Tái Thượng Phong Vân Ký - Sai Shang Feng Yun Ji (2020)
[stt/Full 48 VS] [hd/Full 48 TM]
Nội dung phim xoay quanh Lữ gia cùng hành trình vượt qua mọi sóng gió. Bắt đầu nổi tiếng từ những năm Đồng Trị, Lữ gia phát triển thịnh vượng và biết đến là gia đình có truyền thống buôn bán nức tiếng. Đến thời dân quốc, Lữ lão gia đột ngột qua đời, không còn ai đủ sức gánh vác nên đã khiến Lữ gia gặp nhiều khó khăn, rơi vào cảnh bấp bênh. Không những vậy, các thành viên trong gia đình cũng tìm cách hãm hại nhau để chiếm hết gia sản. Liệu ai sẽ là người gánh vác trọng trách vực dậy Lữ gia, lập lại trật tự.
Diễn Viên: Hàn Đống, Lý Duyệt Khê, Mã Thu Tử, Từ Phạm Khê
Tai-Thuong-Phong-Van-Ky-2020 - Han Dong, Ly Duyet Khe, Ma Thu Tu, Tu Pham Khe [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/eKQElmNdblmPWOa| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/NaxshDmIsWbWHgk| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/ReaoRehRYSsgyOi| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/MfVkInHlabPuQmg| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/WCZUlpiKsRDrkxE| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/mexVnSlsrYWUNMA| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/YAumHxVxqUwdtoi| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/WFXYnfqszXPtQVE| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/ENzFGgOkQZfnMHU| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/bolfWocDCgbcKUV| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/fqUYKQrqYrbmlOM| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/fpZIXhdwqHlgPjS| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/wvgNdpEzjFVYCXE| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/eFYyhrzaxTKrPfl| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/kguQERTQbwCPCjO| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/YbGIUwcqthTXaMw| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/ZzHvojEzoczOpAQ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/lpFtaiwvEDjePlC| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/TLtxmpmsTvOyfRd| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/IOXzHbMmoVyKxgt| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/uBTNOYLHngJvekd| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/UpHAvjuenGKNvmu| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/KyEPuMHRVGhpION| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/aJhzpqKgqkwPlpa| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/bvcMlPqRDmgjsBd| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/fERyYyDuHRZbdKc| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/fxflnmQFkEGLWLb| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/IxtXLaHuEzqSkDh| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/gjWHNMJZUZPXWkt| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/xTucxSWXPNAFTgu| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/ojmFTaHnlLNUCej| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/TEQcqkGmBhZCLoC| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/aZldWjXqCYHzxty| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/NRRdESdblMWMBGb| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/OkzVxwEyuflQJcp| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/AoUdTNgWvSimGtL| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/howLlqVxMNBaRfE| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/zYGrYUMCcsuGUgC| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/qeyLUNkIHuClfRo| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/SAXfRAVoakFgyAT| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/QraQOuAUGNyVfHX| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/LOYHTcCjQmQBLqB| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/iNHrLSMrIbUotXT| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/UKQiMzirJFyrkPh| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/crErMXFoNhNTSlm| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/hDzoNXmafVwDXQG| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/RrjkNVlQbPxMGCx| End 48;skyphim-VIPTM.net/fjsEcxJBphsGBaK| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/PRaRfHsnFIOnuDh| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/QKDfwtNYAWdyFrk| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/DqeDeUcQVKxdbhW| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/hqJjCZYFTdHZxaD| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/whZBemRedhhuiOx| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/MqqbVYnwbmkBXOR| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/EXfCuUoiAykMOnY| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/bWKxoRceSfyNHkI| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/eCmFnwJnTrgmqDk| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/ZSqCftApHFIPNyJ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/OPnghmfmxhycNXX| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/KlXuCFdIFDeUzDs| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/RFJndzpHGjjCyPj| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/FvMRzkgsWeBNvYK| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/lCEFPcrfJhzHRdT| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/UFLHqyVhvHPvevN| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/TMdUJnwSNhDFflb| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/WaCctAusnxWDqjE| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/SClaExFeXCMZcMk| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/EQmmHnWSQGxOIMI| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/oVjfGtPjzkVDKaw| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/NBjfqOdCRAFWCqV| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/nuwnHyUanyPQjLX| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/EozBEfqLYvTrSqN| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/NhjaUKDgbOgTBqv| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/AeAQgPaYBCZQXHv| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/DnWqUEVYeTRIguV| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/ORmWLTGHikKofYs| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/RpeuqQHVpeBfmab| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/AIcxdcASFwUZXyN| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/QAXCGbunysljTlm| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/XivMcVhTsmTIqGk| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/DYWUeRpcNTxHRXI| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/liOWTDbpprrxZwc| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/tSOKcEuvwhQsqqE| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/MHHllPxaQAMvxOu| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/zASDUWVuPDcsQwX| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/OdmYniznPOXHpgS| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/aGAMSuvblzJdByy| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/zHutwEFliRVJYBL| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/HcIOTokRnfsEHKv| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/YNMoSoiPAyzmLVY| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/zmrQuIuGmNPIJxG| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/OZnJTVeJinmxbMw| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/VTqrpJlBFMwDkRG| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/ndNTijvOpmsykCB| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/rEkRbnHaPZUUhQL| End 48;skyphim-VIPVS.net/mhygQAWujNqABkD| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc