Thế Gả Công Chúa - For Married Doctress (2020)
[stt/24/24 VS] [hd/24/24 TM]
Thế Gả Công Chúa (For Married Doctress) là bộ phim được dựng từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Không Không. Nội dung kể về Liễu Tịnh - con gái thái phó Trần Quốc- bị ép phải giả mạo là công chúa, để gả cho Hoàng Đế Chu Quốc Vũ Văn Ung. Hai người sau đó cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, chống lại các âm mưu triều chính để hạnh phúc bên nhau.
Diễn Viên: Mễ Nhiệt, Cống Mễ
The-Ga-Cong-Chua-2020 - Me Nhiet, Cong Me, Mễ Nhiệt, Cống Mễ [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/oDwgWPUFVsZqSrm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/yMRsrEPrIOyQzua| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/CkgfGNwSRQaOjvf| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/mgwFiGVUjCMCcmh| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/hHNLMuEQkBfNVri| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/uTczPoeIfpLQKvH| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/tOgbFLMmBpXnTWY| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/FqgjaMGSbELbHbE| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/NxMAgYeBMTPziAB| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/zBkEHmhrQnCxAKL| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/fVvInZaQgvlXAJc| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/satOCFIBYhYisKf| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/MzwTeliGgqXoNrV| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/JoZEziMEZZXdVau| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/DeKxnHnIWstVOWo| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/pszRpGPQTXweOBE| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/WbYJfikEgCGYkCn| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/pcJpZKhFzSlLOpu| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/xkauZgQNdXfkNAN| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/qHTLRNdgrityWhl| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/LmHYwgPXNFvTZBZ| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/oFCxukvMCIRtYgh| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/whsBDkXmqZEkqdv| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/jzRKopmpQcBFeBF| Tập 01;skyphim-VIPTM.net/UyOGXfjiRWtzYxZ| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/ksWgncOntmvqUkJ| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/pJwZEbVjZNvQUAX| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/fCsgoaGwKEIBVLl| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/wRgzVRtGJDvjAok| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/jUYZaRwQXAhLJAv| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/dERYAQFTIBkMIFS| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/LSPDePKhkKdUwji| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/wLhtjJiEaJnjnKd| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/kWkTbgfeNGXSKtr| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/EehmVzOMFEHQNZY| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/MYSZAbsnTfhzjUp| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/BPJhGdMDVIVazMO| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/DRAsMPAXwHyqzvX| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/iqgxziTDRZpPMeT| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/SpvEHxpaTESvAvr| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/aOULGuWAtCDroFJ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/ucUaIldYHTwZSzQ| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ROnEJbKdPnHXjWc| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/ZjuFihuJUCkhfLC| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/GGXBVFibAbjmKLw| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/rFxuJJfvOfACmqn| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/TuJsyOfJGXoUiYi| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/EVDcqctBeReVosu| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc