Khánh Dư Niên - Joy Of Life (2019)
[stt/46/46 TM] [hd/2019]
Năm Phạm Nhàn mười lăm tuổi, phụ thân hắn là Phạm Kiến mời viện trưởng Trần Bình Bình – một cao thủ dụng độc dạy hắn nhận biết các loại độc dược, dụng độc và võ công. Bốn năm trôi qua, năng lực của Phạm Nhàn đã thuộc hàng thượng thừa.
Sau một loạt sự kiện đầu độc, hắn đi đến kinh thành tìm kiếm chân tướng. Ở kinh thành, hắn gặp gỡ Liễu Như Ngọc và đệ đệ Phạm Tư Triệt, muội muội Phạm Nhược Nhược, còn nhất kiến chung tình với thê tử tương lai Lâm Uyển Nhi. Nhưng cuộc sống bình bình đạm đạm kéo dài không lâu thì đột ngột bị phá vỡ, Phạm Nhàn bị truy sát, Đặng Tử Kinh cứu Phạm Nhàn mà chết, thế nhưng chẳng ai để ý đến cái chết của người thị vệ thân phận hèn mọn ấy. Phạm Nhàn tâm cũng lạnh dần, hiểu ra vì sao mẫu thân hắn Diệp Khinh Mi muốn thay đổi thế giới này.
Diễn viên: Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Tống Dật, Trần Đạo Minh, Ngô Cương, Vu Vinh Quang, Tiêu Chiến
Khanh Du Nien (2019) - Joy of Life - Truong Nhuoc Quan, Ly Tham, Tieu Chien, Tong Dat, Tran Dao Minh, Ngo Cuong, Vu Vinh Quang [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/tdlWadPweWQenit| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/UfIFfrHeSgoqFxK| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/hklPzWQhQBzHuOx| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/ZYuxPHBTxGayvdP| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/ULLYqfkdirkVNof| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/SzfYViArMmvwJYF| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/JigPNnRtEPQTCjr| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/uFqKDSUwbjEvANB| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/AjLaxYlvQnKFOCd| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/LknTbwGmHMYJwxk| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/dVWjgnItCczHTUM| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/iwbtgjfuzIFCtkV| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/qlxHWAATyrZLmSj| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/vkiCvUKqrQzdZgA| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/yVPTqJAsPlSFVhk| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/TsBgJTLMOsTukUK| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/iqPiLMvrQhBpoCb| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/dhypdtzpOQceJgS| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/CXdDbzAZPPGqytz| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/YoLweIBcfQsGEZh| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/ilAxFHFrnJCrsxf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/dglHTSPWuXOXlVS| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/MaxZaZUROJEbslo| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/KzlQLBjreCYsceb| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/eRCsslvLIbGPcDS| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/rWFmRdkTbnxnHiQ| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/IyEEtCEinkYghvW| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/kLKugkVqGfYsFPH| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/BPOFSIyXFaKQFyz| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/sriDpXCkSvQKsEu| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/kqByBKpmaGzXDeP| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/nvAWLwOcgLUAlak| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/KEDQdvRZhEiAlzF| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/UFSpZGFdyVrezGC| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/yLsfQeVdbglubIf| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/qRPgjecfBoHGkng| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/xlnsOHNoBIpuDLs| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/wuNScfIZIwpCJCs| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/EjIwfNWwTDiTWpn| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/JfzjNMwjRmEYSIm| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/HcuOpZzaJdQRiYw| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/SbFYvYwkZpfCzqV| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/eKrGuTmOkqttenZ| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/WyyVAiaPOCSuecD| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/spTmagHagIHqejd| End 46;skyphim-VIPTM.net/DeakQrIvzMcIgen| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc