Vương Quốc Ảo - Ice Fantasy (2016)
[stt/Full 75 LT] [hd/202016]
Băng tộc và Hỏa tộc là hai giới thần tộc lớn trong truyền thuyết viễn cổ. Sau trận đại triến cả trăm năm, Hỏa tộc bại trận. Ca Sách và Anh Không Thích hai vương tử của vương quốc Ảo Tuyết . Khi đang trong giai đoạn của cuộc chiến tranh giành vương vị, Ca Sách lần lượt thất lạc người yêu và em trai. Sau khi lên ngôi hoàng đế, Ca Sách vô tình phát hiện ra trong vùng thánh địa Ảo Tuyết tồn tại một thế lực tà ác. Anh đã cùng sáu tráng sĩ với võ công tuyệt đỉnh tiến vào chốn sơn thần Ảo Tuyết thần bí đầy bất trắc. Họ đã đấu trí đấu dụng với Uyên Quý- kẻ chiếm giữ núi thần. Tuy nhiên khi đánh bại lại bốn người hộ pháp của Uyên Quý, họ mới phát hiện ra tất cả là âm mưu kinh thiên động địa của Uyên Quý. Trong thời gian đó, Ca Sách cũng ra sức tìm kiếm tung tích của người yêu và em trai. Tuy nhiên Anh Không Thích đã bị Uyên Quý áp giải đến Hỏa tộc, sau khi mất hết trí nhớ, Anh Không Thích lại trở thành vương tử của Hỏa tộc. Hỏa tộc và Băng tộc một lần nữa lại xảy ra đại chiến, Ca Sách đã phải đối diện với trận chiến sinh tử cùng với em trai ruột của mình. Cuối cùng, trong thời khắc quan trọng, lương tri đã được thức tỉnh, anh em họ nhìn nhận lại nhau, chủ mưu Uyên Quý cuối cùng cũng phải chịu sự trừng phạt thích đáng.
Diễn viên: Hồ Quân, Kim Hỷ Thiện, Mã Thiên Vũ, Phùng Thiệu Phong, Thiệu Binh, Tống Tây
Vuong Quoc Ao, Phung Thieu Phong, Ma Thien Vu, Tong Tay, Ho Quan, Thieu Binh, Kim Hy Thien [id] Tập 01;skyphim-VIPLT.net/LpmsTUNIvCzOEkB| Tập 02;skyphim-VIPLT.net/WEgTyCNIuQrCDzo| Tập 03;skyphim-VIPLT.net/kIynifzpLmuASMv| Tập 04;skyphim-VIPLT.net/aIsdhWuulaICYCe| Tập 05;skyphim-VIPLT.net/NMXqOQpTvHDjrLY| Tập 06;skyphim-VIPLT.net/oZOltkJuaendpNy| Tập 07;skyphim-VIPLT.net/XOnNpRRTatQihPL| Tập 08;skyphim-VIPLT.net/LZiWfqVwbvAImOf| Tập 09;skyphim-VIPLT.net/sWgGOBQtqWrHFSC| Tập 10;skyphim-VIPLT.net/uTiIJGilUCroNQm| Tập 11;skyphim-VIPLT.net/HqqthQGXqjnqdco| Tập 12;skyphim-VIPLT.net/OMquHmBhihdnIPF| Tập 13;skyphim-VIPLT.net/ARFXTIAsldNfFgM| Tập 14;skyphim-VIPLT.net/lmAtRZXrtFIOWUq| Tập 15;skyphim-VIPLT.net/BjZnNdkJLEgtKQG| Tập 16;skyphim-VIPLT.net/qEyosFqnvNoNqpp| Tập 17;skyphim-VIPLT.net/tVpfZqseBIlwMoq| Tập 18;skyphim-VIPLT.net/XjUpMvgUDoljzJb| Tập 19;skyphim-VIPLT.net/qMitJGOdBvBPtrG| Tập 20;skyphim-VIPLT.net/KxjEqTStyTxVulJ| Tập 21;skyphim-VIPLT.net/ShEMqVstnEQGiqI| Tập 22;skyphim-VIPLT.net/oDCSQoMGzyPmSYw| Tập 23;skyphim-VIPLT.net/pNSGeGZBRmeEwdW| Tập 24;skyphim-VIPLT.net/CDFvwouxibfSgRz| Tập 25;skyphim-VIPLT.net/ZczbEAulHwECxyA| Tập 26;skyphim-VIPLT.net/WSTsBsVbGppYQCR| Tập 27;skyphim-VIPLT.net/ROYRCcBttdTeAds| Tập 28;skyphim-VIPLT.net/FAtLQeQPiOIfsLJ| Tập 29;skyphim-VIPLT.net/OMbteRBtjLPJaou| Tập 30;skyphim-VIPLT.net/mNhtZrCmIgDztJl| Tập 31;skyphim-VIPLT.net/NnTVnDUKVcFFnPr| Tập 32;skyphim-VIPLT.net/UvVltBNCbnSRCWQ| Tập 33;skyphim-VIPLT.net/UgEOjCyFWrOnWrc| Tập 34;skyphim-VIPLT.net/JWiOwECMQprZFom| Tập 35;skyphim-VIPLT.net/HmJYatDwZzNjKBq| Tập 36;skyphim-VIPLT.net/JIxNbRgbpEBOPxa| Tập 37;skyphim-VIPLT.net/swsFewdrzrMPHAI| Tập 38;skyphim-VIPLT.net/ZMpFJmlqYIldnUi| Tập 39;skyphim-VIPLT.net/mxQztLShrWjLAQf| Tập 40;skyphim-VIPLT.net/tzwxSXIhqQVJRAf| Tập 41;skyphim-VIPLT.net/KmANfwEqyAGvcMZ| Tập 42;skyphim-VIPLT.net/FvfpYkPcGMdILCm| Tập 43;skyphim-VIPLT.net/SncmmRTYFYQbUuv| Tập 44;skyphim-VIPLT.net/FNOvdEHaNEfZaHA| Tập 45;skyphim-VIPLT.net/qguTPGndbiCZDXS| Tập 46;skyphim-VIPLT.net/xkoVdfVAJCYcqpD| Tập 47;skyphim-VIPLT.net/DvtWZmDPBEemqRn| Tập 48;skyphim-VIPLT.net/nQlwUbrxyVIpfRH| Tập 49;skyphim-VIPLT.net/XRZzNwTfxCgLWbL| Tập 50;skyphim-VIPLT.net/mOwaaePlDJvHTRQ| Tập 51;skyphim-VIPLT.net/CNfBsVFzxjLSYRI| Tập 52;skyphim-VIPLT.net/tRsJptLxXROoNSx| Tập 53;skyphim-VIPLT.net/QrnMuzilCNjKrTd| Tập 54;skyphim-VIPLT.net/pmYiHmjZvCAyXLG| Tập 55;skyphim-VIPLT.net/PqKcZzezCMemnRh| Tập 56;skyphim-VIPLT.net/PEQFouFKUxFZJif| Tập 57;skyphim-VIPLT.net/kXtpTPMXpLlQLxP| Tập 58;skyphim-VIPLT.net/HjRjLUwTALSyyob| Tập 59;skyphim-VIPLT.net/CmxbwhqVjURRQeh| Tập 60;skyphim-VIPLT.net/yXIHnuebfACJEqY| Tập 61;skyphim-VIPLT.net/cYSUyfIgCJWuiFm| Tập 62;skyphim-VIPLT.net/BDiUekubyZrobvl| Tập 63;skyphim-VIPLT.net/MjpJKfxqHIDrmYI| Tập 64;skyphim-VIPLT.net/GAldHwFxhOPCDre| Tập 65;skyphim-VIPLT.net/uVYayEFDeQlukRx| Tập 66;skyphim-VIPLT.net/vpfwnuNkenbOKCo| Tập 67;skyphim-VIPLT.net/MpZwVxcteoyYJGO| Tập 68;skyphim-VIPLT.net/yQZrtPQmHIBtnwG| Tập 69;skyphim-VIPLT.net/KJoQSIuqatTgRfQ| Tập 70;skyphim-VIPLT.net/aeUrDTkmOxgMuiK| Tập 71;skyphim-VIPLT.net/usoxUjkBcATFkhg| Tập 72;skyphim-VIPLT.net/BovojyaUpUmjBwf| Tập 73;skyphim-VIPLT.net/kjoTqzCQpWLxFYw| Tập 74;skyphim-VIPLT.net/DSoDEzISdAzWzGb| Tập 75;skyphim-VIPLT.net/dVOvqoZtsIfuxhc| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2016
  • Thể Loại:
  • Kỳ Ảo
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc