Trường Tương Thủ - The Twin Flower Legend (2020)
[stt/Full 60 VS] [hd/Full 60 TM]
Trường Tương Thủ cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Hải Phiêu Tuyết, Mộc cẩn hoa tây nguyệt cẩm tú xoay quanh hai chị em sinh đôi Hoa Mộc Cẩn và Hoa Cẩm Tú, cùng Đạp Tuyết công tử Nguyên Phi Bạch, Tử Nguyệt công tử Đoạn Nguyệt Dung, Phi Ngọc công tử Nguyên Phi Giác, Thanh Tuyền công tử Tống Minh Lỗi, trải qua vui buồn tan hợp, lột xác trưởng thành. Loạn thế ngũ đại thập quốc, Hoa Mộc Cẩn và muội muội sinh đôi Hoa Cẩm Tú bị bán vào Nguyên gia làm gia nô, kết nghĩa kim lan với ba đứa trẻ nữa là Phi Yến, Tống Minh Lỗi và Diêu Bích Oánh, thề chăm sóc lẫn nhau. Ở Nguyên gia hiểm nguy khắp chốn, để giúp đỡ các anh chị em mà Hoa Mộc Cẩn dùng đến Thương Huấn phụ thân truyền thụ. Về sau, nàng còn đóng góp tài trí của mình vì Nguyên gia đánh bại quần hùng, làm nên bá nghiệp. Bốn vị kiêu hùng kinh tài tuyệt diễm đương thời, mỗi người lưu lại một nét bút rực rỡ trong cuộc đời Hoa Mộc Cẩn. Tống Minh Lỗi như huynh trưởng, Nguyên Phi Giác ngây thơ, Đoạn Nguyệt Dung khó lường và tình yêu cả cuộc đời – Nguyên Phi Bạch. Một mối tình đầu giữa thời loạn, một cuộc chia ly chẳng thể xoay chuyển, một lời hứa bên nhau không xa không rời, một mối thâm tình cả đời không hối hận.
Diễn Viên: Vu Tiểu Đồng, Mao Hiểu Tuệ, Quan Trí Bân, Lâm Vũ Thân, Giai Toàn, Vương Hạc Hạ, Vương Hạo Nghiêm
Truong-Tuong-Thu-The-Twin-Flower-Legend-2020 - Vu Tieu Dong, Mao Hieu Tue, Quan Tri Ban, Lam Vu Than, Giai Toan, Vuong Hac Ha, Vuong Hao Nghiem [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/wOmySECDXNNoIUj| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/LVwjQDThcmGkeyW| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/LKtAgQXdDdbpdTH| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/CGKQhlOMTraSvys| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/DFfXkHtHwTMvmZu| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/YoGIOptNEHXNJmo| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/owNGlbdEOShVybF| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ocwugdGgtrJTHDB| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/zUTksfzOjhIDNMD| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/twaLiZTILuhzNAE| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/XQfWbqOkioFgiKU| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/gprtmnqOjbxQJBe| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/IMNsKpYnSGNLjDS| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/yijOVmqygorxsyV| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/EzMvOPXWLfbrgnz| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/OkeHoJNjovKarMl| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/kuzZSjphyOyOUUI| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/RWtpgbYCQzkQocM| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/ZlzfSpNbGfPsEvS| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/ddPSYltdkhVOrrs| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/dtarDyXFKVBXjep| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/nszBfahLDoiKjud| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/YmZvhkTEqHFszAZ| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/RkebQBzArUfRIIC| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/mZhmkVybYjvlcOq| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/ERMzGAaxeescedk| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/oDcyQpVUEbYMlGF| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/XZQijxHfkRaVmcU| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/McDdUzjgHZfzbFo| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/TWBVcodEXYaQkTz| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/NCOFiPuZXELfrJF| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/DJWoigNkuplmbEW| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/WZdlMwnLealJPgT| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/azDUwhgKXvmSGFq| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/HQnnQtjQSHzOeLt| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/upscDGLOfDEYfGZ| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/KHRfEtdRTEPKBMk| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/bPOjWWsUCmLDsdO| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/AHxZIQsRIbOdYEr| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/VnLnfeUhPYuWzgQ| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/zGzAdceHrxZawCn| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/JPlVQcnEOSjGCay| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/qFzsKzVqOGBVGLm| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/IDQqvezViDhaqab| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/hzvZaeJHocjmizU| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/TYeygcBcKaspJIW| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/dRDHMzYzoqeCPiT| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/TWOvBswTIzYqAIo| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/BhxCLgjtoyeWAVE| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/WXHsXzQsvKHLOna| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/qFYVymIvMblyoXG| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/jbALWcJsXzspOZM| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/YAPcdKHlqTgGXYI| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/RIASJHkXyTzzJYv| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/HSlJWFqsZkxfOUw| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/SHUYjdhMsCRbNNL| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/eOAcqVnaTFfzFFM| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/DRFswoimpcsxADY| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/IKavxoCffhtvXqH| End 60;skyphim-VIPTM.net/NDmbIBftlFZUMOV| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/FfLwapbNsIFOgkm| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/kLDiXrNMWhVcVdC| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/nGaMsjOYzBvPiNy| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/gaZqBVfLJHCMzlU| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/azLyjhldRcskHRX| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/NgSkGBGbiRVVeaZ| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/DZQzlzoAVHEhMaF| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/SkELZpqkaHWpQef| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/cRnuwIiqKfXmttz| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/TCutDNOUQGLZgtP| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/guBNQUQvGlhKQRS| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/cRLjCNZxplHMaro| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/LHOspkaWecdxCmI| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/EsAzbaFHqMNWkBG| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/CbxwqrmxpyKcgPX| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/bAIzlzVkYmnSRVH| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/KknmjDZyUOqjDEU| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/PBcAJzZLxgWzDSI| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/gtvdwsLzOGMnJeH| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/UShOUmkpAmXzlSf| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/BXZFdCdFDgywWcN| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/wxorYxdKPsziynU| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/xdQxATXnZIFnWyB| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/wEiuxaAZvXicYOA| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ljSNASYffRkjFoW| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/RlWmDbKeJxCmbOa| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/NgEGUapAlvrwxIf| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/RkDPYcdybJNjkGg| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/jCNSFnNGEWCqeZs| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/wHJlUjqZFSYUksP| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/ofRZgrVEPkjJqga| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/XTJJBevxCpjAxpE| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/TiVGKaAWXmdWOoe| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/sNQwpGdoWhBKSue| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/jGsHwEXaOUDWYjW| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/seyXlTMdpQjgzOb| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/UhlieeqmUgWATQF| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/RcwpOHUuJbddcwG| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/XQywOYqQHklZptY| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/DtuhFxpKibfOuwx| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/fMsXcojnErSnRvy| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/qQFHOPkCywVZaRJ| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/DPwvyyrcADqcaGc| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/DiTArWoKJuWBpOz| Tập 45;skyphim-VIPVS.net/niwkSCrOhWXTdQs| Tập 46;skyphim-VIPVS.net/nYpSXlLNGBWoQIM| Tập 47;skyphim-VIPVS.net/XjxcKwprLmWzWgv| Tập 48;skyphim-VIPVS.net/NnrYEieblNzGHgi| Tập 49;skyphim-VIPVS.net/pJOCvgXLZGantTz| Tập 50;skyphim-VIPVS.net/CCXXdGIRDCZuQcg| Tập 51;skyphim-VIPVS.net/VWSigrfeGBNoMbp| Tập 52;skyphim-VIPVS.net/kKZOanEmoGRWhtv| Tập 53;skyphim-VIPVS.net/XxZpvqefSLmDmtf| Tập 54;skyphim-VIPVS.net/rOQNHVuzOmcPnXX| Tập 55;skyphim-VIPVS.net/rnDarJBdjRqpEQH| Tập 56;skyphim-VIPVS.net/NOcNTGTimOSUBpp| Tập 57;skyphim-VIPVS.net/PfuASXqBNWWitoJ| Tập 58;skyphim-VIPVS.net/nCmoKjgJJOohHFY| Tập 59;skyphim-VIPVS.net/idryndFFuLYhJbr| End 60;skyphim-VIPVS.net/nDTRjPLuomGDGks| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc