Truyền Thuyết JuMông - JuMong (2006)
[stt/Full 81 TM] [hd/2006]
Truyền Thuyết JuMông kể về cuộc đời gian khổ của chàng hoàng tử Jumong, tức Đông Minh Thánh Vương Cao Chu Mông, vị vua và cũng là anh hùng dân tộc của đất nước Triều Tiên đã chiến đấu với hàng ngàn quân giặc để lập nên đất nước Cao Câu Ly (Kokorea) một thời lừng lẫy. Toàn bộ những diễn biến xảy ra xung quanh cuộc đời của Jumong. Bộ phim Truyền Thuyết JuMông kể về cuộc tranh tài của ba vị hoàng tử là Daeso, Yeongpo, Jumong và hai nước Đông Phù Dư, Cao Câu Ly. Sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng Jumong trở thành vua. Vua Jumong đã đưa Cao Câu LY trở thành một cường quốc kể từ sau khi lập nước.
Diễn Viên: Han Hye Jin, Huh Joon Hoh, Jeon Gwang Ryeol, Kim Seung Soo, Kyun Mi Ri
Số Tập: 81 Tập
Truyen-Thuyet-JuMong-2006, Han Hye Jin, Huh Joon Hoh, Jeon Gwang Ryeol, Kim Seung Soo, Kyun Mi Ri [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/vMXTiAlNepHsXVX| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/hfavhFbDYjUrYlb| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/jgktEGkgvIBPRhS| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/bmfLtTcqfLktXRH| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/RINamveBYOSLEmx| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/RdfGxzeCVswvPmL| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/JabOZYohxOPjAQI| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/VVxEIlUsRsidDno| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/mQoWGkYnHFpfJxn| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/YhvAfxWmicPqOFQ| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/HtCWGYoOokqpbmF| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/NEQTJaTKhLAXrxt| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/tvGOFwgVWEHfZnj| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/MPOaGBecgsudTNJ| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/XQGvRmWNOXcAJWs| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/EJxHzddSQNAEbiq| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/wqNpJuenogrUDjM| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/MlKqTCEdpEBXHZu| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/UzdkvhVcrmCOGbf| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/JYuUqQCoZOmEtNu| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/sKXDCAzvWEAMkSj| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/ncArvtsvNtZbPBE| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/pTrtVCQSQjCXEcM| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/vZsyMusSmMDObMR| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/tAWBvIrzPSfNXSi| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/IORYPuXiXfKiXKx| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/LHiZupsQcXOeadZ| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/UCTEYyWBBIObfGf| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/cTLoVAZAtvnrHIT| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/jdiIccFfvUoYwhV| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/SbAWVLRcrdtDCTl| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/mBPfznPmaEtJYef| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/XoCYTcYutUXPBYs| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/PxzDScerGqIUBnB| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/qlvvfJoflLAnUaG| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/flABTTMaSUeEMwu| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/anigDcSmdGxdYmq| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/ZuSdWiCHaESDEXn| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/BsagubogevoeNiR| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/WnqSSWjhZdZRZbE| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/gvrUYSoojFxmRml| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/XZYVShvRFiWjUDP| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/GIvcDKKrLlqEyPf| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/QtHZasnOXCQnSYP| Tập 45;skyphim-VIPTM.net/kxRnPmdqrelZFxT| Tập 46;skyphim-VIPTM.net/LZCYVayuuvhxdHo| Tập 47;skyphim-VIPTM.net/GmOteLlUPGyujtk| Tập 48;skyphim-VIPTM.net/YcIYNwEOHJkZxXO| Tập 49;skyphim-VIPTM.net/hmJFvQSGdbmdaJA| Tập 50;skyphim-VIPTM.net/BdklMKAEdeGDOgT| Tập 51;skyphim-VIPTM.net/gyYIhnWemBKehtM| Tập 52;skyphim-VIPTM.net/WhKMDUoduthuPYP| Tập 53;skyphim-VIPTM.net/LpeCWnOxuhJCevx| Tập 54;skyphim-VIPTM.net/FCLMfuABEpPilzW| Tập 55;skyphim-VIPTM.net/gsSVmCqkZnyXlwp| Tập 56;skyphim-VIPTM.net/tUxKKIecAJLFAaw| Tập 57;skyphim-VIPTM.net/FjHhoozErPJCAhe| Tập 58;skyphim-VIPTM.net/JiqScRsFToExhxb| Tập 59;skyphim-VIPTM.net/aCRthdiUtrYHVfj| Tập 60;skyphim-VIPTM.net/cIYHmDfeDtClSmY| Tập 61;skyphim-VIPTM.net/WglukgTJWkYIPxQ| Tập 62;skyphim-VIPTM.net/FdKrqISofOvsnUQ| Tập 63;skyphim-VIPTM.net/seSLKlfrPkFmVkl| Tập 64;skyphim-VIPTM.net/JSMnLItrqiFsikJ| Tập 65;skyphim-VIPTM.net/puxRDWQRaIyJLtU| Tập 66;skyphim-VIPTM.net/okqKWbEykKZutyZ| Tập 67;skyphim-VIPTM.net/HwOaOJbVfSgqaED| Tập 68;skyphim-VIPTM.net/FgDaBpfeELvQHxl| Tập 69;skyphim-VIPTM.net/ervylwSIjLSlpat| Tập 70;skyphim-VIPTM.net/dWVyOjqXcwMPGNo| Tập 71;skyphim-VIPTM.net/kjHBqmEjcFAKVXa| Tập 72;skyphim-VIPTM.net/QfpFqScMHSPdEoJ| Tập 73;skyphim-VIPTM.net/nMPIRyzXNGpbiIT| Tập 74;skyphim-VIPTM.net/CAjUFOVCezpnYrk| Tập 75;skyphim-VIPTM.net/rDedYRPTLXvmkGV| Tập 76;skyphim-VIPTM.net/djbBrYcCLbEwQoC| Tập 77;skyphim-VIPTM.net/FpuXDOtTlTuuqte| Tập 78;skyphim-VIPTM.net/jwJKiKAAlTBTzbC| Tập 79;skyphim-VIPTM.net/NiocWUJotNSDHiP| Tập 80;skyphim-VIPTM.net/MbfGhcsvNJEutGi| End 81;skyphim-VIPTM.net/tsbuUZKKDEVkhtD| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2006
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Hàn Quốc