Đại Đường Nữ Pháp Y - Miss Truth (2020)
[stt/Full 36 VS] [hd/Full 36 TM]
Đại Đường Nữ Pháp Y kể về một cô gái tên Nhiễm Nhan vì để điều tra và tìm hiểu nội tình cái chết của mẹ mình nên từ nhỏ đã theo học khám nghiệm tử thi, trở thành một nữ pháp y tài giỏi. Bằng khả năng tài ba của mình, Nhiễm Nhan đã chữa bệnh, cứu sống rất nhiều người, phá được nhiều vụ án, và dần dần phát hiện ra một tổ chức giết người bí ẩn. Trong quá trình điều tra phá án, cô cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình.
Diễn Viên: Chu Khiết Quỳnh, Lý Trình Bân, Bùi Tử Thiêm, Lam Bác, Vương Nhất Triết, Viên Tử Vân
Dai-Duong-Nu-Phap-Y-Miss-Truth-2020 - Chu Khiet Quynh, Ly Trinh Ban, Bui Tu Thiem, Lam Bac, Vuong Nhat Triet, Vien Tu Van [id] Tập 01;skyphim-VIPTM.net/MmVZVbkZxIybiUh| Tập 02;skyphim-VIPTM.net/wgYnygTMbaZZCpi| Tập 03;skyphim-VIPTM.net/rnvKPOAZmHFVOLz| Tập 04;skyphim-VIPTM.net/mINOTWOADUtrDIP| Tập 05;skyphim-VIPTM.net/nnLQwiNlGXyvSID| Tập 06;skyphim-VIPTM.net/DyvpvLSvFaarSBA| Tập 07;skyphim-VIPTM.net/ZjhvZgoduYwZyHW| Tập 08;skyphim-VIPTM.net/ioGrqukRzuOTBHY| Tập 09;skyphim-VIPTM.net/eANYKhRQFxkZqOB| Tập 10;skyphim-VIPTM.net/NHQmpXLoQzJlKSq| Tập 11;skyphim-VIPTM.net/HyYOmDMqoWyEUei| Tập 12;skyphim-VIPTM.net/RQpmSSqfjJBhuyb| Tập 13;skyphim-VIPTM.net/oaIGRWKGlOQghWB| Tập 14;skyphim-VIPTM.net/AAfGQdlmkKXftsX| Tập 15;skyphim-VIPTM.net/ABMZblUjIoRRiyM| Tập 16;skyphim-VIPTM.net/krIKNFKDSXOcGGh| Tập 17;skyphim-VIPTM.net/HBpgkJHHCJFUZXy| Tập 18;skyphim-VIPTM.net/VtEWpeHbAquMZqA| Tập 19;skyphim-VIPTM.net/BtJsafTMjwNZhus| Tập 20;skyphim-VIPTM.net/rYnUiXAUUkQbPIM| Tập 21;skyphim-VIPTM.net/jQwgsUKbYTwOEZv| Tập 22;skyphim-VIPTM.net/vsTQoPHPqENypeZ| Tập 23;skyphim-VIPTM.net/lMhiCRoptgPundz| Tập 24;skyphim-VIPTM.net/darLFewvoiNfjeJ| Tập 25;skyphim-VIPTM.net/AWMJPofOCIGHBps| Tập 26;skyphim-VIPTM.net/gQEnRRHThDdYIjq| Tập 27;skyphim-VIPTM.net/YRAqyzCITcLkASd| Tập 28;skyphim-VIPTM.net/cjreAtWQGDyPNTC| Tập 29;skyphim-VIPTM.net/mXPOMMYCgvgcJqb| Tập 30;skyphim-VIPTM.net/UXcnGvZyfQCHNaL| Tập 31;skyphim-VIPTM.net/CzeEdLwEDDOlaQS| Tập 32;skyphim-VIPTM.net/adUQPhrogoPIlri| Tập 33;skyphim-VIPTM.net/RAMDvOqjhlajOHM| Tập 34;skyphim-VIPTM.net/ENmRFbOZLwchMbK| Tập 35;skyphim-VIPTM.net/LTrDmfYBhxkwImt| End 36;skyphim-VIPTM.net/bxhSUbGTbaIXoGk| Tập 01;skyphim-FBVS.net/oggGYsPOXHBrRva| Tập 02;skyphim-FBVS.net/QouzKXHOoyFtrjO| Tập 03;skyphim-FBVS.net/tUxKmfBbvaYLdWz| Tập 04;skyphim-FBVS.net/vNREhHydIGeuPpi| Tập 05;skyphim-FBVS.net/DqaRDIzwokifEnJ| Tập 06;skyphim-FBVS.net/OpWEBflHbnMiVJj| Tập 07;skyphim-FBVS.net/spjxykAQYSLfjOj| Tập 08;skyphim-FBVS.net/loptpOHvFFcWCPr| Tập 09;skyphim-FBVS.net/WRYUOaJSymeAOZP| Tập 10;skyphim-FBVS.net/gQSFOxoZlvdPWcD| Tập 11;skyphim-FBVS.net/kTpUZRDmSytyXXo| Tập 12;skyphim-FBVS.net/mlnduUZMdGLHCJa| Tập 13;skyphim-FBVS.net/mIxAqVkijfuJHjF| Tập 14;skyphim-FBVS.net/YEETMjltnSXYJsI| Tập 15;skyphim-FBVS.net/BuigqxDSJbFKfSH| Tập 16;skyphim-FBVS.net/gYCxztANGMDyKeb| Tập 17;skyphim-FBVS.net/smGrdJDkBQMSUcI| Tập 18;skyphim-FBVS.net/IxhjWJvdZYvXFhf| Tập 19;skyphim-FBVS.net/JtqVOrKaAXwkzju| Tập 20;skyphim-FBVS.net/hGiEKILfkpqSeHc| Tập 21;skyphim-FBVS.net/hLhOXeUwTkWioNB| Tập 22;skyphim-FBVS.net/QvPYUBWQozFQIHh| Tập 23;skyphim-FBVS.net/fStOurnqTMrJtGV| Tập 24;skyphim-FBVS.net/XCSOTqucFPXAwNt| Tập 25;skyphim-FBVS.net/ccWcfvoGyeKpgSz| Tập 26;skyphim-FBVS.net/RgZNSCPHnWiNOVj| Tập 27;skyphim-FBVS.net/GdXMGfOTzICXEGt| Tập 28;skyphim-FBVS.net/GYbSyTnnbuUvBfo| Tập 29;skyphim-FBVS.net/YLdbgmmPDplkyxv| Tập 30;skyphim-FBVS.net/WJajPFKkMXCmvMe| Tập 31;skyphim-FBVS.net/GGkxakOYOjTbCRm| Tập 32;skyphim-FBVS.net/cxRLEWCqoBfKWjZ| Tập 33;skyphim-FBVS.net/VVllgotTZXmTEQD| Tập 34;skyphim-FBVS.net/XxkwIEDQHTGDsYU| Tập 35;skyphim-FBVS.net/xbvkOdOrzesUVns| End 36;skyphim-FBVS.net/hZBPzAyLmXMfvzU| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2020
  • Thể Loại:
  • Cổ Trang
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc