMF| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/PpSutjodVlSwRXd| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/SHVXkVtsVygLThi| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/IoiqbjDGFewHVTp| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/BGMGqFXMgraxnuN| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/SiystPopqLCJjVm| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/coZNlxdEOrbSkKm| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/FovdCcbeaerISAB| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/IlQGYTJvmYXgyWz| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/vrFXuFoCcsJYgWB| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ioMDjgetsFBmrvm| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/qkQExdsphNUcjeo| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/crcDaAIhwXogzkN| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/kVDgiapnGJVedKO| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/gBvENnpgmJDOARE| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/ACCNuVMOJicnEcV| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/FzPMlDFubhLiaxo| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/eKJwgdEqjHPHfUr| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/JrUSOGoxaWHUomv| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/RhdGROWcVtsNbeE| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/HLEAZJpJKhiumpz| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/SMxfjbnGsqDcKQF| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/RnSbWmrXdRRaMjr| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ysxlRsDzFHKqLoB| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/IwXHDbBWqEzJqKn| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/PRZAYUWPCLdtAKv| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/LHbcaUaliWRVGac| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ZrIKTCTFQXxYbuM| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/AmTuTtWfpNeJgQg| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/LgtYvmFojafUYlh| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/bsyQOfwTDAunMDV| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/bAQJAlGFLlyiBgM| End 34;skyphim-VIPVS.net/lPaxKzjqDxIjLqs| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc