Anh Hùng Xạ Điêu - The Legend Of Arching Hero (2003)
[stt/Full 42 TM] [hd/2003]
Anh Hùng Xạ Điêu xoay quanh câu chuyện của hai nhà Dương và Quách có một mối quan hệ thắm thiết. Nhưng rồi do một vương gia người Kim đem lòng yêu phu nhân nhà họ Dương khiến cho cả hai gia đình bị chia cách, vợ chồng con cái mỗi người mỗi ngả. Người con trai của nhà họ Quách có tên Quách Tỉnh, là một chàng trai hiền lành thật thà và có tài bắn tên điêu luyện. Anh yêu Hoàng Dung, một cô gái thông minh lanh lợi trái ngược hẳn hoàn toàn với anh. Trong khi đó con trai nhà họ Dương là Dương Khang thì đam mê quyền lực, háo thắng, nhiều lần mưu toan hãm hại Quách Tỉnh lẫn những sư phụ của mình nhưng rồi cuối cùng cũng phải chết một cách thật thê thảm. Phim còn nói đến 6 nhân vật võ lâm nổi tiếng là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông và Lão Ngoan Đồng.
Diễn viên: Lý Á Bằng , Châu Tấn, Châu Kiệt
Anh-Hung-Xa-Dieu-Legend-Of-The-Condor-Heroes-2003 , Ly A Bang , Chau Tan, Chau Kiet [id] Tập 01;skyphim-FBVS.net/rdOLyDezwMQeJKL| Tập 02;skyphim-FBVS.net/JLKjgFeBrNHXSPb| Tập 03;skyphim-FBVS.net/kFAltCViHGBPriP| Tập 04;skyphim-FBVS.net/qqEOszkuPdxArrw| Tập 05;skyphim-FBVS.net/jpzPvGVlSJrofEg| Tập 06;skyphim-FBVS.net/KBczONDoSIuRulv| Tập 07;skyphim-FBVS.net/HHBmJKqghiPOysS| Tập 08;skyphim-FBVS.net/CPrxiTkrpgRoqKG| Tập 09;skyphim-FBVS.net/tkZkWNBZtrHRarO| Tập 10;skyphim-FBVS.net/tUJUZsuYaDhpXdv| Tập 11;skyphim-FBVS.net/VUzJhIKfebADhgL| Tập 12;skyphim-FBVS.net/yUOEsRCgSiIiwFM| Tập 13;skyphim-FBVS.net/hPppAUakgZEyMLy| Tập 14;skyphim-FBVS.net/SjQPxEDcjtxcArF| Tập 15;skyphim-FBVS.net/REvZhGRWzvgoXNg| Tập 16;skyphim-FBVS.net/zwJXCWUhCYORTqK| Tập 17;skyphim-FBVS.net/qnDTaEElnABHxuv| Tập 18;skyphim-FBVS.net/LUOSDYHWDVMwVlb| Tập 19;skyphim-FBVS.net/dSnbBFevrEZksBG| Tập 20;skyphim-FBVS.net/NmsgTFPzeVlRMbS| Tập 21;skyphim-FBVS.net/SIBmWzSRtMcwiAX| Tập 22;skyphim-FBVS.net/dhGfcJhDwFqtrmK| Tập 23;skyphim-FBVS.net/xfoOwWsqYEdjNsm| Tập 24;skyphim-FBVS.net/yugzTqUEmxatpYv| Tập 25;skyphim-FBVS.net/CswKnEuiXIyxPoe| Tập 26;skyphim-FBVS.net/aAxdZQfQXBXOVij| Tập 27;skyphim-FBVS.net/bRaZBUHaCsTVgLw| Tập 28;skyphim-FBVS.net/HbPNupyWRxBiMZZ| Tập 29;skyphim-FBVS.net/UxrneogtAnxrOpE| Tập 30;skyphim-FBVS.net/NCpWYgiOeNxlxek| Tập 31;skyphim-FBVS.net/jzvwTDHriDceopA| Tập 32;skyphim-FBVS.net/ghNwCEbgcqwyzjP| Tập 33;skyphim-FBVS.net/VzFKfokDoaSjqOD| Tập 34;skyphim-FBVS.net/jumHIJCVlLjsHBk| Tập 35;skyphim-FBVS.net/gnKbxBVaOEHHDQz| Tập 36;skyphim-FBVS.net/gVtCJmOfYgJUvSL| Tập 37;skyphim-FBVS.net/vkjcdJHfgxnqDUW| Tập 38;skyphim-FBVS.net/nMbtDpmkgMqbzDq| Tập 39;skyphim-FBVS.net/whQTxRnPIrfgJVM| Tập 40;skyphim-FBVS.net/OpVQRniMjMkhKyZ| Tập 41;skyphim-FBVS.net/gcVZmwPCoNTXCwm| End 42;skyphim-FBVS.net/vYCFbDZgjBvVPLR| Tập 01;skyphim-tm.com/_-fUyg4Ytog| Tập 02;skyphim-tm.com/DteWz3lSU7I| Tập 03;skyphim-tm.com/c2Eh8OBQJFc| Tập 04;skyphim-tm.com/WUxgrTFJDuk| Tập 05;skyphim-tm.com/pU92ti0usiw| Tập 06;skyphim-tm.com/L--YYUwWlxc| Tập 07;skyphim-tm.com/DUOEivil8m0| Tập 08;skyphim-tm.com/sATuEiOIGak| Tập 09;skyphim-tm.com/G9r3iFaeknU| Tập 10;skyphim-tm.com/zYI2APf9XKU| Tập 11;skyphim-tm.com/DpKXIW2cxAA| Tập 12;skyphim-tm.com/Br-z7DP8Xz8| Tập 13;skyphim-tm.com/CafWAlXE0p0| Tập 14;skyphim-tm.com/gcJHWjV_yRo| Tập 15;skyphim-tm.com/Gj_JjM9Rfz8| Tập 16;skyphim-tm.com/rKoH1AKq4wM| Tập 17;skyphim-tm.com/Z_L0vrzgcrs| Tập 18;skyphim-tm.com/zlX_2tN16gQ| Tập 19;skyphim-tm.com/OWueVrAHnxE| Tập 20;skyphim-tm.com/UqYKMuw5ujY| Tập 21;skyphim-tm.com/NCpGcC8QRMA| Tập 22;skyphim-tm.com/GnD6dLD3v9I| Tập 23;skyphim-tm.com/exlQi_2KdLA| Tập 24;skyphim-tm.com/xFB1SwHhkOQ| Tập 25;skyphim-tm.com/YgHvamXZOUk| Tập 26;skyphim-tm.com/qOKMbvayWxc| Tập 27;skyphim-tm.com/7xtTi_w926I| Tập 28;skyphim-tm.com/6LE3o57qLdw| Tập 29;skyphim-tm.com/JQrpEHNrmoY| Tập 30;skyphim-tm.com/Ohnzzto73i4| Tập 31;skyphim-tm.com/tgk0jUz9Ago| Tập 32;skyphim-tm.com/mQBwVEaoxcU| Tập 33;skyphim-tm.com/fgpBJjHIMuk| Tập 34;skyphim-tm.com/Dk4xcJVxwaM| Tập 35;skyphim-tm.com/Ysxk3VnflFo| Tập 36;skyphim-tm.com/_dTfOTgifuc| Tập 37;skyphim-tm.com/i03jLab5pq4| Tập 38;skyphim-tm.com/lBpTO3sarik| Tập 39;skyphim-tm.com/tDsRQMWtO44| Tập 40;skyphim-tm.com/fg0Ua7QXWTk| Tập 41;skyphim-tm.com/qEpSIQ3y9zo| End 42;skyphim-tm.com/U3d6gy7GsOA| [/id]

Năm Chiếu:
  • 2003
  • Quốc Gia:
  • Trung Quốc