Thính Tuyết Lâu - Listening Snow Tower (2019)
[stt/Full 56 TM] [hd/2019]
Ba đại cao thủ võ lâm Bạch Đế, Tuyết Cốc, Huyết Ma cùng chủ nhân Tuyết Lâu là Tiêu Thệ Thủy đứng lên chống lại Bái Nguyệt giáo đang gây họa cho chúng sinh, làm hại giang hồ. Giáo chủ Bái Nguyệt giáo là Hoa Liên (Tuyên Huyên) thủ đoạn độc ác, liên thủ với Đại Tư Tế, dùng thánh vật Hộ Hoa Linh đi vào tâm trí Huyết Ma khiến hắn giết vợ rồi tự sát. Con gái Huyết Ma là Thư Tĩnh Dung (Viên Băng Nghiên) được Bạch Đế nhận vào môn phái, lớn lên cùng các sư huynh Thanh Lam, Thanh Vũ và Tiêu Ức Tình (Tần Tuấn Kiệt) – đệ tử của Tiêu Thệ Thủy. Về sau sư huynh Thanh Lam và sư phụ Bạch Đế lần lượt qua đời, khiến Thư Tĩnh Dung nhận ra lời tiên đoán bản thân là người xui xẻo đã ứng nghiệm, liền tự trách khôn cùng. Thư Tĩnh Dung mang theo kiếm Huyết Vi phụ thân để lại, gia nhập Thính Tuyết Lâu, cùng thiếu lâu chủ Tiêu Ức Tình hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ bình an cho bách tính.
Diễn viên: Hàn Thừa Vũ, Lâm Nguyên, Tần Tuấn Kiệt, Triệu Đông Trạch, Tuyên Huyên, Viên Băng Nghiên, Viên Lễ Lâm
Thinh Tuyet Lau 2019,Han Thua Vu, Lam Nguyen, Tan Tuan Kiet, Trieu Dong Trach, Tuyen Huyen, Vien Bang Nghien, Vien Le Lam [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/cPYhfjzmCPhcznN| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/VepqpaMJHuPFUIf| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/lxrZnNqyYJtmqQs| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/DdPCsQsDeqaOCmQ| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/bkazlxYTCntQreg| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/vfVVDydypIcNDoc| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/sIYFJqkdmVYBrGt| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/csuwmtIDdcEpvWp| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/HZZipXEiOGzhuHi| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/EGbonzbNkDWUVCL| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/OwNYSMIOpjNmXRl| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/qlizZsuKcRSDmDr| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/cpfOpohqDMAuMqZ| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/TntxAzGlYMxvSIS| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/UsHHOMdyaCgoFRZ| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/UJQfLwwtYVvGUcV| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/pejEionguxKibOX| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/HHqGMhXVaoEtBed| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/xeFawZFuDSYZkdm| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/pTGPQuzbOLWamKw| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/WBRUkGPlLxwnjey| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/FDGMVowJWOLvdbb| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/rhCiUbkgrlVShgZ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/cFXUJxCUbxnhKwy| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/grkAHjHuirCqIcE| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/dZdJquOgAGnjbLf| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/akBPXvupsTKAJqz| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/LOprUKXEgefbBRq| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/frHBtPlXZJNPelF| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/vEXrRwMXirmAHpm| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/lyrAXLnHMuiTfzM| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/nYgBzbTHCpAEUxk| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/EzdJXgHnQSjMUhu| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/GOEVBLWEnxsuXLr| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/stFdfBzlfbXOTVL| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/KsZoZVolWclgfMz| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/UCyWSKWjifXvTvS| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/TmdRTirIBzEQqOD| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/ZJvOFrgjRIMWmTU| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/PyRinxeVlcIbhHo| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/AXxdSTwNKVufQZz| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/oymEeCrJLLMPxYs| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/gTxrOhBXzhKZFoE| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/qriWtLhpqPfKmrG| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/uyxuJACIvMfybze| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/SJmrCCWNFUkGSTv| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/ZxIQIGgRssnVLOb| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/OvrTPyvewwhzGYO| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/FuTBLvlgeeDBWwm| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/vsltpwLxOEnnqij| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/CzzDcPoQWZvpFXJ| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/FUiwlhKKdPnTlec| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/enTWgsyqXbhAxdG| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/ECcxnieZKLVmRHp| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/xMOEJdyuTBrCtYc| End 56;skyphim-VIPTM.net/agiEhIugkLwBjDD| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc