Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ - Love A Lifetime (2020)
[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Mỹ Nhân Mộ Bạch Thủ (The Beauty Admires Those Who Grow Old Together) kể về sự trợ giúp phụ thân Dung Tĩnh Phong có ý chí cứu thiên hạ. Dung Hoạ hành tẩu tứ phương giúp cha tìm kiếm Xích Hoa Châu. Không ngờ thế sự hiểm ác, gặp phải biến cố nàng gặp phải 1 vị tên Nạp Lan Việt ứng cứu, không biết chàng là Lăng Hư Các thiếu chủ. gia tộc của Nạp Lan Việt và Dung Hoạ đã có thù hận cả nghìn năm trước, nhưng một lần gặp đã yêu, hai người quyết định vứt bỏ thù hận, dùng tình cảm hoá giải ân oán. Nhưng Dung Tĩnh Phong đúng là nguỵ quân tử, hắn ta vì tư lợi muốn hại Nạp Lan gia tộc. Cùng lúc đó, Nạp Lan Việt được Minh giáo giáo chủ truyền thụ ma công, thiếu chút nữa bị tẩu hoả nhập ma, Nhưng Dung Hoạ tin tưởng Nạp Lan Việt có tính hướng thiện, âm thầm bảo vệ chàng, hai người kề vai chiến đấu, chẳng những diệt trừ Minh Giáo, còn công bố tội ác của Dung Tĩnh Phong cho toàn thiên hạ. Từ đó giang hồ thái bình.
Diễn Viên: Nhậm Gia Luân, Trương Tuệ Văn, Lý Nghệ Đồng, Quách Hạo, Trương Diễm Diễm, Lưu Giai Du
Số Tập: 45 Tập
My-Nhan-Mo-Bach-Thu-2020 - Nham Gia Luan, Truong Tue Van, Ly Nghe Dong, Quach Hao, Truong Diem Diem, Luu Giai Du [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/uovIerSfdEsUSPZ| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/XsORWaawQRlYEzt| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/giJxCPBlLRWQjxE| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/gJsafGbnZXzNNaR| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/YtoIpcOsvEeGTKW| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/giPMufQxvTHbFlh| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/nmsxXxynVtgNcjI| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/IAVvoNYFmTLsZKV| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/watfGuSZbMbJCnU| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/nmHpOqKBTEHfXyi| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ePhKClvgYLqNqim| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/cjoeWijrOwtxXnn| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/zJzIYaRomOQoahe| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/jLCSPMBJdjgQFhN| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/KYKzPnireEyUbpa| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/xvgeTJOqNiUrQqR| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/ZnqXoZWfsKieIky| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/HmGtFCNHolyAshF| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/oCusiMqywWIhGbg| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/MnYxrgyAlCCrHyu| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/CotMyNOzvxRkEpK| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/uLDGRaMgNARDDIA| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/PQrPJiriDdefMvJ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/fajkBvlZzNalzko| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/xberTiwuXynjepk| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/PoniAlOyqwjgXID| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/zeSRIldbesKoerC| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/XyIkaoMErJPJrFG| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/XEkDCmgFltIGoYn| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/FrhSUqVRSoztlnJ| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/KDtqwVAHNQPdqTt| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/twCSVRQzouXgUEm| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/chYGoGcOkiLsBwG| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/YXyPkxJsYnZAoUO| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/yoFfdJNteMXgyBC| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/MtfzMvRuukYRBGM| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/fXWtSgZqSntSKPm| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/tIEdNQnDpJFyjir| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/JFodFctaORuNrPb| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/oBpvRulFTCNVrbS| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/tMyHnGOyThNXLll| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/AaReRfPyMkdrzVp| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/oWjhyhoatadSEKC| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/xORcYHgiPWmWHbK| End 45;skyphim-VIPTM.net/kHNmynaIzYYvXSP| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/GhiBilGrfsxEebi| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/MhPMhkqzrgASwjS| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/MsmWnfCTfxUFkTP| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/hUxGghUBGSapkCm| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/YpsZylbWbszLLVD| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/AEIGkqvOJKuwWAP| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/jITtzKveQQzmDso| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/SXoxLIbVEoQbaXD| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/xianYPkpoAledgH| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/ZRbeIGmvHiqoMyw| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/vLvNAjOzwSgOWvP| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ADLBfLGgRnkNGnb| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/rwRkHDknhjkmyEF| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/vFqoBZpLmVJjwgu| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/jLnUmAOoESRUhnJ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/qpVRGfANrmOsytM| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/EqFuSBKTfnrIdJF| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/teUvbBWtJwmmSUa| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/DsGWUIUqvlbEtqN| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/gUibpaIGqnByaiP| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/bDxhWUiWXHyLuGW| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/KmUhZrJBHexSyEl| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/tBytNAXIVTQciGp| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/jtbDbYXyWxBoamZ| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/knErthsYwqrSIXe| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/GAIzgyLZgrzSHPS| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/rGnDXaIBNDLpmER| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/FknhraKzfRtNdRF| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/yKgvDLVOpMeQdzi| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/yqgcOrRzIOTiloL| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/pDzgzPUWQYmrcPK| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/PpACNXKDuWlEyKA| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/fcAUtGenyEeITSw| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/zOBvEhOJjEGuytf| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/rkNePzURhDHfVaq| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/ScmvJvYbNbUSKWZ| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/sydwMtRzIlvejjt| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/uunTBLKJQCVQRio| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/LovWUFvvKrEfdMs| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/kvRvXgpfYnuQyJp| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/RbmqqfZsXIfCXug| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/iPnwnJKhoBtfRxj| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/RcHGODfWFzZaXLq| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/BnAKtNaBtLmlcmp| End 45;skyphim-VIPVS.net/nfZDYYhflaVSZTg| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc