Hà Thần 2 - Tientsin Mystic 2 (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Hải Hà dậy sóng, thiên đoàn Tân Môn một lần nữa xuất hiện, Cửu Ngưu, Nhị Hổ, Nhất Kê xuất hiện, thần sông trừ ma, diệt yêu quái dưới nước. Cách xa ba năm, tiểu đội năm nào giờ tiếp tục với tám vụ án kỳ lạ thời Dân Quốc! Hãy cứ chờ đón!
Diễn Viên: Kim Thế Giai, Trần Dụ Mễ, Trần Cách Ân, Vương Tử Tuyên
Trạng Thái: Full 24 VS + Full 24 TM
Ha-Than-2-Tientsin-Mystic-2-2020, Kim The Giai, Tran Du Me, Tran Cach An, Vuong Tu Tuyen, Kim Thế Giai, Trần Dụ Mễ, Trần Cách Ân, Vương Tử Tuyên [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/uonjlYQFHRPhrrg| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/oWaxdatFipjFXbA| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/xLcNVOsmHILrPiq| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/EhaPdSJsaOyVujm| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/zrufPgFBcQKUHAl| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/RfLNshlSsfchuNr| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/KyDlYQDHOORSmUj| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/SOFcsQuqBoRzfXG| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/dUzhOACrjRAwOey| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/xOoAxQLLpGsOkDS| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/HqaoItncBsTZiPa| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/VHYCTUzaRBTHyKH| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/FTLuoMkCNwlpqrZ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/TyViKqzIlPRnLjD| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/YBXJCkLcUyHTKxY| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/lNydFwEVpQrQaHT| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/DAaplSwljpETvYq| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/AyUPuIJEThLjaqF| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/WVcBitiXhOyoUYH| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/oYyWmldNFvztEIN| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/kJZAFnUoVUxNLJO| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/KbbCCaGyRTgQFQk| End 24;skyphim-VIPTM.net/rjaqjJNHOIRBxJy| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/vXdeGetuLrRDRbU| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/zUeHINlORLNKVCa| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/xiLRkcIWPJDVOyd| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/DviEQwqYQrbmZFr| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/aDbvFLlUngEdIyU| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/oqkzOawMbMrILoN| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/KJPyIqBFNLalNdG| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/kRFOBtOHCBKcFqA| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/rTcrMlkwyYfnuTd| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/zLEGZsLQFUEkRAm| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/xstDTPxMMtlpAfS| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/nPfedtvKTPFgVIF| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/eaZTHCFDliuthFb| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/vlBaXbDczTDrknb| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/LfWxUnTnBadMGfd| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/ycfXoUqutpPSJyZ| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/UCYfPoEtQazuzGc| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/igmbqeshyPcGfQT| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/nCFFqohqjnwAesI| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/zagSQEwMcNiusKF| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/opnURfcAIkdRtjj| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/XgqkfqYzAnPUfwI| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/cmskXVVimWvzfPn| End 24;skyphim-VIPVS.net/iZDdohBVkLEvalb| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc