Thanh Long Dị Tinh Chiến Giáp - The Yan Dragon (2020)
[stt/67 Phút VS] [hd/2020]
Tương truyền rằng, Long Quốc và Ấn Quốc là hai quốc gia có hộ vệ Thần giá, chiến tranh nhiều năm không phân thắng bại. Lăng gia vinh dự được Thanh Long của Long Quốc lựa chọn, sức mạnh được truyền từ đời này sang đời khác, phải trải qua nhiều khó khăn và trả giá cực đặt thì mới có thể chiến thắng được Tương Liễn khát máu của Ẩn Quốc. Tuy nhiên, mấy chục năm sau kẻ thù tiếp tục quay lại một lần nữa và còn lợi hại hơn trước rất nhiều. Trong trận chiến tại Biên thành, Ngô tướng quân chiến đấu đến chút hơi sức cuối cùng và kịp thời giao Thanh Long cho một tiểu binh. Anh ta may mắn sống sót và được Lăng tướng quân cho trở về kinh thành gặp tướng quân Lăng Ngọc Cơ để biết mọi chuyện. Hai người sau đó được hoàng thương giao cho nhiệm vụ quan trọng, bí mật lên đường tìm Tương Liễu. Một cuộc chiến sống còn giữa Thanh Long và Tương Liễu chính thức bắt đầu.
Diễn Viên: Erkang Cui, Hou Suxia, Trần Kỳ, Trương Kinh, Zhang Rui Yao
Thanh-Long-Di-Tinh-Chien-Giap-2020 [id] Full;skyphim-VIPVS.net/afbFoEpjXmUksUy| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc