Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư - Love In Between (2020)
[stt/Full 43 VS] [hd/Full 43 TM]
Thiếu Niên Du Chi Một Tấc Tương Tư chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tử Vi Lưu Niên, xoay quanh câu chuyện ân oán giang hồ, mưu đồ quyền chính cũng như tình yêu day dứt giữa Tả Khanh Từ và Tô Vân Lạc. Thuở nhỏ, mẫu thân Tả Khanh Từ sống phận thiếp lẽ, bị vợ cả hạ độc nên dù là công tử độc nhất của Hầu phủ nhưng Tả Khanh Từ phải sống mai danh ẩn tích. Tô Vân Lạc mang trong mình dòng máu Hồ cơ, bị người Hán khinh rẻ, chỉ riêng sư phụ ở bên nuôi dưỡng, chăm sóc cho nàng. Sau này, sư phụ của Tô Vân Lạc phát điên, nàng trở thành sát thủ để kiếm tiền mua thuốc, mời thầy lang. Trong một lần tình cờ, Tả Khanh Từ gặp Tô Vân Lạc, cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình nhưng gặp nhiều sóng gió bởi cách biệt thân phận, bí ẩn quốc gia, thù hận giang hồ.
Diễn Viên: Trương Diệu, Trương Nhã Khâm, Trâu Đình Uy, Đặng Uất Lập, Trịnh Hảo, Thạch Vân
Số Tập: 43 Tập
Thieu-Nien-Du-Chi-Mot-Tac-Tuong-Tu-2020 - Truong Dieu, Truong Nha Kham, Trau Dinh Uy, Dang Uat Lap, Trinh Hao, Thạch Vân [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/XDloOECpwxqGmox| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/KmXCUrAClkDSatz| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/uDtbAWSSMypnTtH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/EibKKCpXLiQDWFb| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/eGTIyVCAGhETBIQ| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/cVVmZqPksBqebnQ| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/tCsETvloTALQeaq| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/gbDLpbXUOWKWxBq| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/uVSVQcVQDuozCZe| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/FVIatEhjXNHWRWi| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/IhLeXnUussLrYyH| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/WLVDYbATKjdcops| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/RxBysbnfnuutPkn| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/cCFAPiAPuAsahgV| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/btWKjlmGnvmzZqe| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/XgMcpWxHBhDkQFm| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/KrbQclSYhOinUiZ| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/HQsoIyrtbkXvQhL| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/YNaHeFTyMTKWHKa| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/LuljuqIZGQiTLJZ| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/gNRSNgjhauzeEmq| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/vJJYstSFYVUPciG| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/FvjCsReroEfZhak| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/VFUBTsRIOqUVcPR| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/nLYBhbFJqdgyQPd| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/ajcQaOXiZnIfIkB| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/OhVtmEGCXnBBvOD| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/wNEtrRYDqPhgtvT| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/KLnVXJyzveflOWY| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/SyWEskosPGhjvFb| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/xSGsgYnyvTDibKD| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/HDuuNfPqJpTXUQP| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/JXkCwJvJeqxOsoC| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/aumVRgqhFyNWfrE| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/PNSADHeecvNZDVb| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/LIafXjCgERDqzgc| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/lIbyIiMjfOUHfFD| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/PoILSygGHqJlXFo| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/UjvkNPgyvppaPYe| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/NMTkibfBqodsdan| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/hFpqumrvIzZzpJG| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/PDZdthgcskpOwgn| End 43;skyphim-VIPTM.net/ruCBJKUMXQpqveX| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/AFlNXuVUwMkfXvU| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/zCHtfQAnjbPZgtP| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/lZCcOFhrLadUlJu| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/XMfIQlYpIOUoNkO| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/PJsKNDLomjWgiuK| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/xazmmIYVwOfGBUk| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/dkXrpDkQdLWhNCx| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/EtFRnUsJTJHKbQM| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/wlgjbOoNgBPnOyg| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/OZhOToSqmZXhaYU| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/yEoZzZdohUuJQfI| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/THncfSadhTJHHml| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/qpMdlxEpgKncBEL| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/QGcztbdputnYKVC| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/GKAvxlumnGOdzAM| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/fmaGqQdtcRWDcMe| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/QvTgazjzVEUhUDl| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/BafQvEPZSwAmxEb| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/lUibSBTVAnQClsK| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ZftbtpQjPNVpiJa| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/uZeofsThnDScrly| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/HzGSXTvFgJcquuS| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/UfdPxhKhqSwftJv| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/FkcUypMcoAfqGNd| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/AyojvUIIqGpAaXO| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/TGNTXBQMUaDSusg| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/KUVBbdIFkomSSiS| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/zjaKVHQJUwWgEcd| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/fqgGYOVhHtnIIeP| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/UFRkPJykWVHpAJt| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/tKvtQkAnEoucitd| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/hUXXlrJKOCFmZvp| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/hRJselrGQeLzsYc| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/MMisLqcGnQRjwIM| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/lZiqAqMEEVDsFYy| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/XuoRFPJYbCacGjL| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/IcTEKNGcrudSYjw| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/saiuIkjOLDchSEx| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/ukfvjaeuSZINxLK| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/xZfBbmrqtDyzjkF| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/qbbUWPnSYdMlhRt| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/fpGZyPZnGkeCROw| End 43;skyphim-VIPVS.net/cWtYdGqDlxKfwiL| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc