Em Là Định Mệnh Đời Anh - You Are My Destiny (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Em Là Định Mệnh Đời Anh kể về Trần Gia Hân - một biên tập viên nghệ thuật non trẻ, và Vương Tích Dực - người thừa kế nền giáo dục ưu tú, vô tình họ gặp nhau trên một con tàu du lịch đi đến Hungary và họ nhanh chóng bước vào hôn nhân. Không lâu sau khi kết hôn, Trần Gia Hân có thai, quyết tâm từ bỏ công việc và cống hiến hết mình cho gia đình, nhưng không may vô tình cô bị xảy thai. Buồn bã, cô bỏ đi và sang Hungary du học. Sau một loạt khó khăn cùng sự giúp đỡ của người bạn , cuối cùng cô đã trở thành một nghệ sĩ gốm. Bỏ lỡ mất người mình yêu, Vương Tích Dực im lặng chờ đợi trong bảy năm và nhận ra trách nhiệm gia đình và sự nghiệp mà những người đàn ông trưởng thành phải gánh. Anh và Trần Gia Hân vô tình gặp nhau tại Hungary, anh đã được tha thứ , chung tay chia sẻ những khó khăn của cuộc sống và cùng nhau đi lên.
Diễn Viên: Hình Chiêu Lâm, Lương Khiết, Lý Cửu Lâm, Phó Tinh
Số Tập: 36 Tập
Em-La-Dinh-Menh-Doi-Anh-2020 - Hinh Chieu Lam, Luong Khiet, Ly Cuu Lam, Pho Tinh [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/BOJxbqisKSvlFLE| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ieJKfSTQNagOCpB| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/eFwXALPLLrlhbDt| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/LdfKHglQCWOvkuS| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/IIquXfYRdGAPfOV| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/UbmnPdMOhqZEDKW| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/NAFyhpydAxAcLPM| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/NaXKqxkmbCEUrql| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/jOeRWxarPSQnJhF| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/RFoKQEAYBkRGQcV| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/BrcRfxUXWZrwzMT| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/DJFDfWJfYCoEPpk| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/ylkMaLaFGKzJHSv| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/fcAqPSeskfFAoOE| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/IVsaIKauhaDNMGf| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/FGYfPzlWLjodfju| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/YPrIkzsRUGwneib| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/kKgSekIvYcEvhke| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/CHkhuUjExAjUIpr| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/iBSKlsAPTODduxO| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/xfBpkAYahWwKkUA| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/sMnchSRiBqmbzvf| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SjQYQIUAgZugdgR| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/qdxJGbLwOAEhtAd| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/KTejYXGiaGdmJay| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/qTSXKWOrdHFewDP| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/rdCcbZzUyDofMVI| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/RJSZYsIVgVsLokW| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/wSOqkYJyYNAlcuW| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/ajVbzqZjVgLtOTX| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/ktOVnzsThclHCFP| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/MKirDoZeuKJswER| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/gVyttOLBeewTiVZ| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/UNnajTKhqtFEodp| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/LoUIkxYZGhwCiWd| End 36;skyphim-VIPTM.net/LDtAbEhdwcNFGLc| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/NRLsNHjgOBTLXpn| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/GRMuuqBtLdhDIsh| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/eZjSbyMWIaNRHFS| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/sktOjWpiaEexUtZ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/sJGzkXBJwwcFHoa| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/WoInShqRUgtXKUQ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/NxRHkrkapoYsDHG| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/feMdaPSOTSXQopn| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/rvENjwEMXIFVUcM| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/btNcsQZkhuyYOAS| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/gHCldHaXqyujWBm| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/diUqkLyQfGvBClj| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/dNWlaYUKhPpAXeY| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/NJvEGlZupDQdEMp| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/zDwlilfsQpifQTi| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/CNukFWjmBiwgSNH| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/KJrxaFrRgWDKBxI| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/HMoekDEIUKROqQX| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/asVMGkDKxFwvBet| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/bTXzpMkDegJVAnY| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/AjaQfFYukZJcvSE| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/daMhGQwJupMnmyf| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/QgOVcUNJdhyWoVX| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/aBpGRnLDNDOPUZl| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/wnYkdhNTmBpciyZ| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/GCUMGLugjrOLxTp| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/GrStujOEWNqpLlw| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/zUWmXEzMwDSIKfj| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/EghNFMpluTrLOQX| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/gRqNweXnNMDQpbB| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/AqvuCjHpjAAQoAp| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/DKLCOZDOZBTCngK| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/TLyWACeWOALVUlA| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/DVdkfXGtYopXLmJ| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/UfMCXvLgCRLuIfq| End 36;skyphim-VIPVS.net/aScLAFrGdnPQEdO| Tập 01;skyphim-MFTM.net/HyHatcFelqsDgcT| Tập 02;skyphim-MFTM.net/eMRueKfpHOElBzH| Tập 03;skyphim-MFTM.net/cPGZyssydkQiQin| Tập 04;skyphim-MFTM.net/ljnOerCyKTUOGWg| Tập 05;skyphim-MFTM.net/qurqZRVmDPlBrHt| Tập 06;skyphim-MFTM.net/uaXYPShbCQUjGIm| Tập 07;skyphim-MFTM.net/SNIPDyYjKrmecQl| Tập 08;skyphim-MFTM.net/RMfKTBGplqsJWaQ| Tập 09;skyphim-MFTM.net/OmcWDWQcXLOInOa| Tập 10;skyphim-MFTM.net/NFWttdvijmUOUog| Tập 11;skyphim-MFTM.net/qfeibPKMGuHQcJj| Tập 12;skyphim-MFTM.net/ZtUHTsCYpOrhmLw| Tập 13;skyphim-MFTM.net/qgNNjxuKOWFToJv| Tập 14;skyphim-MFTM.net/SNgwtdlFhsoVjxw| Tập 15;skyphim-MFTM.net/azGhxZeRLqjnawc| Tập 16;skyphim-MFTM.net/tJNHTmDOBEHdOcr| Tập 17;skyphim-MFTM.net/VNFuYnRIkTxkdLc| Tập 18;skyphim-MFTM.net/GumHwrqgZhEYREx| Tập 19;skyphim-MFTM.net/wXWVvoRhuOlXeub| Tập 20;skyphim-MFTM.net/yBmrVhrNSHGOHae| Tập 21;skyphim-MFTM.net/VbVoveXbrTdBJuy| Tập 22;skyphim-MFTM.net/AfGprsEZDncZZel| Tập 23;skyphim-MFTM.net/jdkUVcoplTCrKio| Tập 24;skyphim-MFTM.net/dilVDoLsZfXPpIO| Tập 25;skyphim-MFTM.net/kapTHoQERKCrnBe| Tập 26;skyphim-MFTM.net/sLGBeAOZFhUjEiQ| Tập 27;skyphim-MFTM.net/VnNCTuuVAFvkfXS| Tập 28;skyphim-MFTM.net/KKMKQxFwHGvIOsS| Tập 29;skyphim-MFTM.net/BguCIfVQOtLKZGu| Tập 30;skyphim-MFTM.net/ogOSmRfZdmeTGIs| Tập 31;skyphim-MFTM.net/hgUrXzYRodgaBhL| Tập 32;skyphim-MFTM.net/tQnxGQHsmhUzjfX| Tập 33;skyphim-MFTM.net/QqDMcuVfsnKstvG| Tập 34;skyphim-MFTM.net/DYzyjnohNllZsjC| Tập 35;skyphim-MFTM.net/YYOfgtQVadNecVQ| End 36;skyphim-MFTM.net/mfWirHQTKaDwCVa| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc