Manh Y Điềm Thê - Dr Cutie (2020)
[stt/Full 28 VS] [hd/Full 28 TM]
Dr Cutie xoay quanh Điền Thất là một người không may mắn, nhưng do có năng lực siêu phàm. Cô bị hoàng thượng nhìn trúng, cất nhắc đến phủ Ngự Tiền. Sớm chiều chung đụng, nội tình của Điền Thất bị nhìn thấu. Thì ra Điền Thất là nữ nhi của trung thần Quý Thanh Vân, tên là Quý Chiêu. Bảy năm trước, Quý Thanh Vân bị gian thần hãm hại, cửa nát nhà tan. Quý Chiêu may mắn chạy thoát, vì báo thù nàng mượn thân phận giả vào cung.
Diễn Viên: Hoàng Tuấn Tiệp, Hồng Sam Sam, Tôn Thiên, Tra Kiệt
Số Tập: 28 Tập
Manh-Y-Diem-The-Dr-Cutie-2020 - Hoang Tuan Tiep, Hong Sam Sam, Ton Thien, Tra Kiet [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/lzBMfIUTzUXLNkR| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/gOtxQosIgnOYfRA| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/sMSoVAWYUJKxbjw| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/EmdrCpHfmaBcKVK| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/iqEHNkeBzcTnkXG| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/VbNPDsRfcBIUMTN| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ectbCwbpiIPRmLW| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/GuElHiYuqBuCedy| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/hNLUCpEYPognLIX| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/LwDbMzJKImoAuje| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/sTqVqLSZyGAqfyB| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/OLUFskMHDmzClau| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/NSrpDqhLKhOcUcm| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/DljJVhtYNQPcGfB| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/WPmHXcTEnpDkcgQ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/ayjRczmlwOWzjJJ| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/YthpWVPmSBjPAAh| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/cElVpMRCyWjmwNo| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/TfIYbbYGmnxVwkj| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/RbHyJTJAlkEPMgf| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/JwRgnBTjeUkJVfj| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ShiGWpWlaCblRhJ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SnEwhfpZltPrbxM| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/MgDzLeQLjzCWOvh| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/RxeJzryRLAODjCc| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/JcjYqJASNybDvnV| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/vsFxKJfWbTseUxY| End 28;skyphim-VIPTM.net/STvXCzmbFurXiDV| Tập 01;skyphim-FBVS.net/BkcSuwwAaWEVSTd| Tập 02;skyphim-FBVS.net/hNTNppQEnbHUPLL| Tập 03;skyphim-FBVS.net/KaCJgeCGMBfeDpk| Tập 04;skyphim-FBVS.net/ohggZaZPYbQyzCl| Tập 05;skyphim-FBVS.net/ypNsvQIamOKQltM| Tập 06;skyphim-FBVS.net/WAGYSRjUYYdwkvc| Tập 07;skyphim-FBVS.net/cUszJiYZwwVTdjG| Tập 08;skyphim-FBVS.net/IuDDNcmZfGhfBCU| Tập 09;skyphim-FBVS.net/rSelwJUhWacNzCZ| Tập 10;skyphim-FBVS.net/XPgSOzKTCYbUguO| Tập 11;skyphim-FBVS.net/kVNmHjwufVaCgQe| Tập 12;skyphim-FBVS.net/JvmmvRbqpacYvBt| Tập 13;skyphim-FBVS.net/ioyvfCtGINSgRjM| Tập 14;skyphim-FBVS.net/KosikoIiPEEbRph| Tập 15;skyphim-FBVS.net/NIOmwXgnksKFFTP| Tập 16;skyphim-FBVS.net/LCAxRavXfjVimZh| Tập 17;skyphim-FBVS.net/AVjUfzucxpmMRLd| Tập 18;skyphim-FBVS.net/VDGDsQlhFZNNmbr| Tập 19;skyphim-FBVS.net/lpVktKcStCKNrUp| Tập 20;skyphim-FBVS.net/OHJzPgptfNLEHqw| Tập 21;skyphim-FBVS.net/CCHYgSfuEuSWKLt| Tập 22;skyphim-FBVS.net/ujmVWHpqSLDggiH| Tập 23;skyphim-FBVS.net/knrhGcyzMUSlfnG| Tập 24;skyphim-FBVS.net/HDZKbvwUryMpHNE| Tập 25;skyphim-FBVS.net/BpVUAZmLuNlioeC| Tập 26;skyphim-FBVS.net/IlDSKzeLvkcXEOB| Tập 27;skyphim-FBVS.net/liqLzACsdLJjbww| End 28;skyphim-FBVS.net/FJtQpVfZaKZiVDl| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc