Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng - Oops The King Is In Love (2020)
[stt/Full 24 VS] [hd/Full 24 TM]
Nguyện Ta Như Sao Chàng Như Trăng chuyển thể từ tiểu thuyết “Hoàng Đế Trung Nhị Bệnh” của tác giả Mễ Cô Duyệt Độc. Tên khác là Hỏng Bét, Bệ Hạ Động Lòng Rồi. Phim nói về con gái của quan thượng thư Nhan Tri Hạ vì sai lầm mà nhập cung làm thái giám, cùng với vị hoàng đế anh tuấn nhưng tính cách quái gở Nghiêm Cẩn ở trong nơi triều đình loạn lạc phúc họa có nhau, cuối cùng cầm tay nhau trở thành một đôi tình nhân.
Diễn Viên: Chu Tiển, Đàm Hiểu Phàm, Hùng Ngọc Đình, Mã Mộng Duy, Phó Vĩ Luân
Số Tập: 24 Tập
Nguyen-Ta-Nhu-Sao-Chang-Nhu-Trang-2020 - Chu Tien, DAm Hieu Pham, Hung Ngoc Dinh, Ma Mong Duy, Pho Vi Luan [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/tfEuEkUPGhbajog| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/oyqwBOFhveaLYSf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/NaTlPvQMzlmtFAh| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/trdOOVHowrnUCSS| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/uPsOnwtoazINpXH| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/tjKPZuIxZekMPUF| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/PIHRGOqdsYVFFyz| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/gArBQyCVanfZoeu| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/GOwXdbEXacaVozJ| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AtUYdctXkusUOoG| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/hdzqsrEZLcDtPYf| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/pNqEmAfgrGOvQLv| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/afemUIwTbztPknj| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/ocpDBztCjANVqep| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/kWkpXyKTTrFQRIU| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/bYcAlXBioltOhMX| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/HGwBmFvexOzMTCC| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/oeCzGRHpiOiZZPM| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/MrLzsDBebThXbGK| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/BDPQpWuxhYHkULA| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/lDQhxSWUuidbDUJ| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/WTuaJnFEsALgVdX| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/lFwNYGnWzuoaxyz| End 24;skyphim-VIPTM.net/FkpsVcPzCBjOhLM| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/whTdSPyKigsOkfe| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/OmfpryPYGmCiTnh| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/gvLtUlWDhqjGCSR| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/WcHWhvBNNoFIqVR| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/xQeYfJZkcRiBKdc| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/bQYmSHYPVDDGlph| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/PgavLGRYCQdTzSy| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/DGIBAwrYepClLAc| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/bdcjuUxvTQiHwwe| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/bIfwOyRcYMbJKCG| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/YnBgNzWlDXmqHyI| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/MLJqJXgxgShfqqz| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/UnzJWcmUZRKPmQO| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/ETWGDQvrjpuykGc| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/ityMEbFAqVYWEbQ| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/deXveqlXGJhgHIW| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/hnQRXIwRUUmYzMY| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/vCQVtflgdYJnmFc| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/EDZZvWzJJWzlVBb| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/zxalMCASdpvKTeg| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/CXfLbNzCXNsDBBH| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/wKYkZOGwQsIZLPl| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/EnlngoDvlUmTZVu| End 24;skyphim-VIPVS.net/AiuoKHYwIMbyTDc| Tập 01;skyphim-MFTM.net/LMOmRBOvcjglPYG| Tập 02;skyphim-MFTM.net/iyCZDIgFEkhbocR| Tập 03;skyphim-MFTM.net/tOiSILmTMjfrMlU| Tập 04;skyphim-MFTM.net/rVJXujddZsrGNoP| Tập 05;skyphim-MFTM.net/uoDBfPueoUhJUnl| Tập 06;skyphim-MFTM.net/ImFVxxiLIFNypkg| Tập 07;skyphim-MFTM.net/nFpJMILGcfTdYci| Tập 08;skyphim-MFTM.net/pDncXZlkuvloMAU| Tập 09;skyphim-MFTM.net/KvadLgvNmuyiQmg| Tập 10;skyphim-MFTM.net/rvhGmwOljMiEFPN| Tập 11;skyphim-MFTM.net/NsAJXzcsenRIIun| Tập 12;skyphim-MFTM.net/idoDyJGtnTXDBoy| Tập 13;skyphim-MFTM.net/uRSJxGwEYADMkQR| Tập 14;skyphim-MFTM.net/nSRAacLNJmxtQIx| Tập 15;skyphim-MFTM.net/VorMvNJtHysuieG| Tập 16;skyphim-MFTM.net/VyquovitsnnYjgC| Tập 17;skyphim-MFTM.net/AOfEWMHlRcCstzN| Tập 18;skyphim-MFTM.net/tYbcGkAvUsOYmLR| Tập 19;skyphim-MFTM.net/dEpzAZKCVdahQiJ| Tập 20;skyphim-MFTM.net/DLmRBWaJfsBxbQx| Tập 21;skyphim-MFTM.net/zZynqMDKcmOlWNI| Tập 22;skyphim-MFTM.net/GRNJgsUZqbkTWjy| Tập 23;skyphim-MFTM.net/nltJYQZjTkMJesg| End 24;skyphim-MFTM.net/brHyzSnfyPeqslD| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc