Ma Thổi Đèn Mộ Hoàng Bì Tử - The Tomb Of Ghost Blows Out The Light (2017)
[stt/20/20 TM] [hd/2017]
Phim nói về trước khi sang Mỹ, trong lúc sắp xếp hành trang, Hồ Bát Nhất nhặt ra được một quyển album, tiện tay mở xem, liền thấy một tấm ảnh cũ chụp mình và người bạn chí cốt Tuyền béo trên cao nguyên Nội Mông bao la. Những hồi ức của thời đứng trong đội ngũ thanh niên trí thức lên núi xuống đồng, nếm gió tuyết, luyện tim hồng, đấu trời đất, rèn cốt sắt ở vùng rừng núi Đại Hưng An Lĩnh lại hiện lên sống động trong tâm trí.
Diễn viên: Nguyễn Kinh Thiên, Từ Lộ, Hác Hảo, Lưu Triều, Lý Ngọc Khiết, Trương Kế Nam
Dao-Mo-But-Ky, Ma-Thoi-Den-Mo-Hoang-Bi-Tu-The-Tomb-Of-Ghost-Blows-Out-The-Light-2017, Ma Thoi Den Mo Hoang Bi Tu , Nguyen Kinh Thien, Tu Lo, Hac Hao, Luu Trieu, Ly Ngoc Khiet, Truong Ke Nam [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/QcSgLOvYNexoPtw| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/yVXBZPaUzYTDFpj| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/AHGARjgtZCKCBJf| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/DwuNPeDGaWbPVdT| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/wcaQvxluWtnPkfb| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/QpPaXFpXXCfrPNW| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/WaPQCRsLhPRWSVy| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/KmXRyiywsGptPLO| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/PxzvOjGLvexKlLY| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/hsaJeYOLlnhkYgM| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/wDipvCbngzTOLjf| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/PmZFVqegcAfpQxR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/DnzJqBIHRNQdVqV| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/ERKnIggaDJkXzkJ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/cDKjaHCUAEYrhZj| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/MZjsWqtOIXizXSi| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/ccPMVkkayeyazJR| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ZwuOsdHDhHJxkJT| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/cTIHHOEMqALdhJq| End 20;skyphim-VIPTM.net/FUSERfjAlvOpUcq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2017
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc