Tam Quốc Diễn Nghĩa - Three Kingdoms (2010)
[stt/Full 95 LT] [hd/2010]
Tam Quốc Diễn Nghĩa xoay quanh quá trình hình thành và phát triển theo thế chân vạc giữa ba nước với các nhân vật chủ đạo như Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chu Du, Tư Mã Ý… đan xen về những mâu thuẫn trong việc tranh giành ngôi thứ trong gia đình họ Tào; những rắc rối tính ái giữa Tào Phi, Tào Thực và nàng Chân Phi với những bất đồng chiến lược, những cuộc chiến tài trí giữa Gia Cát Lượng và Lưu Bị, giữa Chu Du và Tôn Quyền..
Diễn Viên: Trần Kiến Bân, Hà Nhuận Đông, Trần Hảo, Nghê Đại Hồng, Lục Nghị, Nhiếp Viễn, Phùng Thiệu Phong, Lâm Tâm Như, Vu Vinh Quang
Số Tập: 95 Tập
Tam Quoc Dien Nghia (2010) - Three Kingdoms - Tran Kien Ban, Ha Nhuan Dong, Tran Hao, Nghe Dai Hong, Luc Nghi, Nhiep Vien, Phung Thieu Phong, Lam Tam Nhu, Vu Vinh Quang [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/GrTdvszznIEnUmA| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/PGNkWJAXxghntMZ| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/jopDOrmFMIafuwu| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/QCCuyuDUrJjfxjg| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/csYdgTRMTJlPjyE| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/RGuHbPUXxEmVdMQ| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/KsVvUoWYFoouWQs| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/YMOpoUKJaZzNCbH| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/RVhJvrSLyhreoPd| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/HgIfaVwNlsuioxq| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/RkIdZpsebqOSDuF| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/QwedzwbkGJTjqHZ| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/xPGOoXOmATvTcJA| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/IvhuTnBIrEHhJdq| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/OpFmqafFRwDHOpl| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/gJtoJUctLkcbpva| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/vhpLvxuVDRunbPM| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/EaMZGEJBMHLSlWd| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/DUeCYdGMfCxDElj| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/qFYszNrmejPPjpC| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/wHxGJGnZvqOUArR| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/JUpMesTVkKwdDLw| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/TLkJAdFXZiUdjzX| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/bwYMIUqstfRPWYp| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/SUqWbQjqbBzyODm| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/BIMlQKcsdXCfRsf| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/IGEaBWVvByQxJri| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/dOZRYCBRCmOEGPn| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/qgzMZUGljGwhJbF| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/pIRTCYrdHCkMskg| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/DHqGeFKpoIxLyuQ| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/FjIqwLOWRIesVin| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/cxDnLFYLULKgVrQ| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/ONuEWcSLsqbIAze| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/vdvONXJjMATVQSg| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/fEumQvWkwlDaTHA| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/hSZHQMxeKICWxbG| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/MfuviANGKQwvHBa| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/eYviRtolKWPiXQf| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/wBCtzMaEirbpNhx| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/OTLkShuGuCWcCyJ| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/sRHscgAnNiLhXVB| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/MtBpaUVgAIiljGO| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/SxINsQpRRthibrP| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/qcoOJoVEZWMptIY| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/nuQAhrjEzbOSphi| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/twmhqppUuZnMbyt| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/GryyAbdecBPhEYt| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/GHXIcSmkKsfNFiG| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/PXHkIMZFVadnZjZ| Tập 51;skyphim-VIPLT.net/scdDWxTwhiLveTg| Tập 52;skyphim-VIPLT.net/CgYNtbzXCmwEHZB| Tập 53;skyphim-VIPLT.net/EDsDJGicsoHlOoi| Tập 54;skyphim-VIPLT.net/lfzPMzziyHLXouT| Tập 55;skyphim-VIPLT.net/CGYaAJiWENyJkir| Tập 56;skyphim-VIPLT.net/TUILXLCxdIhrTcQ| Tập 57;skyphim-VIPLT.net/nIZqFvWbRzHfsOK| Tập 58;skyphim-VIPLT.net/usXxwBMCnryHlNA| Tập 59;skyphim-VIPLT.net/vHzPGNoeYgtDckr| Tập 60;skyphim-VIPLT.net/kIogRzTnYWYeSJP| Tập 61;skyphim-VIPLT.net/rJBfyALGuPSJmER| Tập 62;skyphim-VIPLT.net/MKggGzRPtfRWRiF| Tập 63;skyphim-VIPLT.net/nakoEjEZywIQyPU| Tập 64;skyphim-VIPLT.net/knBAJyhzIrhgPzP| Tập 65;skyphim-VIPLT.net/vtzCHkODlggfqKE| Tập 66;skyphim-VIPLT.net/RTrtUxqRTKQslJJ| Tập 67;skyphim-VIPLT.net/CjebnqbXlCEVJPV| Tập 68;skyphim-VIPLT.net/cUaIoxlWgBxsBlf| Tập 69;skyphim-VIPLT.net/RvdftVnWdkasZid| Tập 70;skyphim-VIPLT.net/ptZiuWtJWCZbklC| Tập 71;skyphim-VIPLT.net/AYtjToFXxQWKmJL| Tập 72;skyphim-VIPLT.net/ewztgeIcfWXGmYi| Tập 73;skyphim-VIPLT.net/cfXxYpCOwDRtnbr| Tập 74;skyphim-VIPLT.net/KmYGbeCesahIzxA| Tập 75;skyphim-VIPLT.net/qSRkWdPxQpELQdl| Tập 76;skyphim-VIPLT.net/biUlnTukeVGwfDD| Tập 77;skyphim-VIPLT.net/pWbyKKxoZNSrgCP| Tập 78;skyphim-VIPLT.net/zIFCSQbfsmtoOcv| Tập 79;skyphim-VIPLT.net/TGbXAsPaWWYtrNt| Tập 80;skyphim-VIPLT.net/ZTDdtBGAiEbezvc| Tập 81;skyphim-VIPLT.net/pxKheqgPaRKSFcN| Tập 82;skyphim-VIPLT.net/cDzdstighnafFAB| Tập 83;skyphim-VIPLT.net/ZVfxcteAVLELGjp| Tập 84;skyphim-VIPLT.net/zOQvutBtYkFkvQP| Tập 85;skyphim-VIPLT.net/KkydsYJWKwhhuIv| Tập 86;skyphim-VIPLT.net/dJxceAnfGPfnoAZ| Tập 87;skyphim-VIPLT.net/WoCVkUAGhqJiftu| Tập 88;skyphim-VIPLT.net/xDlWrKamLVXyrxR| Tập 89;skyphim-VIPLT.net/yKFGtunGCNsSJNa| Tập 90;skyphim-VIPLT.net/UYdnRgAVhbPnvXd| Tập 91;skyphim-VIPLT.net/vZpfbWMMSixGMze| Tập 92;skyphim-VIPLT.net/DdNLBkLLpXFsjQg| Tập 93;skyphim-VIPLT.net/uAQsLUZyMqvgmhP| Tập 94;skyphim-VIPLT.net/AnLDesUNWGTvZLE| End 95;skyphim-VIPLT.net/gwjkyzOCJFLcQxK| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2010
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc