Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp - Martial Arts Master (2020)
[stt/Full 45 VS] [hd/Full 45 TM]
Đại Hiệp Hoắc Nguyên Giáp lấy bối cảnh thời nhà Thanh, nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã vùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm cho nhân dân trung hoa. Khi đó, triều đình nhà Thanh hết sức nhu nhược, nhường toàn bộ quyền kiểm soát cho Nhật, người dân rơi vào hoàn cảnh khốn cùng, bị áp bức bóc lột và khinh thường. Không thể nhẫn nhịn được mãi, Hoắc Nguyên Giáp cùng đệ tử của mình đã chiến đấu bằng võ thuật, tinh thần và sự can đảm.
Diễn Viên: Triệu Văn Trác, Mao Lâm Lâm, Thích Tiểu Long, Ngô Siêu, Cao Hùng, Trương Vĩnh Cương
Số Tập: 45 Tập
Dai-Hiep-Hoac-Nguyen-Giap-2020, Hoac-Nguyen-Giap-2020, Trieu Van Trac, Mao Lam Lam, Thich Tieu Long, Ngo Sieu, Cao Hung, Truong Vinh Cuong [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/hVpQrAntcTuZBHD| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/rzKMNApcqIZtfBP| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/fxYwpyrFDUzBPns| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/HQOEjvbUDNnThFu| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/tQEFyeEqeWStsqO| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/jAslSZRwDHYekNs| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/hjNdblffKBRaHca| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/uLZciAKsqLsjSYL| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/xcBSmAVBXUzweRP| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/dSBEFYZCkHEteXn| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/ZrohyzjxGvBVYJv| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/OzlrOWduzCcOCEM| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/nWfytbHysCDjcFu| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/BGyvRnAqCWoEAkY| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/ZgWfHTupSJvvpAX| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/VrsroHeHvfKjDQk| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/dEJyzkAanGRrkTu| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/zhANtKUvmUrjDtR| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/hUEAhgEQmGFoWDn| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/DsGIhXNClaQGuzb| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/YDsjEhGPXsVFtbf| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/FwrKOqwvzezklzi| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/SsATfjzhuxRMcIy| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/EkzCAdPngbDaDoc| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/yQkLCoDOjlmqCMQ| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/xpXATHESaWkpEVo| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/caLfozpZIjbkeyA| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/agzJfkjZtQXjhhi| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/COOoQcSmNCBHZdr| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/okGLUuECRTEAxGJ| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/EMXYAXPwIvWetDo| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/huyFqOUwsaoeiiw| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/dGEtJYJmdhywSlt| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/gZTTHsklQwVgnNM| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/tMvVPKaNovFgfhI| Tập 36;skyphim-VIPTM.net/pRvVPmnKliPeBVB| Tập 37;skyphim-VIPTM.net/TZCTomjwosJmyGn| Tập 38;skyphim-VIPTM.net/HvRLObItUyadljP| Tập 39;skyphim-VIPTM.net/KqxLYNGQosiZrrE| Tập 40;skyphim-VIPTM.net/NIvLZByeQDntAJp| Tập 41;skyphim-VIPTM.net/IpUKbVFlukoCysZ| Tập 42;skyphim-VIPTM.net/DDCyJUrYvmIIOYb| Tập 43;skyphim-VIPTM.net/DjDZiWXvYMlCUSh| Tập 44;skyphim-VIPTM.net/UqTvDswRuPYyPhU| End 45;skyphim-VIPTM.net/cfeLJnsqbFpAwyz| Tập 01;skyphim-VIPVS.net/bYkSieFpHDTXvtx| Tập 02;skyphim-VIPVS.net/rtZZXPxSdWdoUIY| Tập 03;skyphim-VIPVS.net/EGHsdjrDTRtdyad| Tập 04;skyphim-VIPVS.net/RQLqPMlcjxSazdn| Tập 05;skyphim-VIPVS.net/gnmyuUsyOnbqnCB| Tập 06;skyphim-VIPVS.net/oHFfngjPGvUXbyd| Tập 07;skyphim-VIPVS.net/UsmBBiYJRHmbzAA| Tập 08;skyphim-VIPVS.net/ATmVicPFYKioqav| Tập 09;skyphim-VIPVS.net/ehYQHDXjHIMaEqp| Tập 10;skyphim-VIPVS.net/tWnFOkhNmsaYiHJ| Tập 11;skyphim-VIPVS.net/dNgyAzjMigYpAPr| Tập 12;skyphim-VIPVS.net/BEqBdHjFJrYmubp| Tập 13;skyphim-VIPVS.net/glDCpymSAKvUKRx| Tập 14;skyphim-VIPVS.net/jxhuaiODfucoEzN| Tập 15;skyphim-VIPVS.net/qTtOAGCrvCSagkH| Tập 16;skyphim-VIPVS.net/ANgOYwFxqBprlPo| Tập 17;skyphim-VIPVS.net/sdAmLwlBxzfEfTs| Tập 18;skyphim-VIPVS.net/MDoKSoORPLjHiUt| Tập 19;skyphim-VIPVS.net/BKbDOtLJxndJaUS| Tập 20;skyphim-VIPVS.net/ZdTDojhhiGihgaQ| Tập 21;skyphim-VIPVS.net/GMcffCwLSiIslLX| Tập 22;skyphim-VIPVS.net/DgIOuPirZUPMXsQ| Tập 23;skyphim-VIPVS.net/IeUfXIZrCArZywi| Tập 24;skyphim-VIPVS.net/OqQBVVdXoJJylKk| Tập 25;skyphim-VIPVS.net/ozaeFnOxTXMUKZJ| Tập 26;skyphim-VIPVS.net/IuhiuPXGQmxzAAV| Tập 27;skyphim-VIPVS.net/gxntNWZdpwbCXRG| Tập 28;skyphim-VIPVS.net/mehwWBOHdYxvXDW| Tập 29;skyphim-VIPVS.net/ZbDllPGUHquRBWr| Tập 30;skyphim-VIPVS.net/IyNCwmLpkifzQAo| Tập 31;skyphim-VIPVS.net/RhZMnSXMPCSAzbi| Tập 32;skyphim-VIPVS.net/HOQuEtHAVsiXbsQ| Tập 33;skyphim-VIPVS.net/YxncECRbwEJVZIC| Tập 34;skyphim-VIPVS.net/VuNJnijlHcToGdf| Tập 35;skyphim-VIPVS.net/kbHauRamSFsfrLO| Tập 36;skyphim-VIPVS.net/OHwuQZocXuJRGsj| Tập 37;skyphim-VIPVS.net/OesAKqLPHYoIprS| Tập 38;skyphim-VIPVS.net/qivCYvaZmswcroo| Tập 39;skyphim-VIPVS.net/uZDyPEuUlLiOXcV| Tập 40;skyphim-VIPVS.net/PmbyexkfuNYUAIl| Tập 41;skyphim-VIPVS.net/AJwuxmYgRpHvETH| Tập 42;skyphim-VIPVS.net/xDiLyZtssFnPPRp| Tập 43;skyphim-VIPVS.net/ETcvxhZtaxViTwA| Tập 44;skyphim-VIPVS.net/HLDyxNfmiFGWdUQ| End 45;skyphim-VIPVS.net/VycWDsrOOIuoZMq| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Võ Thuật
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc