Ma Thổi Đèn Mê Động Long Lĩnh - Candle In The Tomb The Lost Caverns (2020)
[stt/18/18 VS] [hd/2020]
Bộ phim phim kể về Hồ Bát Nhất, Vương béo và Shirley Dương tiếp tục hành trình tiếp theo khám phá một ngôi mộ cổ bỏ hoang từ thời Đường ở huyện Cổ Lan, tỉnh Thiểm Tây sau khi nghe người dân truyền sự tích về chiếc giầy thêu hoa.
Diễn Viên: Phan Việt Minh, Trương Vũ Kỳ, Khương Siêu, Cao Vỹ Quang, Chu Hiểu Âu
Dao-Mo-But-Ky, Ma-Thoi-Den-Me-Dong-Long-Linh-2020 - Phan Viet Minh, Truong Vu Ky, Khuong Sieu, Cao Vy Quang, Chu Hieu Au [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/znqQeJDmHzuIFhb| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/hMxglrdQcVymPde| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/TSjVaoKPcQvegxH| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/kOBIBAfeRTyVeNu| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/CDSDHFGZycFqDXH| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/CNxZQbSZrQZEvCx| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/TwrCYWgnoKQbMSn| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/plwQjzszuErAiPp| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/RGZtpofVyQaKsoa| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/lnfFeRXAhVxyvrC| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/yiXQKimfZuIADLV| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/HvTJmAMrXoMfieS| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/zVzCXeQmNJEbChc| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/rwdYemAKbbboIxG| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/pqVTuYlCPOFMgRn| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/eaYAPyGhaWiUsGK| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/SblekMRYLLkoLiV| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/ZlVxlaMmLFTZPBf| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc