Sửu Phi Giá Đáo - My Dear Destiny (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Sửu Phi Giá Đáo (Nghĩa Kỳ Quân Thân Yêu) kể về Thời đại Hi Hòa, sinh sống trên Lan Châu đại địa có nhân tộc, lang tộc, vu tộc. Ba tộc tự làm chủ, khắc chế lẫn nhau duy trì mối quan hệ giữa nguy hiểm và hòa bình, thánh nữ vu tộc Mễ Thất Thất (do Hồ Ý Hoàn đóng) nhân duyên lưu lạc xuống nhân tộc, rơi vào tranh đấu chốn hậu cung của Nghĩa Kì Vương - Lữ Ngạo (do Trương Tư Phàm đóng), cuối cùng hai người nắm tay nhau giải quyết hỗn loạn của 3 tộc, trả lại cho nhân dân thiên hạ thái bình
Diễn Viên: Trương Tư Phàm, Hồ Ý Hoàn, Ôn Bích Hà, Lý Ca Dương, Trương Lam Nghệ, Hồ Văn Ca, Mã Tâm Dư, Vương Sảnh, Vương Tử Đồng, Chu Canh Vũ
Số Tập: 36 Tập
Nghia Ky Quan Than Yeu , Suu-Phi-Gia-Dao-My-Dear-Destiny-2020 - Truong Tu Pham, Ho Y Hoan, On Bich Ha, Ly Ca Duong, Truong Lam Nghe, Ho Van Ca, Ma Tam Du, Vuong Sanh, Vuong Tu Dong, Chu Canh Vu [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/KYovnSLEfiFoPHj| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/YoVpFZwxMGfBmPL| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/rveiFsOCJhgDKjS| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/rAPwibJygzmCvfs| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/gNdvDhxCgsVKINY| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/vtpJBGpPvGRUzEw| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/BRebMagARyBErzP| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/peZewLXZmJTPxwP| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/NKhglGEMVEaeRhD| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/GKNydELWSDnguaF| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/coQvVGWtVOyRfur| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/ytwEZsOeOXgVMqi| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/xYAfZcXZXdmqBxA| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/RpTlGCClHLzWagH| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/aRtFOezDdMqKbEy| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/yvnezwGOcuAGaDp| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/yyCBjARcJhRAhpX| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/oWBMMxJUAVLMkzK| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/yrbqDCKRirWuewO| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/NpYRrdpgSvuPpMT| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/QCowgEZXNIidmAP| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/qkPwtHpZRIWznJg| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/NyTnjKDtgerZWSs| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/eXSTXKpZzwDanjf| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/GCWZoARvvJKtuzD| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/ChSirxMsbGNDsOI| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/DquDBPGHUGvOffM| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/kaDMycuXNYvdptb| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/FSfHRqCmuTNldDZ| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/zEOHsvYfDIFoVbk| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/mWnyLpvZcBAiiBM| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/tjhfEVocRySGWDN| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/bDlSNAKCceFZQIu| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/XBEjmLilenKGsOX| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/vkbGJoqecmYUUxd| End 36;skyphim-VIPVS.net/LBEIqtifHZQbxjg| Tập 01;skyphim-VIPTM.net/uQhZPIbIVgzmRdW| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/aNSBqTIiYJwzWGF| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/AbwyxgMyXcTwWiL| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/YpiUMFXDvyazEBK| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/qUwrcWnKCqPYWJY| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/poybVhDeFFCZHbd| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/HkRMicswfJVQZYT| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/HkbMsgwjoOFVeUx| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/apUHEIsGRDnqROn| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/FkHUZmZmRTIMfkz| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/UrqYwbwgcLbKwCv| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/CNprDuovbKiEAOR| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/qELTsmGSfzdoiVz| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/sHQMJftYZnLiZOY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/LYwTdPnjjAsJcNJ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/qVbPznDJxDMagcR| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/tqbZTmwLRYxCiVJ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/TJRXrUmxlLjWowB| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/CHxUabWPTZOcuXi| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/nEgmFruYjnFnfDa| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/GQTcukxCLISBfaJ| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/lbBDbJPNGXxfadh| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/LEaCQmrnKXareqF| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/OLEtJySZrUwsgnh| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/XRdorekIuZvUjiu| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/LgEMDpHxwCVvFLE| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/FYbKiLEwRwxSvdb| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/XglSRtnHegggCvW| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/SPRfrdHDnGmNzaM| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/RUqBlTkSEFKwKfk| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/ftXkFxcbWubpKHR| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/eOzqJKtzEvUBmTS| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/ConxwSXThkDcpya| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/HruSqMRcvmxiDzu| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/SujxHEGxYdXLjvB| End 36;skyphim-VIPTM.net/YslNulurCGHEIND| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc