Phong Vân 1 Hùng Bá Thiên Hạ - Wind And Cloud (2002)
[stt/Full 44 LT] [hd/2002]
Câu chuyện bắt đầu từ 2 câu thơ trong quẻ mà Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá môn chủ Thiên Hạ Hội: “Kim lân khởi thị trì trung vận, Nhất ngộ phong vân tiện hoá long”
Nghe theo lời phán, Hùng Bá đã dốc hết sức tìm Phong Vân. Cơ duyên đã tự đến với Hùng Bá, hắn thu nạp được đc hai đệ từ xuất sắc và truyền cho mỗi người một tuyệt học: Nhiếp Phong vời Phong Thần Cước và Bộ Kinh Vân với Bài Vân Chưởng.
Nhờ Phong Vân nên Hùng Bá đã nhanh chóng làm bá chủ thiên hạ. Nhưng rồi Hùng Bá rất đa nghi nên đã nhở Ni Bồ Tát phán thêm một quẻ nữa, và chính quẻ này làm thay dổi mối quan hệ thầy trò giữa Hùng Bá và Phong Vân:“Thành tại Phong Vân, Bại tại Phong Vân”
Diễn Viên: Triệu Văn Trác, Hà Nhuận Đông, Tưởng Cần Cần, Đào Hồng, Sonny Chiba, Vương Hý
Số Tập: 44 Tập
Phong-Van-1 Phong-Van-Hung-Ba-Thien-Ha-Wind-And-Cloud-2002 - Trieu Van Trac, Ha Nhuan Dong, Tuong Can Can, Dao Hong [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/PuTSDDnJiWAajQc| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/HOFvmXEwvNYqTUw| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/jswRCdaKVqzbtnt| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/RMWJDZrkPgvfYgm| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/LylTaHmekruuggj| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/gQiiAJUtFfwfCHz| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/VsrfIzdVrxMmupQ| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/JXdyVeuonSYXvZe| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/uLkzqQtVRHiJJGW| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/XsOWLUJwQqtABjQ| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/lmctHZZGdnPjDbN| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/olaGkPMCuXmFngZ| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/tZkrzrTCvTioIQi| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/VoTizZhrhKuhzqK| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/JbKhPVwkOUrNZiV| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/BcaprhioPqEYzxC| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/IqPotXlnLUKhCcx| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/gCXketMMwIIWmDt| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/IimwAXsFPzeSBVp| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/uQsyqwjMFxBGkmi| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/NNkeLAgfDsFIcWt| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/YYSWGaQQOxvCqfL| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/HNtlSnnhyMLQXZO| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/RWkLICDHgMDmMiR| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/RKyxneKkJaWiNhL| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/hCodIzMXBTyXSoP| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/SjajUzZtgbPEtIL| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/jnTIEpNhbLKGXHZ| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/nmSAArmsaoXCAMy| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/OQEGPFKdavaJMGr| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/RDZBHqxqJbyQVVL| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/oEGsTZqxclWVajy| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/xYBzgifXZFdzjQT| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/eGYagQaGDkyiiwm| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/vPhnuRzdNiYJMfS| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/bdTrzLgskgUgZWu| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/JJXdLHlGRhymYLH| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/BGupfwEYFeTKhGX| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/IoYQFtCxpUahTkO| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/LyPUvWEhCsUTzTK| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/CWQQrAICWdWVOud| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/FQWMMVgtoeaoyRQ| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/wFHWqEvZQggEAMU| End 44;skyphim-VIPLT.net/mSkELSqbIxZcyJM| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2002
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc