Người Đàn Ông Của Tù Trưởng - Mr Fox And Miss Rose (2020)
[stt/30/30 VS] [hd/2020]
Người Đàn Ông Của Tù Trưởng kể về thẳng nam sắt thép Cao Chấn Hách, xem việc dò tìm đá quý là lẽ sống, vô tình rơi xuống vách đá và phát hiện bộ lạc "nữ tôn" nguyên thủy. Sau khi thủ lĩnh Tinh Nguyệt của bộ lạc cứu Cao Chấn Hách, muốn cho anh trở thành người đàn ông của mình, Cao Chấn Hách vì muốn lấy được đá quý của bộ lạc, đã giả vờ kết hôn cùng cô. Sau khi lấy được đá quý, Cao Chấn Hách đem về thành phố, mà Tinh Nguyệt vì tìm anh ta và đá quý mà một mình đi tới thành phố lớn, vì vậy mà đưa tới một loạt câu chuyện.
Diễn Viên: Trương Nhã Khâm, Nhậm Hựu Luân, Trần Hi Quận, Tiết Băng, Dư Thần, Giang Bằng, Hoàng Vũ Quyền
Nguoi-Dan-Ong-Cua-Tu-Truong-2020 [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/ardQwjeLwyAlWTl| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/bEJpQvylNhmVqsa| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/adVesYWwELNfxEI| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/kjdLBXKAVkoBzpE| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/cnWzFkNjyKpqVCW| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/NNpvjGyeyOqkcPg| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/hGYqAZEfUxcJWJF| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/NfWbBPyRqVUNjQU| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/xnpHabRhyoUFhjc| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/gyHqNJzjLjodMxt| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/ASCsRkLPbcSsrwu| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/VQEwnWeXehHnqgu| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/YXqQFenDgspydQf| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/UoaICVCVnSdQvEa| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/xWpohIKXkPsmbOn| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/dgNlimtipqJrlOv| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/BDkGYBiMnXwephy| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/zlXGSSXjyAPCaFb| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/xtPiLFRynaxcQvb| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ulaPtZMwJQOKTdL| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/ccWbDoYDdBWlSAi| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/BMzrnhXRhChjYSZ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/arZwXcmPqGkNWnO| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/VrXfMqmKUvGydPO| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/XIChsXWPQHFGZMM| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/aqYhWNctPuJXAhH| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/uAMeXmylchMbyZR| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/msewCbSEwlBqUzC| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/yTbWKofZaZwNRYj| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/TqCgMxbdBFseYhn| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc