Dân Sơ Kỳ Nhân Truyện - The Eight (2020)
[stt/34/34 VS] [hd/2020]
Một sinh viên đại học bình thường vô tình bị vướng vào cuộc chiến mở và xung đột che giấu của một thế giới phức tạp. The Eight xoay quanh các chuyên gia võ thuật của Jianghu trước sự thay đổi địa chấn. Khi sự tham gia của anh ngày càng sâu sắc, Hua Min Chu tiến một bước gần hơn đến danh tính thực sự của anh và trở thành anh hùng của nhân dân.
Diễn Viên: Đàm Tùng Vận, Âu Hào, Tần Lam, Vương Tử Tuyền
Dan-So-Ky-Nhan-Truyen-2020 - Dam Tung Van, Au Hao, Tan Lam, Vuong Tu Tuyen, Đàm Tùng Vận, Âu Hào, Tần Lam, Vương Tử Tuyền [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/AjWLbaBwfPembkG| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/taoOVbIPjTBPMzM| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/QJxKHwCnjKProqd| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/UOQCEyKkbfQGwyI| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/iDcxFQUGlrCGeZB| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/vHnHKUBlIOAyhWO| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/pIYLaasVSXclsJY| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/ocGydHvXGVaJgSR| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/pCvJNkPlyGCgCcA| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/MtOSpRZZVADolBh| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/MQvESbLPFmclZcv| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/hEbunYqkRbxiuXZ| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/WdAwNBFsCGTzsFx| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/tgmGhUMSSgnrhQO| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/lsQDcxobCNxrYkH| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/GTNxXDLJEvphAZK| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/FfAMFMeTyfclzfO| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/NMmxCcWlGPhCvKJ| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/iVaoLhdzCIJPIqk| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/qnIxoYAkFYgflim| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/nYEacYYkTFHrNsF| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/PKdnTICbLyXzQHB| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/BpIGcbovBFsXrpa| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/VArCyVuhUgFhBEn| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/NxJIGpAWDfXZiFZ| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/vpwfCaxGnEmIjzX| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/GpXCATUbgychqwo| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/jfcowZDqTzGYCQU| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/MjwWQPeYgXlrbnO| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/vMNMoBRFlEiXenB| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/deFSEpKvPrgnRjD| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/nzPpDcDFGDbvUkY| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/XRyQBtgGvzFUFjq| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/RcheYODQDuAcajZ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Dân Quốc
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc