Trở Về Minh Triều Làm Vương Gia - Royal Highness (2018)
[stt/40/40 TM] [hd/2018]
Vào những năm Hoằng Trị (niên hiệu của vua Hiếu Tông thời Minh), tú tài Dương Lăng trong ngày cưới của mình đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi. Mấy ngày sau, Dương Lăng khỏi bệnh, nhìn thấy gia cảnh nghèo khó, đối với người vợ mới Hàn Ấu Nương, Dương Lăng đột nhiên thấy xấu hổ, bèn quyết định bán hết đất vườn, lên kinh đi thi.
Đến dịch quán Kê Minh, Dương Lăng dùng trí thông minh giúp Mã Ngang giải oan giết người, Dương Lăng vì thế được Huyện lệnh khen ngợi, trở thành sư gia huyện Kê Minh. Muội muội Mã Ngang là Mã Liên Nhi cũng vì thế mà động lòng thiếu nữ.
Diễn viên: Tưởng Kình Phu, Lưu Nhuế Lân, Liễu Nham, Viên Băng Nghiên,
Tro Ve Minh Trieu Lam Vuong Gia, Tuong Kinh Phu, Luu Nhue Lan, Lieu Nham, Vien Bang Nghien, Tưởng Kình Phu, Lưu Nhuế Lân, Liễu Nham, Viên Băng Nghiên [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/qyEZyLkefQdsIGG| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/kkqrXTHbaDEAHLi| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/BNFRstPKiIwXHLC| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/cKLfmYXtsSEikhF| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/nSFYrLjzalekmyU| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/ysUfdsHMdmRaEoO| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/AWRXdpwheXFIXtm| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ZVGZUBshnlNyMeW| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/QVKvEuDNWBZOGdC| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/AFmqPLJIcIZNSsX| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/mQRsETGMaLxPqqu| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/xyOfXXKTxsNbskp| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/FfcYTbXKmfcMZrA| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/NmrYSsZyTihVdMD| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/VQthRXNSxCWzmnm| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/MAYUgqWOuNPmEUR| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/OvbVRDhWvrGGoAc| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/TdhVgOAaJysmFbx| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/MmYjmGyJnpoqRdq| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/LFDjcQebMGtrgaN| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/imBSStNxHiXzovS| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/DwAfjXeoUFJtYRv| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/dFhHftFSMtfcdNS| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/CotSyRfJjUaIewh| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/TdsBjDAratYyMFx| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/zxPfLqnoqRRNLCn| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/zjUotCfFCrgSTAU| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/VPyWDBoWYdshmXx| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/RVehJjnjkqVdnbP| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/gvQWcpCrFnksdHK| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/FHZRnEBWqbjnRRu| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/PjKyoIfjNtiWGxm| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/NabnusiKEVYXmup| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/CUaXlTHFsqGaXuw| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/FsnrjPQMzjgDVGi| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/kPfVSVQnbMjlNvx| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/tSKWxWnPPfslfZh| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/bvGuiotNqCmJHrN| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/ywcsqXdKLbTofVf| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/BuNYZQZemOsZhTn| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2018
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc