Người Yêu Không Nói Dối - Mr Honesty (2020)
[stt/Full 31 VS] [hd/Full 31 TM]
Người Yêu Không Nói Dối (Đừng Nói Dối Anh) - Mr. Honesty (2020) là câu chuyện xoay quanh Hứa Y Nhân và Phương Tri Hữu. Bị người qua đường vạch trần chuyện bạn trai “bắt cá hai tay” giữa bàn dân thiên hạ, Hứa Y Nhân bị đả kích không có lòng dạ quan tâm tới công việc. Vậy là sau một đêm, Hứa Y Nhân trở thành một người xui xẻo vừa thất tình vừa thất nghiệp. Chính vì vậy, bạn thân Hạ Đế đã giới thiệu cho Hứa Y Nhân chức vụ trợ lý tổng giám đốc của một công ty kiến trúc, Hứa Y Nhân tràn đầy hứng khởi đợi bắt đầu một công việc mới. Ai ngờ vào hôm phỏng vấn lại phát hiện ra vị tổng giám đốc này chính là người qua đường mấy hôm trước vạch trần chuyện bạn trai Hứa Y Nhân phản bội khiến cô nhục nhã – Phương Tri Hữu. Cảm thấy uất ức, Hứa Y Nhân nói lý lại với Phương Tri Hữu, cứ nghĩ công việc này thế là hết hy vọng, nhưng không biết Hạ Đế dùng cách nào lại giúp cô được nhận vào làm trợ lý. Kỳ lạ ở chỗ công việc quan trọng nhất của Hứa Y Nhân không phải là công việc bình thường của một trợ lý, mà là… giúp ông chủ nói dối.
Diễn Viên: Lương Khiết, Tân Vân Lai, Lưu Hải Khoan, La Thu Vận, Ngô Quý Phong, Trần Thi Mẫn
Số Tập: 31 Tập
Dung-Noi-Doi-Anh-2020, Nguoi-Yeu-Khong-Noi-Doi-2020 - Luong Khiet, Tan Van Lai, Luu Hai Khoan, La Thu Van, Ngo Quy Phong, Tran Thi Man [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/lyeBTtikoeWLsXe| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/dXvuWsvmjvIkKAn| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/VVwCxHGviXHFJMb| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/cgqbcJZwplmQyzE| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/JEXOtevaFDjXmli| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/IGGxVlvfHMAmiFd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/NLpMWbnBDGXflRz| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/phoAfSZdmzbyFmW| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/PhvYEjsoJiApJRR| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/xBXDwnWFYpfAfci| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/lOLrIkvevtPoHgN| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/poOXKzGnPwRRWrw| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/EKvHoFYeFniBdCA| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/KcPRfHCQROMJeuv| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/IhcDWtExTVVAZCG| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/RjkIefOFiyLUrlm| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/GPkoMwYycvMQolB| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/WCbFqJqNXTZLAbo| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/BbipUHromMvOLgn| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/ZcvAfRWNbVpexQT| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/LtiJozTtPdJOaEU| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/whbDYtaHoliqMGW| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/mLgBTFixoIWYfwl| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/kmNBDOvWcygVixK| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/chgLvmOAjCMmikP| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/nZrrmWAkYtdIwge| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/HbMXLFxRdYiaUIk| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/kmhXGjctNnSIVBz| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/cRBDVCzZCpAlFpD| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/dZbSJfiJnaxJyUF| End 31;skyphim-VIPTM.net/FzFvweyZBKDsriA| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/VnRzsoMidZnWuuJ| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/SBuLnDCtsNNkxFQ| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/cwZrTRrYZozkSfC| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/CyPqimJUcMqDkLZ| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/WIjaJwgWyCZKqHO| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/GjDlgtAoZSVlBPC| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/kOkjLafFfmzgwXf| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/lTwQtqINIgwYibD| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/EzwgUHpPKLonAhA| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/SdtYuvyfLahcvZD| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/zMwcZPKIsWVPmlR| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/HKrBkbuQIxzXtYE| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/LUYZDoHqgMhZNVX| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/wdQgevzddFHiIOK| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/TnZsLRqGIxxWNbP| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/TzeFAzAHjrZGWFG| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/vqLDrVNIqjFXYVk| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/gcQQuRfRHteLaiK| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/oEzjYkBsnwGHmMk| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/cHBsiaJLVWsflXJ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/NkcfhpxCjpFyvxE| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/sLvWpJupckSOCpw| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/bgjPbVmIukMFLPw| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/YuQCqUEZyGruBBI| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/NhgmYVdaDcOGlSL| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/ZBRnjxsVpejvLCv| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/WaRkOOPndeqNFhO| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ogyVhvKpgFedazn| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ywmrWTtKilrkwVp| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/WBgoEQEncreGsSj| End 31;skyphim-VIPVS.net/mAHZWgeIPipVwJZ| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Tình Yêu
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc