Trần Tình Lệnh - The Untamed (2019)
[stt/50/50 VS] [hd/2019]
Trần Tình Lệnh: 16 năm trước, thiên hạ phân chia, Lam thị Cô Tô, Giang thị Vân Mộng, Nhiếp thị Thanh Hà, Ôn thị Kỳ Sơn, Kim thị Lan Lăng cùng thống trị thiên hạ. Ôn thị một mình bá chiếm, bốn nhà con lại đều phải khổ. Trong đám thanh niên của các nhà, con trai của cố nhân nhà Giang thị là Ngụy Vô Tiện tính cách cởi mở, quen biết và trở thành tri kỷ với Lam Vong Cơ của Lam thị Cô Tô. Trong một lần tình cờ, hai người phát hiện ra bí mật giữ kín đã lâu của Lam thị, cả hai kế thừa di nguyện, tiêu diệt mối họa cho chúng sinh. Nhưng không ngờ kẻ đứng đằng sau tất cả lại là gia chủ Ôn thị - Ôn Nhược Hàn. Mọi người không muốn chịu đàn áp nên hợp sức thảo phạt Ôn thị. Sau khi Ôn thị bị tiêu diệt, Ngụy Vô Tiện vì bảo vệ những người vô tội ở Ôn thị mà không tiếc đối đầu với mọi người, cuối cùng bị kẻ gian hãm hại gây ra họa lớn, hại nhầm sư tỷ Giang Yếm Ly, bản thân cũng mất tích.
Diễn viên: Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Tuyên Lộ, Mạnh Tử Nghĩa, Vu Bân
Tran Tinh Lenh 2019, Tieu Chien, Vuong Nhat Bac, Tuyen Lo, Manh Tu Nghia, Vu Ban [id] Tập 01;skyphim-VIPVS.net/zrcyljcjVOpxtyv| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/JoBxOpOLIuXOewW| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/IugUbmHqklsVkyb| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/tdYNwLxAuVNWSIH| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/PKuxnVUCDSEdqHR| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/ABujZOTfJgvXKEl| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/eOOLlEYaGiPbipi| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/xQCMVhXHswIWfiG| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/oyWdCokYWiEmlIr| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/zErqBpyNLCcQzMu| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/srLOyvZVMxQcbwY| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/iPEjjZzaYopmJSx| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/oFhxvpHktqntJkU| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/mUyVQwQZHrZbiyH| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/HdGEMgetKyngZvt| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/QVjyTzuIIEJhqdr| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/YvCdWgOrXClBJJd| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/bCnpkgoizvyhxrv| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/VBSrpKhyjTkCHHY| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/tjTwguWTSbknYZf| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/qcIAcXAmxMDLsoJ| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/bOwezYMtJFrvLGu| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/FacJhNlDQvfFYOQ| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/InYzrTKTZTtpNuc| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/YZefKCmnmUkHENG| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/vHaotSgRAEgpPwo| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/jNvkeGnbEzYPTCF| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/qNMYWynsiLIjjCq| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/TLVqildkOenDIMj| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/vTOkRlMhUWJoEzE| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/QStavDGefPrNXuV| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/KHbirpMkHmelLnH| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/XpREBVflOIRULXD| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/sAXncfdRQagOLjQ| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/HvedDpunqqVtXAB| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/ofnhVgohaYDisFq| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/NNhcrDABKrkmKwR| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/tKtpkjxOXLgBHID| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/mgMvUSkOePkZsGn| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/GQhDPVMyUnjVkQS| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/KALOErXhrlCxiDl| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/wqcoJbqekAcQZfD| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/OMtgmuWZnsDUJjC| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/FyYdobIevqERJJh| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/uBUcTlCVuPESikr| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/WDHbjGTCXlbFRvu| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/DXJRXokBrapUoAJ| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/IsPQHwDbwDdRZWz| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/jedkANbftUkKNEq| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/iXBimyvjPehKfeX| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2019
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc