Làm Sao Boss Lại Làm Sao Nữa - What If You Are My Boss (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Nghiêm Cảnh Trí (Triệu Chí Vỹ) là chủ tịch hống hách của tập đoàn, khi anh bay từ trụ sở Hoa Kỳ trở về Thượng Hải và gặp trợ lý tạm thời Nhiếp Tinh Thần (Tuyên Lộ), sự quen thuộc khi tiếp xúc với Nhiếp Tinh Thần làm Nghiêm Cảnh Trí cảm thấy kì lạ nên đã quyết định nghĩ cách để tìm hiểu nó. Trong quá trình làm việc cùng nhau cả hai nảy sinh tình cảm và những hình ảnh quen thuộc của Nhiếp Tinh Thần liệu có đánh thức kí ức đã mất 5 năm trước của Nghiêm Cảnh Trí và trong quá khứ họ đã xảy ra chuyện gì.
Diễn Viên: Triệu Chí Vỹ, Tuyên Lộ
Số Tập: 24 Tập
Lam-Sao-Boss-Lai-Lam-Sao-Nua-2020 - Trieu Chi Vy, Tuyen Lo [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/aGKmpugqCIWNUtJ| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/ZUFvREUDQrPJgGO| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/gswztmkQxdhuBGW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/QRhspfpETVUVseT| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/riyuECDpSAzcfFG| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/MjiIaBATSgWEnlR| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/vIZacuLIhLtXBDI| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/bxQicfUiogiMQgL| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/wGwgwregcEqppTy| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/jeKinLJeEhQVFjM| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/tOKKFalblUfbJJe| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/sxXCkSJIXrtiJQw| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/PvEMSWwbhvapQcT| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/SYmDZyvixwcfejV| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/axkyDgbmvCVjALZ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/zzZWlQfhAnkBMcY| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/VfjKXtPpZDoumxn| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/qFtCXbTwhyegCkx| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/OGIyPOKmEuFpUtj| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/gqHRrDOZVvjaTuJ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/WnbiSNvJCIxVBtK| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/mPsbZUXQkFqsSXd| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/lNcuCiWizZrQabA| End 24;skyphim-VIPVS.net/nHAMpLEymXyOvlt| Tập 01;skyphim-VIPTM.net/JfPRDmmAhqAOTkC| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/CgaFYrHZLNvBDwz| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ENgAIqPxwNRYyvr| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/CwaMGdmPPNWCPqD| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/FqJIxGlwzJiWeWx| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/YQXxNhpuOBAGjsU| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/QlwOgjthphqiOXP| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/VLUkpCgZmHIrbJi| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/SGUPHMxyZKuyfwV| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/oiNSPybCLKuJzTq| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/YvszhpfVitZgbNN| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/UFWVvDhmWgPIvNs| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/JNGZbZYqJqfkuHr| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/nWvwzmuMetmEMBA| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/MlEGHrDluFmnUzM| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/tugLLKpavoOszON| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/QQyQkAlXPwtclRM| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/JhBoGusyWHWgNxc| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/cIMbJJJEpzudfBH| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/bOIJzXjkZQNTsCM| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/WHllhQcbCmpxpnS| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/KoiPTmyvmPgjCii| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/ilfazkiSoUyygIL| End 24;skyphim-VIPTM.net/wRbpOtCitPJgwtG| Ngoại Truyện 1;skyphim-HSVS.net/zjCpTXSnhQQpqEY| Ngoại Truyện 2;skyphim-HSVS.net/OpJIZDTCsuUMrWL| Ngoại Truyện 3;skyphim-HSVS.net/ZkJAMwWRNKnjdBh| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc